AKTUELLT

Mediernas
trovärdighet
i kris

Enligt resultatet från många och rätt entydiga undersökningar om hur vi medborgare uppfattar massmedia så föreligger något av en kris. Förr läste folk sin lokala morgontidning och lyssnade på radionyheterna. Man hade en rätt god tilltro i tillförlitligheten av vad som förmedlades.

  
Mer att läsa

GP´s Bättre hälsa
GP´s Kioskvältare

DN och ankstreck
En uppfattning om skillnaden mellan i går och i dag kan man skaffa sig genom att exempelvis gå tillbaka till några böcker från det glada 60-talet. Den gamla goda tiden? Nja, det fanns komplikationer redan då. Som pressekreterare i De Förenade FNL-grupperna (DFFG) i slutet av 60-talet fick jag en rätt ingående kännedom om förhållandena. Det var smutsigt redan då, även om svineriet i dag antagit stinkande proportioner. Jag instämmer således helt i ett yttrande som, tror jag, Jan Guillou fällde om dåvarande klavertramp, fram för allt från vänster-håll (högerns klaviatur diskuteras ju aldrig: företeelser som Timbros propagandamaskin till förmån för nyliberalism och "marknadens" gudomlighet har ju aldrig på allvar blivit ifrågasatt...):

-1968 drog ett demonstrationståg av vänsteranhängare in på Sveriges Radio/Televisionen. Sedan stängde man dörrarna och befolkade ett stort antal av kontorsmodulerna. Där sitter de än i dag!

Till Guillous yttrande bör vi väl i rättvisans namn tillägga: likt de gamla nazisterna som var aktiva på en mängd olika makthavarpositioner under 2:a Världskriget så har man konverterat. Ty man kan byta åsikter ungefär på samma sätt som man väljer kostym. Sällskapet avgör.

Men, trots allt, det v a r bättre förr. Öppnare, rakare, hederligare. Ty då hade ännu medias folk vissa band direkt med sina avnämare: det tidningsläsande folket och radiolyssnarna. Men sedan slog annonsörerna, kommersialismen in dörrarna på redaktionen och krävde mer lättlästa och anpassade texter: verkligheten ersattes av den närmast oändligt substitut (ersättning) till såpopera. Knappt ens den enklaste diskbänksrealism... Bakgrunden till denna intressanta historia kan man studera om man läser exempelvis "Ni har väl läst tidningen i dag?" av Christer Helmark, Bernt Lindberg och Karl-Ola Nilsson, förlaget W&W 1969, eller Einar Östgaards "Nyhetsvärdering" W&W 1968.

En aktuellare, retrospektiv (återblickande) studie kan man se i "Uppdraget", en antologi om journalistiken och den moderna demokratin, förlaget Tiden och Svenska Journalistförbundet 1992. En utmärkt sammanfattning av kommersialisering av media och mycket, mycket allvarlig varningssignal. Dåvarande vice ordföranden i SJF (journalistförbundet), Birgitta Kruse skriver bland annat följande i förordet till boken:

"Redaktionerna skall anpassas till produktionsenheter och journalisterna strömlinjeformas för att passa den slimmade produktionen. Utrymmet för det lite udda, annorlunda, obekväma journalisten krymper...Samarbetsförmåga värderas högt. Eller är det anpasslighet? Anpassning till ägarnas vinstmaximering och till den alltid odefinierade marknaden." (...=op.cit. JÅ)

Ja, det var då det. Ända så länge som 1992. Inför detta till leda uttjatade "milleniumskifte" är läget ytterligare försämrat. Vilket storligen förvånar undertecknad som trodde att något av ett bottenläge hade uppkommit redan 1969! Tala om att vara blåögd...

Men man blir onekligen något mer brunögd när om enbart den senare halvan av 90-talet rekapituleras något. Fri marknad. Organiserade lobbygrupper. Ett exempel på det senare bara. Så här ser en liten intressant tidningsnotis ut:

 
  
1,3 eller 13 miljarder, stora summor som används för att bedriva oppinion hos beslutsfattare.
"TELEKOM LOBBAR MEST

Lobbying. En amerikansk studie visar att telekomföretag sedan 1966 spenderat mer pengar på politisk lobbying än tobaks-,flyg-,och spelindustrin t i l l s a m m a n s. Med sina satsade 1,3 miljarder har de i huvudsak inhemska lobbyisterna faktiskt varit kongress- och presidentvalskampanjernas största inkomstkälla."

(källa: Washington Post i december 1998 återgivet i helgtidningen Avisen av alla tidningar i julhelgen. Såvitt bekant inte återgiven på något annat håll i svenska media! Jag antar dock att, utan att ha kollat det, att siffran 1,3 miljarder är felaktig. Tretton miljarder är sannolikare.)

När därför svenska "forskare" vid Arbetslivsinstitutet i Sverige vränger sina resultat så att de ska passa de privata uppdragsgivare (basforskningen, instrumenten, hyran för institutionerna garanterar ju vi skattebetalare!) som genom uppdragsforskning vill "ta reda på" varför deras mobiltelefoner, deras tungmetaller av olika slag är "garanterat ofarliga" (en produktgaranti som MBT-branschen och Ericsson och SSI genom Lars-Erik Paulsson gärna använder), så har det alltså sina randiga skäl. Ty på lössen känner man gången. Men inte nog med detta. De här "forskningsresultaten" måste ju också presenteras på något sätt, få legitimitet. Det sker genom opinionsbildning. Genom politisk lobbying, såväl i USA som här. Vad det här framför allt i första hand gäller, det är att få forskarna att framstå som "oberoende" (Kjell Hansson Mild upprepar återigen, som ett mantra, i senaste SIF-tidningen, vecka 1 1999, att han har upprättat närmast en "brandvägg" mellan sig och sina mäktiga, privata uppdragsgivare vid Ericsson, Telia etcetera. Han är "helt oberoende" etcetera. Yes, we can boogie!).

