KVICKSILVER  i  AMALGAM             - en arbetsmiljörisk

ANAMNES

Beroende på bristande ork har vi koncentrerat oss på vissa kardinalsymptom och hur dessa har beskrivits i den vetenskapliga litteraturen. Är man påläst och förtrogen med det stora vetenskapliga material som finns angående kvicksilverförgiftning, så är svårigheterna snarare att ta ut det viktigaste och mest framträdande i symptombilden. Detta hindrar inte att många, de flesta, har nog så stora problem med en mängd andra symptom som också hör till den kroniska kvicksilverförgiftningen. Att ta upp dessa med exempelvis sin vårdcentral, har de flesta lärt sig att detta enbart skapar problem, då personalen inte alls utbildas i ämnet kvicksilverförgiftning eller metallsyndrom. Den viktigaste åtgärden nu måste därför vara att se till att den nya vetenskapliga dokumentation som finns, snarast läggs in i all vårdutbildning, så att personalen lär sig känna igen symptomen. Det skulle dessutom ligga i allas intressen att ta biopsier av tumörer och organ som av olika anledningar avlägsnas.

Dr med Habil Max Daunderer påpekar i sin senaste bok att de flesta tumörer tycks innehålla mycket höga halter av diverse amalgamrelaterade metaller. Så länge som sådana undersökningar ej görs regelmässigt kommer fortfarande yrkesutövare av olika slag inte att inse sambanden.

Det har i pressen skrivits om en tandläkare, som helt nyligen fått ett nytt hjärta genom donation. Hans problem var synnerligen stora både för njurar och hjärta. Dock hade ingen koppling gjorts till hans yrkesmässiga kontakt med kvicksilver. Själv ville han inte ens diskutera den möjligheten med kompetenta forskare på området. Dock har hans läkare förbjudit honom att arbeta vidare som tandläkare. Fk har gett honom löfte om betald rehabilitering, där han skall bota människor med svår huvudvärk - migrän, spänningsvärk i axlar och armar, med hjälp av akupunktur och hypnos. Att dessa patienter i själva verket kanske har dessa symtom genom sin tungmetallbelastning tycks inte föresväva någon, allra minst tandläkaren i fråga. Om detta faller inom odontologin eller får anses som kvacksalveri återstår att höra med Socialstyrelsen.

 

 

TANDLÄKARE
(Som yttrar sig i försäkringsfrågor som expert, trots att
Socialstyrelsen anser att tandläkare saknar medicinsk
kompetens.)

 


                         TANDLÄKARPROFESSOR
[ föregående sida ]   [ index - en arbetsmiljörisk ]   [ nästa sida ]

Välkommen och tyck till i gästboken

[ http://www.kvicksilver.org/arbetsmiljo.html ]