AKTUELLT 2004-02-16

Utbyggnaden av 3G måste utredas grundligare

- Utbyggnaden av 3G-nätet fortsätter utan att vi vet konsekvenserna för människors hälsa. Det är helt orimligt! Innan vi fått mer kunskap måste försiktighetsprincipen tillämpas.

Det säger Lennart Fremling, riksdagsledamot (fp) och ledamot av riksdagens miljö- och jordbruksutskott i ett pressmedelande den 12 februari, med anledning av förrra veckans MJU utfrågning om strålning från mobiltelefoner och master.

- Det behövs mer forskning om strålningens påverkan på människors hälsa. Forskare har nämligen dokumenterat att celler påverkas av strålning som är under dagens gränsvärde. Vi vet inte hur cellförändringarna påverkar hälsan, men det finns skäl att misstänka skadlig påverkan.

- Folkpartiet har i flera år krävt att regeringen tillsätter en opartisk utredning för att utreda strålning från mobiltelefoni. I länder som Holland och Storbritannien har strålningen studerats närmare, men den svenska regeringen låter inte Statens strålskyddsinstitut beställa den forskning som behövs trots att SSI uttryckt sådant behov sedan 1994. Människors oro för utbyggnaden av t.ex. 3G-masterna måste tas på allvar.

 

Mer att läsa:
   Mobiltelefon, gravida kvinnor, barn och försiktighetsprincipen

 

Kommentera inlägget:   skriv, tyck till, din åsikt är viktig i debatten

  Namn:
  e-mail:

Åter till förstasidan
Välkommen och tyck till i gästboken
© http://www.kvicksilver.org/