Date: Fri, 26 May 2000 22:57:48
To: peodal-hg@algonet.se
Subject:
          Läkartidningen denna vecka

Läkartidningen nr 21/00 har tre artiklar/inlägg med fibromyalgi och kroniskt trötthetssyndrom som gemensam nämnare. Tore Leonhardt, som tidigare skrivit om kroniskt trötthetssyndrom som "gammalt vin i nya läglar" utvecklar nu sina tankar om "Fibromyalgi -- nytt namn på gammal 'sjuka'" på 4 sida, vilket är ovanligt långt för Läkartidningens spalter. Jag avstår från att referera, men konstaterar att författaren även här tar till sekelskiften som en av flera möjliga orsaker till denna sjukdom, liksom han tidigare gjort med kroniskt trötthetssyndrom. Se <http://www.lakartidningen.se/LT/html/fibromyalgi.htm>, som liksom följande URLs torde fungera fram till onsdag i nästa vecka.

Ulla Maria Anderberg kommenterar sedan Leonhardts artikel i samma nummer, se <länken fungerar ej längre, se LT. nr 21/00>.

Slutligen kommer de tidigare i dessa sammanhang inte helt okända makarna Noomi Elander Lindberg och Erik Lindberg (Psykosoma AB, Stocksund) med ett inlägg under Korrespondens som utgör ett tämligen matt försök att återigen inmuta kroniskt trötthetssyndrom och fibromyalgi som psykosomatiskt territorium. Inlägget har inget direkt samband med de båda andra inslagen i detta nummer. Robert Olins bok om Nya diagnoser kommenteras defensivt av makarna Lindberg, som förefaller mindre avvisande än tidigare till tanken att dessa sjukdomar skulle kunna ha kroppsliga orsaker. Ett tecken så gott som något på att saker håller på att hända i det aktuella frontavsnittet. Se <länken till Läkartidningen fungerar ej längre>.

Men det märkligaste och verkligt glädjande i detta nummer av Läkartidningen är att Olle Redhe har ett inlägg under Korrespondens med rubriken "Sjukvårdens dilemma -- om tungmetallsanering" (<länken till Läkartidningen fungerar ej längre>. Men exakt samma inlägg finns att läsa hos Dala-Demokraten.). Han har sagt samma sak i senaste TF-bladet. Det är den märkliga historien om hur en pilotstudie som Reumatikerförbundet ville att Olle skulle göra i samarbete med reumatologkliniken i Falun ännu efter fyra år inte kunnat påbörjas. Inga besked lämnades de första åren, men i höstas fick Olle genom envist frågande veta att tandläkare Bo Bjerner i Falun bakom kulisserna bromsade projektet. Denna föga uppbyggliga historia kan nu också läkarkåren ta del av. Bo Bjerner har avböjt att kommentera inlägget.

Per
Per Dalén <pdalen@algonet.se>

 
__________________________________________________
För mer information om hg-(kvicksilver)listan
http://www.kvicksilver.org/e-lista/hg-lista.html