AKTUELLT

Årets Svensk
 
Vem blir årets Svensk?

För tredje året i rad har svenska folket möjlighet att rösta fram den person de anser gjort något särskilt betydelsefullt.

Det är radioprogrammet efter-12 i P4 som arrangerat denna "tävling". I går fanns fyra kandidater, för två av kandidater handlar det om mobbning. Den ena var tjejen som anmält Grums kommun för att man inte gjort något åt problemet med mobbning i skolan, den andre var överläkare Anders Lindvall som trots trakasserier och mobbning från både sjukhusledning och socialstyrelse, ställt upp för patienter som drabbats av ohälsa.

Mobbning och trakasserier vid Akademiska sjukhuset
Mobbning och trakasserier från socialstyrelsen


Akademiskas ledning trakasserar patienter och personal vid Amalgamenheten.

Ett fall där även patienten manipulerats och förvägrats adekvat vård och behandling.

Ann som fått en specialistvårdsremiss från överläkaren på Östersunds sjukhus, hade redan fått en tid för besök på Amalgamenheten, huvudsakligen för att ta ett MELISA-prov. Hon lider av så allvarliga störningar i sitt immunsystem att man i Umeå vägrat att göra en så kallad lapptest, för att utröna vilka metaller hon kan vara överkänslig mot, då man var rädd att patenten skulle få allvarliga biverkningar efteråt!

 
Biljetter bokade

Hon hade redan bokat biljetter för den långa och för en så sjuk person jobbiga resan från Jämtland, då ringer man upp från Amalgamenheten och säger att man inte längre får ta några Melisa-prov.

Ann som är en handlingskraftig kvinna trots sin dåliga hälsa, ringer då upp akademiska sjukhuset och ber att få tala med sjukhusdirektören, för att höra om man kan göra ett undantag, men då han inte är anträffbar får hon istället tala med chefläkare Bo Lindberg.

 
Ett nej blir ett ja

Det första samtalet är avvisande och hon hänvisas till sjukhusdirektören. När hon på fredagen på nytt försöker få kontakt med sjukhusdirektören, biljetten är redan beställd så tiden är knapp, får hon ånyo prata med Bo Lindberg. Den här gången är han väldigt trevlig och tillmötesgående. Och lovar att:

- Naturligtvis ska du få detta prov, så inte behöver du avbeställa din resa, inte skall patienterna behöva sitta emellan.

Detta var löftet så som patenten uppfattade det, en stund senare blir hon på nytt uppringd av amalgamenheten.

 
Hotet och sveket mot patienten

Strax efter samtalet får Anders Lindvall på Amalgamenheten ett e-mail från Bo Lindberg

"Jag anser att du har ansvar för att ta hand om dina patienter och behandla dem enligt vetenskap och beprövad erfarenhet. Att utnyttja patienterna som en bricka i ett spel är djup oetiskt av dig.

Jag kan inte ta över ansvaret för den här patienten utan så länge du är ansvarig för amalgamenheten måste du göra det, men då enligt de regler som gäller för verksamhetschefer för Akademiska sjukhuset."

Överläkare Anders Lindvall på Amalgameneheten inser att man ånyo vill gör en anmälan för felbehandling, som man tidigare gjort när man på enheten använt den sedan generationer kända och använda medlet C-vitamin, för att lindra patienternas besvär.

Ann har inte talat med personalen om detta över huvud taget, utan det var på eget initiativ hon sökte kontakt med sjukhusledningen, och det är alltså Bo Lindberg som använder patienterna som slagträ i kampen för att misskreditera och därmed få tillstånd en permanent nerläggning av Amalgamenheten.

 
Inte Pengar

Det är inte pengar det handlar om, utan man har på detta sätt kränkt både patenten och det landsting som remitterat och bekostar patentens undersökning och behandling!

 
Omvänd bevisning

Läkare som anmäls, har en omvänd bevisföring som är helt absurd och effektivt hindrar förnyelse och alternativa behandlingar om socialstyrelsen inte vill.

Det åligger alltså inte myndigheten att bevisa att en behandling kan vara skadlig för patienten, utan läkaren måste bevisa nyttan med behandlingen, vilket i praktiken omöjliggör behandling med C-vitamin, då det saknas vetenskapliga studier, trots att metoden har använts och befunnits ha god verkan sedan lång tid. På samma sätt vill man nu stoppa MELISA som är en av flera tester som kan hjälpa till att diagnostisera patienternas problem.

 


Socialstyrelsen överförmynderi

I ett brev till sjukhusledningen daterat 99-11-09 skriver man:

"Socialstyrelsen har vidare noterat att den test, MELISA, som av amalgamenheten tillmäts stor diagnostisk och prognostisk betydelse, studerats i en aktuell vetenskaplig studie, som är metodologiskt invändningsfri. Resultaten i den studien ( J Dent Res 78(8):1450-1458, August 1999) visar att utfallet av denna test inte har något samband med om patienten är amalgambärare eller ej eller har "amalgamrelaterade besvär" eller ej. Att använda denna test i löpande patientverksamhet tillför alltså inte något av värde för patienterna, utan innebär enbart en kostnad, d.v.s saknar kostnadseffektivitet."

Med detta vill man klargöra för sjukhusledningen att man inte accepterar denna verksamhet utan det åligger ledningen att åtgärda eller stänga enheten.

Att man på detta sätt upphöjer en studie som "invändningsfri" är mycket förvånande och ifrågasätts av flera experter och kunniga inom denna typ av forskning.

Dels omfattar studien ett väldigt litet antal personer (< 50), dels har urvalet av personer till studien skett så att inga större skillnader kan uppnås.

Vid forskningsrådsnämndens möte för över ett år sedan presenterades ett stor studie som nu är publicerad i en medicinsk tidskrift. Den omfattar över 3 000 personer och visar klart testets förmåga att urskilja vilka som kan få sjukdoms symtom.

Studien som Socialstyrelsen hänvisar till har bara publicerats i en Tandläkar tidskrift!

I flera länder är MELISA redan ett väl etablerat test för att avgöra patienters överkänslighet mot olika metaller. I Tyskland bekostar både den privata och allmänna försäkringskassan detta test, men i Sverige vill ett bakåtsträvande etablissemang på alla sätt förneka och förringa detta.

För mer information om MELISA, se: www.melisa.org

 


Läs mer om:

Amalgamenheten i Uppsala

Revisorernas manipulation i Uppsala

Socialstyrelsens polisiära insatser

Desinformativ media hot mot människors hälsa

Hur medicinsk forskning avancerar

Efter-12 i P4, om du vill rösta på "Årets Svensk"

(Startsverige.nu - Bannerbyte)
(Startsverige.nu - Bannerbyte)
 

Hur maktmissbruket på socialstyrelsen kan förvränga sanningen och hur ovidkommande intressen styr deras beslut och handlingar, visar fallet med Mowe & Walk skolan för CP-skadade i Nässjö för några år sedan.

Hur det gick till finns beskrivet av Lars Mullback i boken "Anklagelser" (ISBN 91-7123-064-5).

[Varning, när du läst boken finns det risk att du får svårt att sova, och din bild av samhället kommer att drastiskt förändras]
DN debatt "Min cp-skola stoppas"
"I Sverige finns inte sanningen. I Sverige finns bara socialstyrelsens verklighet. Och för socialstyrelsen är det viktigare att läkares och sjukgymnasters kompetens inte ifrågasätts än att några cp-skadade barn får lära sig att röra sig."Åter till förstasidan
Välkommen och tyck till i gästboken
© http://www.kvicksilver.org/