 
Garanterat

En skylt med en statligt garanterad "oberoende arbetslivsforskning" är väldigt förtroendeingivande, resonerar man, trots att nålpengarna från staten i sammanhanget - när allt kommer omkring - är rena kattskiten i sammanhanget, om ens det. Men skylten som sådan, den är alltså obetalbar. Den här ett högt immateriellt PR-värde för att på något sätt försöka slå i folk att ekonomiska egenintressen e g e n t l i g e n är oegennyttiga allmänintressen.

Den andra viktiga frågan är hur garantistämpel på ofarlighet försedd med tillägget oberoende Arbetslivsforskning på bästa sätt ska kunna föras ut på marknadstorget så att opinionen svänger åt rätt håll och produkterna får en "strykande åtgång". Där kommer slaget om media in. CIA jobbar i dag lika mycket med desinformation på Internet som man förr arbetade med så kallad Coca-Cola imperialism, och med torterare och legoknektar i Asien, Afrika och Latinamerika. Därför nedlusas "webben" med företagsreklam och köpta skrivtjänstemän. På dagstidningar och i radion/televisionen arbetar man med välvilliga, förstående enskilda journalister (som möjligen kan ha ett stort egenintresse av att ett företag utvecklas "på rätt sätt", genom aktieinnehav, eller genom konkurrensbisyssla eller liknande omständigheter. Studera exempelvis TV2 "Rapports" medicinreporter Christer Åström. Han har ett sådant privat mediaföretag, som är specialiserat på att privat sälja vissa ämnen till privata aktörer - på samma gång som Åström sitter i "Rapports" studio och ser allvarligt in i kameran och gör "oberoende" tevereportage om samma ämnen som han privata ekonomiska egenintressen i!).

 
Exemplen kan mångfaldigas.

Den som vill förstå det här stinkande spelet, kan läsa ytterligare en bok i ämnet. Jag tänker då närmast på sociologen Thomas Mathiesens raknivsvassa analyser i "Tittarsamhället", Bokförlaget Korpen 1985. Han anslår redan i förordet en ton om vad det hela handlar om, nämligen om de dunkla krafter som vill ta kål på demokratin till förmån för en kontroll i marknadsdiktaturens riktning:

"Den här boken handlar om de nya medierna. Utvecklingen av massmedierna kommer att jämföras med utvecklingen av olika former för övervakning av samhället: från övervakning av fångar till politisk övervakning...Bokens huvudtes är att medierna och övervakningen i samhället har en parallell utveckling, och att de har kompletterande funktioner. Vi är i dubbel mening på väg att få ett `tittarsamhälle´ ."

Men vad nu då? Har Mathiesen något slags noja, förföljelsemani?
Eller..., ja läs den här spännande boken själv.

Ett är dock helt klart: Vi bångstyriga och besvärliga medborgare som trots allt är blåögda, vi är, och måste så vara, ett hot mot etablissemanget och makthavarna. Vi måste tro på, och förena oss med den mängd människor som i dag har papperskassar över huvudena, men som faktiskt är ute och demonstrerar för sin sak. Ty därunder finns det både alldeles riktiga huvuden, och, trots allt, ett civilkurage som håller resterna av vår demokrati i någon mån levande.

Skulle tro, att uppdragsgivarna till videofilmarna och övervakningskamerorna känner en viss vånda och vrede över enbart få studera firmanmnen på diverse papperskassar...

Bättre då, att vi blir så många, så att vi kan slänga de här kassorna och öppet gå ut och kräva våra demokratiska rättigheter.

Namn: Jan Åberg
Personnummer: 430508
Civilstånd: gift
Barn, inom ä: 2. Kön: 1 f. 1 p. u.ä: inga officiellt registrerade
Nuvarande adress: Västra Fjärilsvägen 89, 461 64 TROLLHÄTTAN
Vagbondage: till och från. Delinkventen frekventerar dock oftast ovan nämnd postadress
Telefon: 0520 -735 567
Övriga anmärkningar: delinkventen är känd i diverse SÄPO-register för äggkastning på utländska ambassadörer, vid ett flertal tillfällen, för misstänkt brott mot rikets säkerhet genom uttalanden i media mot "mördarna i Afghanistan", ryska fähundar, iranska pittbullterriers, chilenska asgamar etcetera.

Delinkventen har genomgått personalkontroll vid åtminstone ett känt tillfälle. Vid ansökan på en statlig myndighet som elektriker befanns sökanden, på kontrollörernas inrådan, som helt olämplig och ansökningshandlingarna återsändes enbart med tillägget "Vi tackar för ditt intresse...platsen har dock tillsatts av annan sökande".

Brottsregistret: JÅ har innehaft körkort AB sedan 1958. Fyra registrerade felparkeringar (påföljd: sedvanlig felparkeringsbot), en körning mot rött ljus (bot: 600:-) samt en olaga affischering på Kungsgatan i Stockholm av affisch: "USA ut ur Indokina. Demonstrera! Vietnamveckan 1969" (Delinkventen fälldes mot sitt nekande till 10 dagsböter `a 20 Skr)

   Forsättning: REDAKTIONELLA BEDÖMNINGSGRUNDER

   Åter till förstasidan

Välkommen och tyck till i gästboken