AKTUELLT

Färsk frukt
och / eller
vitaminer och mineraler

Är vi uttsatta för kampanjer för att manipulera sanningar om vad som är nyttigt för hälsan? Frågor vi var och en måste ta ställning till. Att det finns stora ekonomiska intressen med i spelet kan nog ingen ens tänka tanken att förneka.

 
Talande experiment.

Ett enkelt men tänkvärt experiment med kompostering av vanlig och "giftfri" ekologiskt odlad frukt har gynnasieeleven Ylva på Fyrisskolan i Uppsala gjort.

Två lådor, en med den vanliga "giftiga" och den andra med bara ekologisk frukt. Resultatet var både oväntat och anmärkningsvärt. I den första lådan var den vanlig frukten nästan orörd, maskarna hade krupit ner och gömt sig under tidningspapperet i botten, de var dessutom blekare i färgen och spred sin avföring i irrationellt mönster om man jämför med den ekologiska kompostlådan.

- När jag tittade redan efter några dagar blev jag nästan chockad över skillnaden, berättar Ylva.

Vilken slutsats kan man dra av detta?

- Med vanlig frukt går kompostering långsammare, kanske för att maskarna visar ett stört beteende när de får kontakt med växtgifter.

Källa: utsikt mälardalen, som utges av Eskilstuna-Kuriren

Betänklig rekommendation

Mot denna bakrund blir man mycket betänksam inför de rekommendationer tidningen vetskap sprider. Vilken grund står dessa doktorer på som uttalar - "fakta" - eller är det samma sorts vetenskapliga forskning, som i Göteborg kunde visa bättre hälsa med amalgam?
Nätupplagan av FRN:s tidning Vetskap har nu kommit med sitt tionde nummer för året. Där får vi veta att: "Kosttillskott förebygger inte cancer".

"I förebyggande syfte, för att förhindra insjuknande i cancer och hjärt-kärlsjukdomar, är det bästa rådet att äta mycket färsk frukt och färska grönsaker, som är rika på antioxidanter. Viktigast för bibehållen hälsa är dock fortfarande att vara icke-rökare. Kosttillskott i form av tabletter tycks dock vara i det närmaste helt verkningslöst i detta sammanhang. I vissa fall är det rent av skadligt. Rökare bör absolut inte äta kosttillskott i form av B-karoten. Här utfärdas till och med en varning för lungcancer.

Dessa slutsatser blev sammanfattningen av konferensen Att förebygga sjukdom på vetenskaplig grund den 31 maj om evidensbaserad prevention, som Vetskap bevakade. Arrangörer var Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU), Folkhälsoinstitutet , Cancerfonden , Hjärt-lungfonden och Socialstyrelsen."
<snip>

"Arbetsgruppens studier av kost och cancerforskningen visar att för tre av 13 olika cancerformer finns ett klart samband mellan intag av färsk frukt och lägre risk för utveckling av cancer. Även högt intag av grönsaker minskar risken för cancer. Hormonberoende cancer tycks dock inte påverkas av frukt och grönt i lika hög grad. Inga enskilda antioxidanter kan särskiljas som särskilt effektiva vad gäller cancerskyddet. Det kan vara fråga om en känslig balans i den naturliga miljön som forskarna i dag inte känner till. Därför uttrycktes en viss oro inför den andra generationens växtgenetik som industrin förmodas vilja utveckla, nämligen att genetiskt manipulera växterna till att bli extra rika på exempelvis vitamin E och C ingen vet i dag vilka effekterna kan bli av det."
<slut citat>

Rykten eller vetenskap?

Evidensbaserad prevention låter mycket fint, men det hela mynnar något oväntat ut i att man helt skall lita till naturliga produkter och närmast se upp med tillskott av vitaminer och mineraler utöver de blygsamma doser som auktoriteterna sedan gammalt rekommenderar. Här framgår ju inte alls hur en sådan slutsats kunnat dras "på vetenskaplig grund". Ryktet att betakaroten är farligt för rökare har ju hörts förut, men torde behöva bekräftas. Nu sprids litet vagt ut att för mycket av vitaminerna E och C kanske skulle kunna rubba någon känslig balans. De som säger sådant utifrån en formellt vetenskaplig plattform skulle förmodligen genast tala om fantasier och spekulationer om någon utanför deras kretsar kom med lika löst underbyggda påståenden.

Medicinindustrins roll

Kosttillskottsdebatten är just för närvarande laddad och motsägelsefull. Det är väl känt att den farmaceutiska industrin sedan flera år bedriver ett mycket energiskt arbete på allra högsta internationella nivå för att ta kontrollen över denna marknadssektor. Som av en händelse dyker av och till uttalanden från auktoritativt håll upp med en tydlig tendens att nedvärdera betydelsen av kosttillskott. Inget tyder på att sådant sägs i något syfte att gå emot läkemedelsindustrins intressen, snarare tvärt om. Situationen är verkligen paradoxal om det nu skulle förhålla sig så att kosttillskott är meningslösa, men industrin ser det som strategiskt viktigt att strypa och kontrollera vitamin- och mineralmarknaden, där inga patent kan tas ut. På något sätt föreligger ett konkurrensförhållande där allmänhetens intressen inte nödvändigtvis sammanfaller med storindustrins. Extra skärpt granskning av påstått vetenskapliga argument rekommenderas!

Per Dalén

Åter till förstasidan
Välkommen och tyck till i gästboken
© http://www.kvicksilver.org/