AKTUELLT 2002-12-01

 

 
Cancer av amalgam

 
När jag var 12 år fick jag 13 amalgamfyllningar insatta av skoltandvården, Lindesberg. Jag var sjuk i flera år innan det när jag var 18 år upptäcktes att jag hade sköldkörtelcancer med metastaser ända upp till vänster öra.

Jag blev patient hos Onkologen, USÖ i många år.

Sköldkörteln opererades bort,bisköldkörtlarna opererades in i magen,strålbehandlades och fick permanenta strålskador på hals, ett stämband skadades så rösten sviker, och jag sattes på livslång medicinering.

Min sköldkörtel och tumörerna lades för förvaring i Patologens arkiv USÖ 1975. Läkarna lyckades rädda mig från cancern, men jag blev aldrig frisk igen. Jag led av svår kroppslig värk och andra svåra symptom, som förklarades vara efterverkningar av ingreppen vid cancern. Jag kunde aldrig fullfölja mina studier eller arbeta. 1997 fick jag sjukpension, då jag hade sådan värk att jag hade svårt att klara vardagen. 1999 behövde jag tandvård och fick av onkologen hjälp med remiss till käkkirurgen, USÖ som i sin tur remitterade mig till en privatpraktiserande tandläkare i hemstaden Lindesberg.

Denne tandläkare ansåg att de stora gamla amalgamfyllningarna måste bytas ut till kronor. Det tog två timmar att borra bort de två första, och när jag reste mig ur tandläkarstolen var jag mycket sjuk. Huvudet och hela kroppen surrade som en transformator och jag hade fokuseringsproblem. Tandläkaren sade att det skulle gå över. Det gjorde det inte. Han slipade på fyllningar, klistrade fast kronor som ramlade av, rotfyllde, drog ut, och jag blev ännu sjukare.

Jag avbröt behandlingen. Ett år efter borrningen hade jag blödande sår över hela kroppen, kunde inte gå utan starka värktabletter, obeskrivlig smärta i kroppen, magen helt utslagen, B12-brist plus otaliga andra symptom. Finns dokumenterat hos primärvård.

Eftersom jag hade ett direkt tidssamband mellan tandläkarborrning och sjukdom förstod jag att det var kvicksilverförgiftning.

Alla jag frågade sade att det finns inget som heter kvicksilverförgiftning. Men jag var säker.

Hur skulle jag kunna bevisa det?

Då kom jag ihåg att min sköldkörtel och tumörer fanns förvarade i Patologens arkiv sedan 1975. Jag kontaktade Onkologen som hjälpte mig att komma i kontakt med Patologen, USÖ. Där var de mycket tillmötesgående och de hjälpte mig att få min sköldkörtel och en tumör nedskickat till LMI-Biospectron i Helsingborg där de utför Sveriges mest avancerade tungmetallanalyser. Jag ville ha en analys utförd på egen bekostnad,eftersom jag inte kunde få hjälp någonstans.

Analysresultatet blev klart 2002-11-13.
Referensvärde i skelett och vävnad skall vara 0 (noll)
Normalvärde vid fecesanalys 0,020.
Enhet;ppm
Mitt kvicksilvervärde tumör(2 cm från fyllning); 6,4
Mitt kvicksilvervärde sköldkörtel; 114
Alltså över 100.000 ggr normalvärdet.

Jag fick cancer av amalgamet.
Vem ska ta ansvar för detta?
Jag har fått mitt liv stulet av tandvården.
Vem skall ta ansvar för detta?

Jag har fullständig dokumentation på allt vad jag sagt.

Vad tänker ansvariga göra i mitt eget land?

Vanja Karlsson

 

Ett brev med ovanstånde lydelse har sänts till Regeringen, samtliga ledamöter i Socialutskottet och Socialstyrelsen av den drabbade patienten. Hur många som drabbats av en "okunnig" tandvård som inte har "vett" att skydda patienterna från de stora mängder kvicksilver som frigörs vid urborrning av amalgam, kan var och en funder över. Då de flesta inte själva sett eller förstår sambanden, svävar väldigt många i okunskap om orsaken till sin sjukdom och ohälsa.

Då den här patienten fick sina första fyllningar användes oftast kopparamalgam, som förutom att det koroderade våldsamt avgav kopiösa mängder kvicksilver-ånga (det finns uppmätt 8 milligram/m3, vilket innebär att luften är till hälften mättad med kvicksilver).

Det urspungliga "kopparamalgamet" som värmdes över öppen låga förbjöds och ersattes av "ett helt nytt material"(?) (skillnaden var att man ökade mängden koppar och minskade silverinnehållet, vilket gjorde att man slapp värma det)

Tack vare EU finns nu "kopparamalgam" som en CE märkt produkt!

Kanske inte så underligt att ohälsotalet hela tiden stiger.Mer att läsa:

 "Cancer i munnen, lichen och amalgam"

Boken "Bakom leenden förgiftar amalgam"

fakta: om Sköldkörtelcancer och kvicksilver

I en studie, av Hardell o. medarbetare från 1995: Occupation and female papillary cancer of the thyroid, Wingren G, Hallquist A, Degerman A, Hardell L, Journal of Occupational and Environmental Medicine 37, 1995, 294-7. Här har tandläkare (kvinnliga) och tandsköterskor en enormt förhöjd risk (13,1 ggr). Detta var den enda signifikanta kopplingen till något yrke.

I en annan artikel: Trace elements and thyroid cancer, Zaichick VY, Tsyb AF, Vturin BM, Analyst 120, 1995, 817-21 visar kraftigt förhöjda värden i sköldkörteltumörer av silver, kvicksilver, kobolt, jod och rubidium jämfört med normala. Dessutom var selenhalten lägre i tumörerna. Förf. anser att resultaten stöder att toxiska effekter, i kombination med minskat försvar spelar en huvudroll i uppkomsten av sköldkörteltumörer

 

(Startsverige.nu - Bannerbyte)
(Startsverige.nu - Bannerbyte)
 

Tyck till

  Namn:
  e-mail:

Åter till förstasidan
Välkommen och tyck till i gästboken
© http://www.kvicksilver.org/