AKTUELLT 2004-02-16

MOBILTELEFON, GRAVIDA KVINNOR, BARN OCH FÖRSIKTIGHETSPRINCIPEN

Ryssarna har länge varit mycket alerta med studier av mikrovågor. De har haft mycket framstående forskare som har visat på effekter på människor och djur, långt under t.ex. det i Sverige gällande gränsvärdet på termiska effekter. Ryssarna har också haft bland de lägsta gränsvärdena i världen för icke joniserande strålning. Som vi har sett börjar man på en del andra håll också orientera sig i samma riktning: Salzburg, delar av Italien, Australien etc.

Nu senast har biltillverkaren BMW till följd av kontorsanställdas besvär med huvudvärk m.m. beslutat att på alla sina kontor inom koncernen sänka gränsvärdet för DECT-strålningen med 100 000 gånger! (BMW liksom t.ex. ABB och Ericsson har närmast gått ifrån fast telefoni). Det händer alltså saker och ting!

Ryska råd

  Den ryska ståndpunkten, kan läsas på http://www.pole.com.ru Här en kort sammanfattning (min översättning JÅ) av 5 säkerhetsråd som den ryska nationalkommittén på icke joniserande strålning fastslog, mars 2003:

  1. Barn under 16 år ska inte använda mobiltelefoner;
  2. Gravida kvinnor ska inte använda mobiltelefoner;
  3. De som har sjukdomar eller besvär av följande ska inte använda mobiltelefoner: neurologiska sjukdomar (och här räknas ett antal olika sjukdomar upp); minnesförlust, sömnsvårigheter, epilepsi eller epileptiska syndrom;
  4. Samtalens längd ska begränsas till högst tre minuter, och efter ett samtal ska användaren vänta minst 15 minuter innan han/hon gör ett nytt samtal, Användning av head-set och hands-free rekommenderas kraftigt;
  5. Tillverkare och återförsäljare av mobiltelefoner bör ge följande information till köparna av mobiltelefon:   alla de ovanstående rekommendationerna för användning; all relevant hälso- och epidemiologisk information om mobiltelefoner, tillsammans med strålningsnivån på telefonen samt namnet på mätlaboratoriet för telefonen.
 

SSI silar mygg och sväljer kameler

  Det svenska Strålskyddsinstitutet, SSI har nu haft mer än ett år på sig med ett uppdrag från Miljöministern, om att undersöka behovet av en varningsmärkning av mobiltelefoner, och särskilt barnens situation med den här telefonin. Som vi nu har sett, så gick SSI in med en analys som utesluter mängden av symtom som många mobilanvändare redan i dag anför (huvudvärk, yrsel, trötthet etc) redan då de skred till verket, antagligen på grund av en kombination av politiska och industriella skäl: det termiska gränsvärdet (att kaninögats lins inte grumlas) skall tillämpas. Alla de icke termiska effekterna som användare anför lämnas av SSI därhän.

  Mobiltelefonbranschen och Näringsdepartementet kan alltså lugnt fortsätta rulla ut 3G-näten och saluföra en mängd nya telefoner som krävs för att 3G inte ska gå i konkurs. SSI:s enda konkreta råd till användarna är, att de mobilanvändare som är oroliga ska använda hands-free och minska exponeringen. Ty människors oro, men inte strålningen, kan vara problematiskt. SSI har här använt PR-firman KREAB, och man lyckades oerhört bra, att iscensätta en "häftig kontrovers" mellan Näringsminister Messing och mobilbranschen å ena sidan och SSI (!) å den andra, där politiken och industrin i högljutt tonläge förklarade att SSI "gick för långt" när man uppmanade folk att - vid oro!- minska sin exponering: -Det är inte vetenskapligt grundat! sa de. KREAB:s finurliga råd till uppläggning fick alltså SSI att framstå som litet radikalt - i vart fall i förhållandet till industrin.

TCO om en okontrollerad utveckling

  En stor otur i SSI:s uppläggning var emellertid att TCO på samma gång gick ut och varnade dels DECT (trådlösa telefoner i kontorsmiljö och hemmiljö). TCO sa då dels att utvecklingen med trådlöst går för fort, okontrollerat fort. Och dels att telefonerna borde märkas a la TCO:s märkning av bildskärmar. Branschen svarade undvikande eller med lögner, minister Messing teg och det samma gjorde SSI. Vilket gjorde TCO-ordföranden Sture Nordh mycket arg och han slog fast att branschen enbart är intresserad av att sälja så mycket telefoner som möjligt, och att de enbart ser en märkning av telefonerna som ett grus i försäljningsmaskineriet: branschen och SSI är inte intresserad av ökad säkerhet och minskad strålning!

Miljöbalkens försiktighetsprincip

  När det gäller synen på att tillämpa en försiktighetsprincip (den som står i miljöbalken, men inte den som Messing, SSI och branschen tillämpar försiktighet om ekonomi tillåter det) så står förstås de ryska råden ljusår från Näringsdepartementet, SSI och branschens. SSI säger att man inte vet om ett barns huvud påverkar mer än ett vuxet. Om gravida kvinnor och påverkan på fostret säger de ingenting - annat än de helt irrelevanta hänvisningarna till det fler decennier gamla termiska gränsvärdet. Varningstexter på mobiltelefoner bara ytterligare skulle skapa oro och så vidare.

SSI:s forskningsråd kräver mer pengar

  På Riksdagens hearing i februari -04 pläderade ordföranden i SSI:s vetenskapliga råd, professor Anders Ahlbom, för en nationell satsning av forskning på mobiltelefoni, SSI har få små resurser. Och det samma vittnade SSI:s Generaldirektör Lars-Erik Holm om flera gånger om. Tyvärr är det sant, att de av regeringen tillsatta forskningsråden har skurit bort närmast all forskning på mobiltelefoni, och i synnerhet de få forskare som har visat på en del samband med negativa hälsoeffekter. Men om penningkranarna nu öppnas, så är faran mycket stor, att de leds till SSI:s vetenskapliga råd, en forskarförsamling som förvisso inte saknar kontaktytor med den industri som SSI är tillsatt för att kontrollera.

Vi bör fråga: vem kontrollerar egentligen vem?

Jan Åberg

 

Kommentera inlägget:   skriv, tyck till, din åsikt är viktig i debatten

  Namn:
  e-mail:

Åter till förstasidan
Välkommen och tyck till i gästboken
© http://www.kvicksilver.org/