INFO

 

Hur kan vi skydda oss mot tungmetaller och andra miljögifter?

av dr. Karl-Otto Aly, f.d. cheföverläkare, Tallmogården

Tungmetaller och andra miljögifter är enligt flera vetenskapliga studier ett hot mot vår hälsa och bidrar till uppkomsten av många svåra kroniska sjukdomar som reumatism, hjärtkärlsjukdomar och cancer. Olika miljögifter får vi kontinuerligt i oss via andningsluften, dricksvattnet och den mat vi äter. Industriavgaser kan innehålla PCB, kväveoxider och tungmetaller som kvicksilver, och dessa gaser andas vi in och en del av miljögifterna hamnar i jorden, i dricksvattnet och i vår mat, t.ex. i östersjöfisk. Även radioaktivt nedfall kan hamna i våra vävnader via direktstrålning och via maten.En hel del tungmetaller får vi även i oss f rån metalliska tandfyllnadsmaterial bl.a. amalgam.

Som alltid är det lättare att förebygga än att bota. Det gäller därför att så långt som möjligt undvika toxiska miljöpåverkningar genom att undvika förorenade miljöer, bil- och industriavgaser, undvika tobaksrök, förorenad och skämd mat.

Det har visat sig att många skadeeffekter i våra kroppar i sista ledet framkallas av s.k. fria radikaler som är mycket aggresiva kemiska ämnen som bildas normalt i vår ämnesomsättning, men också i stora skadliga mängder genom miljögifter. De fria radikalerna har viktiga uppgifter i kroppen, de bildas bl.a. av immunförsvarets celler för att slå ut fientliga mikroorganismer. Men de kan också produceras av bakterier och virus och då skada oss. De kan tränga in i våra celler och döda dem eller skada arvsmassan så att det i sämsta fall kan leda till cancer. Det är visat att en kost rik på grönsaker, frukt och fullkornsprodukter är mycket rik på vitaminer och mineraler som fungerar som skyddsämnen mot fria radikaler, s.k. antioxidanter. En väl sammansatt, huvudsakligen vegetabilisk kost, om möjligt lagad på ekologiskt odlade KRAV -godkända råvaror innehåller små mängder miljögifter och mycket antioxidanter . Vid särskilt svår miljöpåverkan och hård tungmetallbelastning t.ex. av många amalgamfyllningar är det dessutom en fördel att skydda sig med extra antioxidanter, gärna i form av kosttillskott som innehåller de viktigaste antioxidanterna som vitamin A, B6, C, E, beta-karotén och Q10 samt spårämnena zink och selen.

 


Åter till anslagstavlan