AKTUELLT om radio- och mikrovågor

8. Som en spikmatta

Mobiltelefonoperatörerna jämför ibland styrkan från en mobiltelefonmast med den som sänds ut från en radio och TV-mast, och berättar då att styrkan från en radio och TV-mast ofta är tusenfalt starkare. Detta är helt korrekt men olika studier av hälsoeffekter påvisar just att dessa pulsade signaler vid t ex GSM, påverkar människor och djur speciellt negativt. Strålningsintensiteten avtar snabbt med ökat avstånd och man bör i denna diskussion därför även ta hänsyn till att avståndet till Radio- och TV- master normalt är mycket större än avståndet till mobiltelefonsändarnas basstationer eller antenner/master.

Kontorets eller bostadens Dect - basstation ( basenhet ) har relativt liten uteffekt men man bör här ta hänsyn till att avståndet är väldigt litet.

Alla radiosändare sänder ut en s.k. bärvåg som bär fram den utsända informationen. Radio - TV - FM - sändare har alltid en konstant oavbruten (= icke pulsad) bärvåg. Men däremot har GSM, och all annan digital sändning, morse-sändning samt amplitudmodulerad sändning (AM + kortvåg) en sorts pulsad signal i och med att bärvågen oavbrutet ändrar styrka. Att jämföra dessa två helt olika sätt för att sända ut information är därmed inte relevant.

För att du som inte är tekniker skall förstå skillnaden så kan man säga att:

* FM-sändning med konstant bärvåg är som en gammal fotskrapa i metall. Oavsett om den varit en meter hög så skulle man kunna stå på den helt barfota.

* GSM-sändning däremot kan jämföras med en nålmatta och en kortvågssändare med en spikmatta. Som ni förstår så räcker det med en nålhöjd på mindre än en millimeter för att skada det lilla barnets nakna fötter .....!

 


LinkPool, Annonsera gratis mot Svenska Företag

Nästa sida

Detta är en del av sammanställningen om "Biologiska effekter av radio- och mikrovågor" av Thorleif Sand, som har arbetat med kommersiell kommunikationsradio, radiosystem samt mikro- och minidatorer i mer än 20 år.
http://www.kvicksilver.org/biologiska.html

Åter till förstasidan
Välkommen och tyck till i gästboken
© http://www.kvicksilver.org/