AKTUELLT

TILL VAD SKA HAGELBÖSSA ANVÄNDAS?

Hur Socialstyrelsen silar mygg och sväljer kameler visade Margaretha Molius med eftertryck i en mycket talande debattartikel i Trollhättans Tidning (15/7). Hon påvisade att SoS som har synpunkter på mycket har mycket bestämd mening om avskjutning på rådjur (minskad Boreliarisk), däremot knappast har någon klar mening alls om kvicksilvrets inverkan på människor. Hon visade också att SoS systematiskt har ignorerat vetenskapliga fakta. Artikeln avslutades med frågan om vad vi kan göra när Socialstyrelsen tillvällat sig så mycken och godtycklig makt: vart tog rättsamhället vägen?

 
UTLYSES: SKOTTPENGAR

Nu senast silar och sväljer Socialstyrelsen ett par andra saker. Man kritiserar Banverkets utredning om Botniabanan i Norrbotten: buller och vibrationer har inte analyserats; kemikalieanvändningen för tätning har inte beaktats; risk med transporter av farligt gods har inte redovisats och så där går man på. Här kan vi alltså se hur Socialstyrelsen agerar Arbetarskyddsstyrelse, Kemikalieinspektion med mera.

Banverkets nya miljöchef, Marie Berglund, ger dock svar på tal:

"Vi har bra kontroll på vilka kemikalier som får användas och har uttryckligen sagt att tätningen av tunnlarna ska ske med cement, det får absolut inte bli en ny hallandsås. Men detta verkar inte ha gått fram...och ibland undrar jag om de som sitter och tycker till verkligen vet hur dokumenten hänger ihop. Det får absolut inte bli några långsiktiga effekter."

 
MEDICINALRÅDEN HÅLLER TÄTT

Socialstyrelsen är alltså ute i ogjort väder. Men hur ser då SoS på andra långsiktiga effekter och tätningar?   Exempelvis när det gäller amalgam och kvicksilver och läckaget till kroppens vävnader?

Medicinalrådet Hans Sundberg på SoS gav ett svar den 5 juli i Dagens Nyheter ("Krångligt få fyllningar bytta" s. 5):

"Hans Sundberg...vill inte kommentera hur han ser på läkarnas roll att upprätta behandlingsplaner. Han tror inte på tester av tandvårdsmaterial på samma sätt som läkemedel testas innan de får användas eller att patienter testas före tandlagning.
  -Det finns en väsentlig skillnad mellan läkemedel som går ut i kroppen och tandfyllning som konstruerats så att de i så liten utsträckning som möjligt ska avge några ämnen...hudtester innebär att patienter riskerar att utveckla allergi, säger han."

 
Socialstyrelsen tror på sina tätningar. Närmare bestämt mot ny forskning och mot förnuftet självt! Man fortsätter att sila sina mygg och svälja kameler. (Kvicksilvret som samlats ihop från naturen ska deponeras 50 meter nere i berget, men kvicksilvret i tänderna sitter bergsäkert där det sitter, försäkrar man!)

ETIK OCH ANDRA SANITÄRA OLÄGENHETER

Och i Miljödepartementet ser man förstås en ständig inspirationskälla i de här nitiska ämbetsmännen på Socialdepartementet. På en fråga av Assar Fager i Umeå - när och hur en avveckling av kvicksilvret ska göras - blev svaret:

"Hur man ska omhänderta det kvicksilver som finns i amalgamfyllningar hos avlidna personer är ett svårt problem som till största delen är av etisk natur." (Jodå. Ni läser rätt!) (För övrigt har man "för avsikt" att förbjuda amalgamet från år 2001.)

Miljödepartementets omsorger över avlidna är betecknande. Problemen för de som fortfarande lever utgör då något slags sanitär olägenhet för de makthavare som Ständigt tvingas mottaga klagoskrien från de nödställda.

Jag säger det samma som ett antal rebeller ute i landet:

Varje gång som jag hör myndigheter och politiker tala om etik blir jag misstänksam.

Jag osäkrar då min hagelbössa!

Etik sa de.

PANG!

Jan Åberg

 

(Startsverige.nu - Bannerbyte)
(Startsverige.nu - Bannerbyte)
Relaterade dokument:
Om Miljöminister Kjell Larssons hållning i ett svarsbrev till Ann-Christine Arwidsson i Vagnhärad (handlar om politikernas "maktlöshet" att hävda hälsoaspekter vid uppsättande av mobiltelefonmaster).


Åter till förstasidan
Välkommen och tyck till i gästboken
© http://www.kvicksilver.org/