AKTUELLT 2002-06-02

 

 
FNASKANDE OCH PROPAGANDA FÖR TELEKOMINDUSTRIN

Telekombolagens bilaga till tidningen "Kommunaktuellt" i maj -02   består av ohöljd propaganda. Skriften har titeln "Mobila nät - radiovågor och säkerhet" och är uppenbarligen distribuerad via Kommunaktuellt för att ge kommunpolitikerna landet runt råg i ryggen att bemöta den våg av protester som vi har sett från kommuninnevånarna under det senaste året.

Telelekombolagen fokuserar sin propaganda på fyra punkter:

1. 3G är en samhällsnödighet som ger oss "ökad flexibilitet, mobilitet, trygghet och livskvalitet."   2. De "radiovågor" som 3G berikar samhället med är "enligt vetenskapen" ofarliga.   3. Kommuner som inte delar de två huvudteserna är bakåtsträvare som dessutom agerar på tvärs mot de kompetensvillkor som förvaltningslagen föreskriver (t.ex. då försiktighetsprincipen åberopas för att säga nej till en basstation).   4. Elöverkänslighet existerar inte.

 
1. SAMHÄLLSNÖDVÄNDIGHET

Mona Sahlin pryder framsidan på den här pamfletten, och hon intervjuas också inne i skriften. "Svenskarna är mogna för 3G" säger hon, utan att låtsas om vad herrarna som slår an takten, de amerikanska jättarna inom telekombranschen har sagt i flera år som motiv för att satsa på Sverige (Finland och Åland): här finns ett "datamoget" folk som är nyfikna och lämpliga att testa den nya tekniken på.

I höstas har Sahlin hållit runda bordskonferenser med telekombolagen om införandet av 3G. Men det dröjde inte mer än ett kvartal innan turbulensen kring IT ansatte också 3G-sektionen. Därför håller nu Sahlin nya konferenser: "Under våren tog Mona Sahlin initiativ till en aktionsgrupp för telekombranschen" meddelas det. Nu ska hon via våra skattemedel förse 3G-konsortiet med stödpengar (en av aktörerna, Vodafone, har nyligen gått i konkurs). Nu ska alltså staten intervenera som en självständig intressent i utbyggnadsprojektet för 3G, och första veckan i juni kommer Sahlin att på näringsdepartementet att träffa aktörerna i det här konkursboet som kallas "3G" för att rädda det från att gå i "putten". (De stora apparattillverkarna som Ericsson, Nokia m.fl. har till "3G" med basstationer och antenner lånat ut stora summor, så att apparater till ett nytt nät ska kunna säljas. I dag finns inga apparater och inget nät, utan endast oreglerad inbördes skuld och en närmast obefintlig efterfrågan på den här obskyra tekniken…)

Intervjun med Sahlin i Kommunaktuellt är rena Scoopet för industrin. Det hon uttalar är en perfekt sammanfattning av vad telekombolagen säger, fast på ett både enklare och mer kortfattat sätt, och med en emfas som utgår från hennes personliga "nytta" av den här tekniken. Sahlin har ställt upp som omslagsflicka för telekombolagen på ett sätt som kan göra varje PR-guru grön av avund!

 
2. DE VETENSKAPLIGA "AUKTORITETERNA": PROFESSOR HAMNERIUS

Inne i broschyren uttalar sig professorn i fysik, Yngve Hamnerius, från Chalmers, i en kör av lugnande röster: "Människor är rädda för de höga masterna. Men det är dem de behöver vara minst rädda för. Sändarna sitter högt upp i luften där ingen människa är nära dem, och det är inget problem ur strålskyddsynpunkt." (Något liknande har fysikprofessor Kjell Hansson-Mild tidigare ihärdigt hävdat). Han talar givetvis mot bättre vetande, och är förstås mycket medveten om det. Hans enkla ståndpunkt, precis som Kjell Hansson-Mild, det är att vi möjligen kan ha anledning att oroa oss för strålningen från mobiltelefonerna, men att antennerna som betjänar mobilerna är för svaga.(Han generar sig inte för att desavuoera sina kolleger i Lund, Leif Salford m.fl. som konstaterade en påverkan på blod-hjärnbarriären vid en exponering som uppstår vid den bakgrundsexponering som ALLA, oavsett om själv använder mobil eller ej…). Professor Hamnerius bedriver en privat, och mycket lönsam, mätfirma med utgångspunkt från Chalmers. Engagemanget är godkänt av Chalmers ledning som har godkänt hans bisysslor - som knappast är populära bland studenterna på den institution där professor Hamnerius förväntas leda studierna. Att han nu ställer upp och "talar ut" om masterna ska alltså ses mot bakgrunden av hans privata affärsverksamhet att mäta strålningen från masterna. Hade han uttalat sig "fel": Adjöss med uppdragen!

