AKTUELLT 2001-03-01

Upplysningsmän i
OKUNSKAPENS
svarta hål

 

De tre professorerna och en docent som - såvitt framgår av internationella kunskapsöversikter - närmast är renrakade på egen forskning om elektromagnetiska fält och hälsa har av Dagens Nyheters debattredaktör 27/2 givits stort utrymme att uttala sig om just de "ofarliga" magnetfälten (EMF) i Volvo.

Till att börja med, är det viktigt att slå fast att det i Sverige inte finns något nationellt gränsvärde för de elektromagnetiska fältens storlek, endast en rekommendation från myndigheterna om den s.k. försiktighetsprincipen (max 0,2 mikroTesla), samt en flera decennier gammal föreskrift från Arbetarskyddsstyrelsen.

Det som vi dock har, och som hela tiden växer, är ett antal elöverkänsliga människor som enbart i Stockholmområdet, av institutet för miljömedicin på Karolinska i en undersökning har beräknats till 20 000. Flera andra undersökningar visar att cirka 10% av de anställda på arbetsplatserna upplever någon form av besvär från elektrisk utrustning eller EMF.

Vad vi också har är en miljöbalk. Miljöbalken har en försiktighetsprincip som säger att åtgärder ska vidtas i ett läge där negativ påverkan kan påverkas ÄVEN OM DET INTE ÄR VETENSKAPLIGT FULLT BEVISAT - för att förebygga skador.

Då herrarna i debattartikeln inte har forskat på hälsa och EMF heller inte har följt de senaste tio årens forskning, och därför inte har observerat att området för misstänkta samband med ohälsa till följd av EMF hela tiden ökar, så kan jag förstå att de tycker att EMF är ofarligt. Förstå, men inte acceptera. Ty om de hade ansträngt sig än så litet, så hade de förstått att en mängd rapporter om misstänkt ohälsa till följd av EMF säger oss att miljöbalkens försiktighetsprincip här måste göra sig gällande. Men herrarna nämner inte ens försiktighetsprincipen, utan talar i stället om att riskerna med EMF "i det närmaste är försumbar".

I ett historiskt perspektiv har många forskare (speciellt de som har betalts av industrin) talat om "försumbara" risker. Sedan fick folk cancer av asbest, cancer av lösningsmedel (MC 77) etcetera. Ingen ansvarsfull forskare talar om "försumbara" risker innan forskningsområdet är helt genomforskat, ja knappast ens då, och EMF är ett område där i vart fall de svenska forskarna (inte att förväxla med herrarna med debattinlägget) ständigt kräver nya resurser för att forska på EMF och hälsa. Innebörden i herrarnas inlägg är därför att de ställer ut en ofarlighetsförklaring, en garanti som får läsaren att tänka på industritillverkarnas garantier, en garanti som knappast åligger forskarna att ställa ut (produktsäkerhetslagen är inte forskarnas bord, de må vara aldrig så mycket av industriforskare...)

Det som vi därför främst har att ta hänsyn till när det gäller miljöbalkens försiktighetsprincip, det är de många människor som uppger att de mår dåligt av EMF. Och de är bevisligen många. DET ÄR DETTA SOM ÄR KUNSKAPSLÄGET I DAG!

Riktigt patetiskt blir det, när herrar professorer i sitt debattinlägg säger att den energi som strålningen i en bil avger, är 10 upphöjt till 13 (en etta med 13 nollor bakom) gånger så litet jämfört med vanligt ljus.

Jaha! I så fall går nog "vanligt ljus" rakt igenom huvudet hela tiden, i vart fall om man jämför det med den "försumbara" strålning som en mobiltelefon avger, den strålningen tränger nämligen in ett par centimeter in i huvudet.

För övrigt. Den som varje dag på jobbet vistas i ett elektromagnetiskt fält exponeras kontinuerligt hela tiden om där finns ett sladdlöst s.k. DECT-system. Om samme person sedan åker hem på kvällen så exponeras han för en kontinuerlig bakgrundsstrålning ute på stan och på tunnelbanan för magnetfält från kablar i gatan, mikrovågsstrålning från master för mobiltelefoni etc etc. Hemma kanske han har trådlöst blåtandssystem m.m., och han sover kanske intill en elektrisk klocka. Han är alltså bestrålad dygnet runt.

Detta är enligt de debatterande herrarna "försumbart"...

Slutligen. Herrarna anför Statens Strålskyddsinstitut som alibi för sin ofarlighetsgaranti. Detta förvånar inte. SSI har ju gått i allians med mobiltelefonindustrin, har gemensamma konferenser med denna, producerar "forskningsrapporter" tillsammans med denna - samt tillämpar - sedan flera decennier gamla "försiktighetsprinciper" som går ut på att undvika BRÄNNSKADOR till följd av EMF! Nåväl, i DEN delen, kan jag förstå SSI:s och herrarnas ofarlighetsgarantier: brännskador är förvisso ovanliga till följd av EMF!

  Man anför också det norska Strålevernet (motsvarighet till SSI) som påstås resonera likadant som SSI. Men det stämmer inte. Strålevernet har - på samma sätt som Englands regering - uttalat sig till föräldrar om att de ska försöka se till att barnen är försiktiga med mobiler.

I diskussionen om försiktighet finns alltså både ettor och nollor. Vilka som står för vad, överlåter jag med varm hand till läsarna att bedöma.

 
Jan Åberg

Trollhättan

 
Någon öppen dialog, tycks DN inte vilja ha, trots att man på websidan, med den aktuella artikeln, uppmanar läsarna att skriva och utrycka sina åsikter. Har inga inlägg ännu släppts fram!

Läs tidigare artiklar om:

  Apropå "Falsklarm om farliga bilar" [020228]

  DN och ankstreck - Media som ett verktyg för dessinformation

  Vetenskapliga bevis eller Bättre hälsa?

 

 


Ad delivered by Hi-exchange
 

Din kommentar

  Namn:
  e-mail:


Åter till förstasidan
Välkommen och tyck till i gästboken
© http://www.kvicksilver.org/