AKTUELLT  
mona_sahlin.jpg (8655 bytes)POLITIK ÄR DET MÖJLIGAS KONST - EXEMPLET MONA SAHLIN OCH DE ELÖVERKÄNSLIGA"Vi måste sätta strålkastare på problemet och göra det legitimt att vara elöverkänslig."

Så sa dåvarande arbetsmarknadsminister Mona Sahlin i en intervju i tidningen Ny Teknik 3/-91. Och i april samma år inbjöd Mona Sahlin till en hearing i riksdagen om problemet "vi kan inte sitta och vänta på forskningsresultat längre", sa Mona Sahlin.

Idag vet vi hur det gick. Socialstyrelsen, Rådet för arbetslivsforskning och de styrande politikerna famlar fortfarande efter vad de kallar vetenskapliga "bevis" för att människor blir sjuka av den moderna elektriska apparaturen. Det är fortfarande inte "legitimt" att få elöverkänslighet klassat som sjukdomsorsak. Människor blir kommunflyktingar undan mastbyggen för mobiltelefoni och så vidare.

Mona Sahlin sa också att regeringen planerade en rad konkreta åtgärder för dem som blir sjuka på grund av sitt arbete. En ändring av arbetsmiljölagen skulle understödja det. "Lagen är tänkt som ett stöd för dem som vill förändra och en spark i baken för dem som inte brytt sig tidigare", sa Mona Sahlin.
  Vi vet hur det gick med den saken också. I dag har vi ett ändrat arbetsskadebegrepp som allvarligt har försämrat chanserna för många att få sina skador godkända. Många bryr sig inte ens om att anmäla skadorna eftersom chanserna är mikroskopiska att få dem positivt bedömda.

Mona Sahlin uttalade sig klarsynt om myndigheternas famlande hållning: "Det beror på att vi alltid varit så vana vid att veta exakt varför människor blir sjuka innan vi ingriper." Exakt samma sak skulle kunna sägas i dag. Rådet för arbetslivsforskning, som hanterar forskningspengarna på elöverkänslighet, har hela tiden satt frågan om orsaksmekanismer bakom sjukdomen främst. När inga enhetliga "vetenskapliga" bevis för elöverkänslighet har kunnat uppnås inom forskarvärlden har mängden av empiriska bevis från de drabbade, från fackförbund och från de tekniker som arbetar med elsanering hela tiden fått stå tillbaka.

Ingenting har alltså förändrats hos politikerna och myndigheterna sedan 1991. Men ute i samhället har många ytterligare insjuknat på samma gång som den moderna tekniken och mikrovågorna har expanderats på ett närmast okontrollerat sätt.

Mona Sahlin är i dag biträdande näringsminister. Hon talar inte längre om de utsatta grupperna som är offer för Ericssons, Telias med flera teknik. De sakerna får Rådet för arbetslivsforskning hantera bäst de vill genom att fortsätta att leta efter närmare orsaksmekanismer...

Politik är det möjligas konst!

Jan Åberg

 


 

Skarp kritik mot RALF, forskare hoppar av!  


 

(Startsverige.nu - Bannerbyte)
(Startsverige.nu - Bannerbyte)
 

Fler artiklar om strålning / el

Elkänslighet, oro och psykologiskt betingat?

Inga strålande insikter hos regering och miljödepartement

Biologiska effekter av radio- och mikrovågor.

Rådet för arbetslivsforskning svarar på kritik om den "kundanpassning" som inte gagnar medborgarna utan i alla stycken först företräder mobil branschen.

Kommentarer till överklagade bygglov för mobiltelefonmaster

Kunskapsläget beträffande känslighet för mobiltelefonsändare

OLIKA SLAGS MOBILTELEFONFORSKNING

Övergrepp inom sjukvården - elöverkänslig patient illa behandlad

Forskare varnar för Mobiltelefoner

Mobiltelefoner och hälsorisker

Mobiltelefonstationer - hälsorisker

Förbud mot mobiltelefon. I Tyskland

Härliga tider! Strålande tider!

"MASTEN MÅSTE TAS BORT"

Bestrålning


Åter till förstasidan
Välkommen och tyck till i gästboken
© http://www.kvicksilver.org/