 
PROFESSOR WIKSELL

En annan "expert" (utan ett enda vetenskapligt arbete om påverkan från mobiltelefonstrålning!) som intervjuas i broschyren heter Hans Wiksell, professor i tillämpning av akustiska och elektromagnetiska vågrörelser. Han har tidigare varit ute i debatten om mobiltelefoni tillsammans med den där censurpanelen mot larm som har upprättats vid KI och Stockholms universitet (alla vetenskapliga rapporter ska passera ett nålsöga via såna som Wiksell, Adami, Ingelman-Sundberg och ett par till med god vetenskaplig smak). Hr Wiksell säger i broschyren t.ex. att "energin i RADIOVÅGOR...är mycket blygsam (och) att det ofta är så att vi får mycket starkare uppvärmning av solen." (Jag frågade vid ett tillfälle Wiksells chef på institutionen om den här uppfattningen på något sätt är spridd vid institutionen där man forskar på elektromagnetiska vågor. Han svarade: -Nej. Absolut inte. Det är en personlig uppfattning som Wiksell har, den är INTE förankrad här!)
Wiksells slutsats är hursomhelst: ingen har blivit bränd av mobiler, medan desto fler har blivit det av solen, varför vi ska akta oss för solen men inte för mobilen. Han är alltså mycket inriktad på yttre skador, och har ingen som helst sakkunskap om inre. Men vad bekymrar det en professor i bakvattnet, som för en dag kan få komma upp i strålkastarljuset när industrin kallar? Han är ju i dag helt i fas med telekomindustrins industriella välsignelser!

 
PROFESSOR AHLBOM - TELKOMINDUSTRINS GUNSTLING

Också en annan herre från den där ökända censurpanelen vid KI-Sthlm universitet, en man som närmast har kammat in storslam från EU i forskningspengar direkt från industrin, professor Anders Ahlbom vid KI intervjuas i broschyren. Det är sällan man hör talas om att prostitution leder till sann kärlek. Men understundom gör den uppenbarligen det. Kanske har Ahlbom råkat ut för det eller möjligen så är det Ahlbom som fejkar en orgasm. Ty när han apropå strålningen från basstationer säger att "...normalt sett får du ingen alls från dem" - då larvar han och gör sig till för uppdragsgivarna, och han förpassar såväl Hamnerius som Wiksell till de som står och hummar och tittar ner i golvet när riskkapitalisterna från telekomindustrin kallar. (Vilket jag tycker är en smula okollegialt.)

 
3.KOMMUNFÖRBUNDETS HÅLLNING

Två kvinnor kommer till tals i broschyren. Den ena är Kommunförbundets talesman på plan-och miljösektionen. Hon läxar upp "nitiska kommuner som försenar 3G-utbyggnaden". Efter ett mycket långt hymlande så kommer hon till slut till skott i sista stycket om vad hennes ärende EGENTLIGEN gäller: uppläxning av Nässjö kommun som har haft den fräckheten att inrätta en lågstrålande zon. Så får man inte göra! Man ska strikt följa plan-och bygglagen och helt överlämna ansvaret till Statens Strålskyddsinstitut att sköta nivån på strålning...förlåt, radiovågandet i kommunerna (ordet "radiovåg" används konsekvent eftersom ordet har en positiv semantisk klang, strålning för tankarna till Tjernobyl, och används därför inte)! Hon passar också på att förklara att strålningen från 3G är "mycket liten" i förhållandet strålningen från teve och radio (om den blev "större" med 3G sa hon dock inget om...)

 
4. DOKTOR LENA HILLERT

Och sedan kommer kvinnan som har blivit doktor på att förneka problemets existens, Lena Hillert vid Stockholms läns landsting. Kvinnan som lanserade en bakgårdsvariant av s.k. kognitiv beteendeterapi som gick ut på att omvända sektmedlemmar i sällskapet för elöverkänslighet och hysteri till ett normalt förhållningssätt med lysrör, bildskärmar, mobiltelefoner m.m. Hon säger att "det inte finns några studier som visar att elektriska eller magnetiska fält kan utlösa elöverkänslighet." Nej. Detta har vi hört förut många gånger, och de dessutom av många som har "fina titlar". Men inte desto mindre: det brister i semantiken här. Bortsett från den uppenbara motsättningen i påståendet, så skulle jag till exempel invända: -Men om el orsakar andra besvär än "elöverkänslighet", vad kallar vi det då? (Reefaat jagade man livet ur när Björn Gillberg uppdagade hans falska doktorshatt. Hillert får i stället en, enbart på grund av dålig vetenskap - och rundhänt ekonomisk support från den industri som hon just låter sig intervjuas för.)

