KVICKSILVER  i  AMALGAM             - en arbetsmiljörisk

BILAGA 5

INFORMATION SOM DELGETTS OSS UNDER ARBETETS GÅNG FRÅN PERSONAL SOM EJ INGÅR I ENKÄTEN.

Ett antal tandvårdare, som ej ingår i enkäten, har kontaktat oss och berättat följande:

 • En tandsköterska arbetade fram till sin pensionering med tilltagande besvär som hon ej kunnat relatera till kvicksilversymtom p g a bristande kunskap. Nu har hon under de senaste åren drabbats av ett antal arm- och benbrott så illa att hon inte ens kan gå över golvet hemma utan att få frakturer (osteopati är känt som effekt av långvarig kvicksilverbelastning).

 • Tandsköterska pensionerades 1947, endast 40 år gammal, med diagnosen kvicksilverförgiftning av sin läkare. Denne tillstod dock att han var tvungen att skriva något annat därför att samtliga hans kollegor på sjukhuset starkt motsatte sig att han ärligt redovisade vilken sjukdomsorsaken var för patienten.

 • Äldre tandsköterska som sedan 13 års ålder arbetat i privattandvård har ständigt svåra diarréer, hon måste t ex äta lite hårdkokt risgryn en stund innan hon skall ta färdtjänst för att göra inköp, annars klarar hon inte diarréanfallen.

  Hon berättade att man på henns klinik tillämpade löpande-band-metoden vid amalgamberedningen.

 • "Som tandläkare fick jag panik och ångest inför kraven på att lära mig de nya kompositmaterialen. Jag var glad att få sluta arbeta."

 • "Som tandläkare trodde jag också att amalgam var helt ofarligt, det fick man ju höra på "käftis". När jag sedan blev allt sjukare och så småningom fick diagnosen fastställd försökte jag ta upp detta med mina kollegor men dessa bytte bara samtalsämne. Nu tvingas jag leva på halv sjukpenning eftersom kassans förtroendeläkare inte tror på diagnosen."

 • "Efter oändligt många infektioner, led- och ryggbesvär och en förlamande trötthet fick jag godkänd arbetsskada på ryggbesvären. Sedan när jag av specialist fick diagnosen kvicksilverförgiftning fick jag plötsligt bara halvt sjukbidrag, medan jag så länge diagnosen bara rörde ryggbesvär hade helt sjukbidrag."

 • Av en årskull tandsköterskor om 28 elever utbildade 1985 har efter några år alla utom två ställts på olika cortisonpreparat.

 • Tandsköterska klarar inte längre av att hålla balansen så hon kan cykla.

 • Tandsköterska magrar oerhört, tappar ord, stöter fram ljudet vid tal och skakar med händerna.

 • Tandsköterska insjuknar strax efter att ha fått en guldkrona på pelare, i mycket hög feber, hosta, yrsel, muskelvärk, kan inte gå och har tappat 10 kg i vikt på kort tid. Prover utan anmärkning.

 • På en klinik besväras nästan alla av ständiga diarréer.

 • Tandsköterska som fött ett barn med tarmarna utanpå, fick besked om att missbildningen inte kunde orsakas av arbetet med kvicksilver. (Just denna defekt var mycket vanlig hos spädgrisar som fått kvicksilver genom att modern ätit kvicksilverbetat utsäde. Detta är välkänt av veterinärer.)

 • Tandhygienist får varje gång hon arbetar med putsning av amalgam svåra hjärtbesvär. Hon är väl utredd för de ständigt återkommande besvären och trots att akutiseringen kan kopplas till arbetet får hon ingen korrekt diagnos.

 • Tandläkarhustru som bodde rakt ovanför kliniken fick flera missfall och nästan fullgångna barn, blev efter flyttning gravid och födde ett välskapt barn.

 • Kvinnlig tandläkarkandidat som under graviditeten arbetade med preparationer och puts av amalgam utan skydd insjuknade allvarligt innan det upptäcktes att fostret avlidit.

 • Tandsköterska låg medvetslös i början av sin elevtid. Trots att läkaren ansåg att hon var kvicksilverförgiftad fick hon inte rådet att avbryta sin utbildning. Efter många missfall och ett dödfött barn "lyckades" hon föda ett levande barn.

 • Hustrun till en äldre tandläkare misstänker samband mellan kvicksilver/amalgam och makens svåra neurologiska sjukdomstillstånd. Flera av hans kollegor har liknande symtom.

 • En tandsköterska rapporterar att hon efter sanering har mycket stark förbättring av synen vilket verifieras av ögonspecialist. Samtidigt har hennes mycket allvarliga allergier och astmaanfall upphört. (För övrigt en erfarenhet som flera sanerade i enkäten rapporterat till oss om.)

 • Tandsköterska delger oss sina iakttagelser angående MS-patient som vid behandlingens början gick utan stöd. Efter en mer omfattande amalgambehandling som sträckte sig över flera månader blev patienten rullstolsburen tappade talförmågan och kort tid senare inlagd på sjukhus i respirator för mycket allvarliga andningsstörningar. Trots sköterskans enträgna uppmaning till tandläkaren om möjligheten att avbryta patientens kvicksilverbelastning i tidigare skede vidtogs inga åtgärder då tandläkaren ansåg att sköterskan saknade fog för sina misstankar om ett samband. Sådana samband har redovisats av tandläkare och läkare som sett sambandet mellan kvicksilver och neurologiska sjukdomar och där klara förbättringar inträffat efter adekvat amalgam- och metallsanering.

 • Tandläkare som fortrarande tror att amalgam är helt ofarligt - skakar i hela kroppen, har svåra spasmer i ansiktet, rycker ofrivilligt med huvudet, har återkommande ryggbesvär och är känd som hårdhänt emot patienterna, aggresiv och otålig mot personalen.

 • Tandläkarexpert som efter föreläsning om amalgamets totala ofarlighet uppvisar en tremor som gör det svårt för honom att ens tända cigaretten.

[ föregående sida ]   [ index - en arbetsmiljörisk ]   [ nästa sida ]

Välkommen och tyck till i gästboken

[ http://www.kvicksilver.org/arbetsmiljo.html ]