AKTUELLT om radio- och mikrovågor

7. Miljögift bestående av elektrosmog

Elektrosmog eller elsmog är benämningen på den "dimma" av alla de elektriska och magnetiska växelfält som finns i dagens moderna samhälle. Idag har man tvingats ställa krav på nytillverkade apparater att de ska tåla en viss nivå av störning ( = EMC - regler ). Man har på t ex sjukhus, färjor och flygplan infört säkerhetsavstånd eller förbud för mobiltelefoner och annan störande elektronisk utrustning.

Docent Olle Johansson undrar när man skall införa samma säkerhetsavstånd till människor. Socialstyrelsen har mot bakgrund av flera allvarliga olyckstillbud beslutat att rekommendera ett säkerhetsavstånd på 5 m till olika sjukhusapparater och mobiltelefoner.

Läs bilaga 4 och läs att 70 % av försökspersonerna påverkades av mobiltelefon på ett avstånd av upp till 90 meter. Dessa försökspersoner var helt friska. Forskare har bevis för att radio- och mikrovågor förgiftar människor precis som bekämpningsmedel gör (Läs bilaga 2).

Bilaga 13 berättar om att barn är drygt 3 ggr. känsligare än vuxna. Detta kan vara orsaken till att barn- allergi och -astma ökar. Nya rön kopplar barnastma till den ökade elektrosmogen (Läs bilaga 9).

 


LinkPool, Annonsera gratis mot Svenska Företag

Nästa sida

Detta är en del av sammanställningen om "Biologiska effekter av radio- och mikrovågor" av Thorleif Sand, som har arbetat med kommersiell kommunikationsradio, radiosystem samt mikro- och minidatorer i mer än 20 år.
http://www.kvicksilver.org/biologiska.html

Åter till förstasidan
Välkommen och tyck till i gästboken
© http://www.kvicksilver.org/