 
5.TILLSAMMANS

Ytterligare en professor, Bo Dahlbom, VD för svenska IT-bolagen manas sedan fram till podiet för att vittna. Han gör sin plikt med en vurm som endast kan göra Mona Sahlin stridig. 3G är själva livets essens, verkar han mena. Människans livsvillkor och "beteendemönster" står nu på spel, och det gäller att satsa. Han ger många exempel på den revolutionerande nyttan med 3G, och avrundar med ett: "Tänk dig att kunna vara med ditt barn på dagis på distans. Du hör honom, kanske även kan se honom leka genom en webbkamera. Ni är tillsammans med era röster. Ni är tillsammans med era röster. Ljudet är faktiskt viktigare än bilden, titta på hur du umgås med familjen hemma. Man befinner sig ofta i olika rum och kommunicerar enbart med rösten." Sådana som professor Dahlbom har uppbenbarligen mycket svårt att förstå vikten av sådant som att vi inför 6 timmars arbetsdag i samhället just för att få det privata att fungera, och ta med våra telningar ut i naturen och titta på de "beteendemönster" och den dramatik som där försiggår varje dag. Han vill förstås satsa helt på sin karriär som VD för svenska IT-bolagen, och kan göra det som pappa på distans. För barnens skull får vi emellertid hoppas, att de känner igenom honom om kvällarna, när han efter det dagliga harvandet på VD-stolen kommer hem!

 
6. ATT KOMMA FÖRBI KLAGOMÅLEN

Enligt en artikel i Dagens Industri (020528) så är svenskarnas strävan att vara "bäst i klassen" på 3 G kanske något förhastad. Mona Sahlins statssubsidier är kanske när allt kommer omkring allt för brådstörtad. EU:s kommission för mobil kommunikation bedömer att utbyggnaden kommer att "ta fart först 2006".

Det är några saker som bland annat måste ordnas till först. Kommissionens ordförande i telekomfrågor, Ruprecht Niepold, säger till Dagens Industri vad det bland annat är:

"Vi föreslår bland annat ... att tekniska standarder för basstationer för att komma förbi klagomålen om att de orsakar för mycket strålning."

Ordförande Ruprecht sätter fingret på det som de svenska telekombolagen går som katten kring het gröt runt: det finns en utbredd oro i Sverige över utbyggnaden av "3G". Visst: "3G" liknar ett konkursbo och tekniken måste nu säljas ut med hög fart - men först måste motståndet från allmänheten mjukas upp!

 
7. GÄLLER INTE FÖRSIKTIGHETSPRINCIPEN?

I telekombolagens pamflett, avslutningsvis, sägs det att försiktighetsprincipen inte kan åberopas vid bedömning av utbyggnaden av "3G". Vad som motiverar denna Force de majeur vet jag inte. Men ett faktum är ju att miljöbalken i lagen såväl som Rio-konferensen om miljö uttryckligen stadgar just en försiktighetsprincip, och den omfattar hela miljön. Det förhållandet att de svenska myndigheterna har ENATS om en försiktighetsprincip om lågfrekventa elektromagnetiska fält rubbar på intet sätt det förhållandet. De svenska myndigheterna är OCKSÅ skyldiga att upprätta en försiktighetsprincip för ALLA elektromagnetiska fält, i synnerhet de högfrekventa som i dag orsakar stora besvär för många människor. Och även om de inte gör det - så kommer människor i alla fall att peka på den överenskommelse som träffades i Rio, och som Sverige har ratificerat. (Följdriktigt med denna deklaration från branschen, och från kommunförbundet, så kommer "3G" att vara en oförsäkrad verksamhet, ungefär som kärnkraftshanteringen. De stora bolagen med Llloyds i spetsen vägrar att återförsäkra mobiltelefonin, eftersom skadeståndskraven bedöms kunna bli enorma. Detta är den "försiktighetsprincip" som bolagen i dag tillämpar. Den säger oss något viktigt om telekombolagens och herrar professorers m.fl. uttalanden om att mobilandet är "ofarligt"!)

 
Jan Åberg

 

 


Ad delivered by Hi-exchange
 

Vad tycker du?

  Namn:
  e-mail:

Åter till förstasidan
Välkommen och tyck till i gästboken
© http://www.kvicksilver.org/