AKTUELLT upprop

Rädda Amalgamenheten
i Uppsala!

Fyra riksdagsledamöter uppmanar dig att skriva under ett upprop, med krav att styrelsen på Akademiska sjukhuset beslutar att bevara Amalgamenheten.Amalgamenheten vid Akademiska sjukhuset i Uppsala är den enda offentliga vårdenheten i sitt slag i Sverige. Syftet med verksamheten är att hjälpa människor som blivit sjuka av bl a kvicksilver som läcker från deras amalgamfyllningar. Behovet är dokumenterat stort.

Amalgamenheten visar nu i sin första rapport att de flesta av dess patienter mår mycket bättre efter amalgamsanering och rehabilitering. Patienterna är också mycket nöjda med omhändertagandet vid Amalgamenheten. Mottagningen har hittills utrett cirka 800 patienter och över 1400 står i kö.

Trots detta hotas nu Amalgamenheten av nedläggning inom en snar framtid. Ett sådant beslut vore mycket olyckligt. Det skulle innebära ett hårt och orättfärdigt slag mot många som är svårt sjuka och har rätt till lämplig vård.

Vi uppmanar nu dig att skriva ditt namn under detta upprop med kravet att styrelsen på Akademiska sjukhuset beslutar att bevara Amalgamenheten.

Birger Schlaug (Mp)
Rigmor Ahlstedt (C)
    Siw Persson (Fp)
Ulla-Britt Hagström (Kd)

Thomas Karlsson Generalsekreterare i Amalgamskadefonden

 


Hämta hem uppropet och skriva ut det på din skrivare, skriv sedan på och skicka in till Amalgamskadefonden som står bakom denna namninsamling.

PDF-format UppropRaddaAmalgamenheten.pdf
Word 6.0 UppropRaddaAmalgamenheten.doc


Alla som undertecknar protestlistorna och uppger tydligt läsbar adress kommer man att försöka skicka information om hur arbetet med att rädda Amalgamenheten fortskrider. Du som har dator kan också hämta information på Amalgamskadefondens hemsida, eller varför inte prenumerera på Hg-listan en Svensk @-lista för att diskutera tandvårdsrelaterad ohälsa av amalgam, där kommer vi att informera och diskutera vad som händer.

(Startsverige.nu - Bannerbyte)
(Startsverige.nu - Bannerbyte)

Andra artiklar om Uppsla och Amalgamenheten

Nöjda patienter vid Amalgamenheten, rapport som visar de häpnadsväckande resultat, hur hälsa och livskvaliten för de patienter som remitterats till enheten förbättrats.

Tandvårdsskadeförbundets hemsida


Åter till förstasidan
Välkommen och tyck till i gästboken
© http://www.kvicksilver.org/