BREV till överdirektör Olof Edhag

Vad skall man svara från socialstyrelsen?

Bör de ansvariga avgå?

I ett brev till Socialstyrelsen ställs många berättigade frågor, och man kan undra vilka bindningar som gör att man med de många bevis som nu finns för att foster och barn kan skadas av moderns amlgamfyllningar inte agerat kraftfullt.

Om regeringen vill att vi ska få en friskare befolknig med lägre kostnader för sjuk- och demensvård, måste man sätta inn nytt kompetent folk i socialstyrelsen som inte har vänskapsbindningar med odontolger och läkare som tidigare bundit ris åt egen rygg genom sina tidigare självsäkra utalande om hur riskfritt och säkert amalgam är.

 
Socialstyrelsen
Överdirektör Olof Edhag
Kopia Statsminister Göran Persson
    Socialminister Margot Wallström
    1e Vice talman Görel Thurdin
    Riksdagsledamot Siv Persson
    Pressen

23 juli 1998

Vi kräver svar på följande frågor!
Vad gör socialstyrelsen åt problemet att det föds barn med hjärnskador, orsakat av kvicksilver de fått från sina mödrar under graviditeten?

Är det socialstyrelsens rekommendation att gravida inte skall göra tandlagningar med amalgam?

Om ja, vad har socialstyrelsen gjort för att informera alla fertila kvinnor i Sverige om att dom skall avstå från amalgam?

Vad har socialstyrelsen gjort för att alla fertila kvinnor skall få reda på att dom skall ta ut sitt amalgam hos en seriös tandläkare, som kan saneringsteknik, för att förhindra fosterskador?

Vad har socialstyrelsen gjort för att ta reda på vilka tandläkare som är kompetenta till att sanera ut kvicksilver på ett ofarligt sätt? (Ni är väl mycket medvetna om vilka de är, då ni förföljt dem med allehanda inspektioner under ett antal år)

Vi har många bevis på att detta har skett.

Varför har ni förföljt dem som lyckats få friska patienter och samtidigt låtit andra tandläkare ta livet av sina patienter på ett långsamt sätt genom att förgifta dem med kvicksilver, många gånger upptryckt genom trasiga rötter ända upp i käkbenet?

Vad tänker socialstyrelsen göra åt de tandläkare som fusksanerar sina patienter, så att de blir sjukare istället för friskare?

Stöder socialstyrelsen de tandläkare som blandar guldlegeringar och amalgam ?

Om inte, Vad har socialstyrelsen gjort för att informera tandläkarna om det ytterst olämpliga i detta förfarande?

Är ni på socialstyrelsen medvetna om att man lagrar upp tio gånger mer kvicksilver i kroppen när man blandar guldlegeringar och amalgam?

Om ja, Hur har ni gått ut och varnat för detta?

Vad gör socialstyrelsen för att informera patienterna om att de inte skall acceptera dessa blandningar?

Vad har socialstyrelsen gjort för att följa upp de patienter som fått in det extremt farliga rotfyllnadsmaterialet N2, innehållande fenylkvicksilver, blymönja, paraformaldehyd och eugenol ?

Denna fråga ställde vi i ett brev till er hösten 97. Vi fick inget svar på den frågan i det svarsbrev som kom från er, och kräver nu ett svar. 2-3 miljoner rotfyllningar har gjorts med dessa extremt farliga nervgifter.

Arbetarna i tunneln i Båstad undersöktes av neurologer, varför görs inte detta med de som fått i sig det ännu giftigare rotfyllnadsmaterialet N2?

Varför får tandvården förgifta sina patienter, medan ni bekymrade er väldigt för några tiotal arbetare i Båstadtunneln?

Varför skiljer ni på människor och människor, är inte alla människor lika viktiga för er?

Vad drar socialstyrelsen för slutsatser av finska professorn Jukka T Salonens undersökning som påvisar samband mellan kvicksilverintag och hjärtsjukdom?

Vilka bevis skulle behövas för att socialstyrelsen skall avråda från amalgam?

Hur förklarar socialstyrelsen att vissa tandläkare får sjuka patienter friskare, när de byter till metallfria material?

Vilken är socialstyrelsens främsta uppgift, att skydda amalgammaffian, eller att skydda befolkningen från förgiftning och sjukdom?

Varför stoppas inte amalgam, när det finns tusentals bevis för att det skadar människors hälsa?

I en intervju i aktuellt 980720 sade Nina Rehnkvist att amalgam fortfarande används för att inga bra alternativ finns. Vet ni inte att tusentals patienter blivit hjälpta genom att byta till keramiska material?

Varför tar ni inte hänsyn till flera tiotusentals människors beprövade erfarenhet av att bli friskare genom amalgamsanering? Ni propagerar för vetenskap och beprövad erfarenhet, denna beprövade erfarenhet finns i dag inom TF, Varför tar ni ingen som helst hänsyn till detta?

När det gäller läkemedel som passerar genom mag-tarmkanalen på några timmar gäller försiktighetsprincipen, men för det dödskallemärkta kvicksilvret som utsöndras 24 timmar om dygnet i många år, råder ingen försiktighetsprincip, varför?

Varför är inte tandlagningsmaterial kontrollerade och innehålldeklarerade på samma sätt som läkemedel?

Vet inte ni på socialstyrelsen att tändernas dentinkanaler transporterar kvicksilvret ända ut i käkbenet?

Om ja, varför tillåts detta giftspridande?

Om nej, vi kan skicka bildbevis.

Är ni på socialstyrelsen medvetna om att amalgamet i sig själv är en blandning som ger galvanisk korrosion?

Även denna fråga hade vi med i brevet vi skrev till er i höstas. Ni svarade genom ett uttalande från NIOM att detta skulle vara ett missförstånd. DET ÄR INGET MISSFÖRSTÅND. AMALGAM ÄR EN BLANDNING AV OLIKA METALLER MED OLIKA SPÄNNING I DEN ELEKTRISKA SPÄNNINGSKEDJAN OCH GER PÅ DETTA SÄTT EN GALVANISK KORROSION.

Denna gången kräver vi ett korrekt svar.

Vad tänker socialstyrelsen göra för att det skall utbildas fler tandläkare som kan sanera på ett ofarligt sätt?

Vad tänker socialstyrelsen göra för att det skall utbildas fler läkare som kan förstå och behandla kvicksilverförgiftade (metallförgiftade) patienter på ett adekvat sätt?

Anser socialstyrelsen att det bör ingå metalltoxikologi i både läkar och tandläkarutbilningen?

OSA inom 30 dagar Med förhoppning om en giftfriare och friskare framtid.

Tandvårdsskadeförbundet Halmstad
Genom Ulla o Roland Johansson
Halmstad

 


Välkommen och tyck till i gästboken