AKTUELLT om radio- och mikrovågor

2. Biologiska effekter vid lågintensiv exponering

Världsledande forskare på "mobiltelefoner och hälsa" höll ett seminarium i Wien, 25 - 28 Oktober, 1998. Där diskuterades om möjliga biologiska och hälsomässiga effekter av radiofrekventa (RF) elektromagnetiska fält (EMF). Mötesdeltagarna var överens om att "Biologiska effekter vid lågintensiv exponering" nu är ett vetenskapligt faktum. Att prata om olika termiska effekter äger härmed ingen relevans och bör undvikas. (se bilaga 7).

De säger att den föredragna terminologin nu är, "biologiska effekter vid lågintensiv exponering". De påpekar att mera forskning behövs eftersom kunskapen idag är otillräcklig för att fastställa ett pålitligt gränsvärde; ( se punkt 5 ).

Politikerna i New South Wales (Australien) som har hörsammat olika forskares rön har härav ett gränsvärde på 1 nanoWatt per kvadratcentimeter. Detta gränsvärde, som vi här kallar, den "Australienska försiktighetsprincipen" är alltså 450 000 gånger lägre än det svenska gränsvärdet!

Olika hälsomässiga effekter av radiofrekventa elektromagnetiska fält var kända redan på 30-talet. Då kallades denna sjukdom "radiooperatörssjukan" som gav symtom som: huvudvärk, trötthet, sömnsvårigheter och ökad retlighet. D v s problem som alla är samman- knippade med störningar i CNS (Centrala nervsystemet). Se bilaga 6, där Kjell Hansson Mild redan 1979 kände till 4600 vetenskapliga referenser om den biologiska verkan av EMF.

Dessa uppräknade symtom stämmer in på de olika symtom som erhålles vid förgiftning av kemiska bekämpningsmedel. Detta beskrivs i bilaga 2, tillsammans med en mängd vetenskapliga referenser. Där beskrivs att de kolinerga nerverna i det autonoma nervsystemet blir påverkade.

 


LinkPool, Annonsera gratis mot Svenska Företag

Nästa sida

Detta är en del av sammanställningen om "Biologiska effekter av radio- och mikrovågor" av Thorleif Sand, som har arbetat med kommersiell kommunikationsradio, radiosystem samt mikro- och minidatorer i mer än 20 år.
http://www.kvicksilver.org/biologiska.html

Åter till förstasidan
Välkommen och tyck till i gästboken
© http://www.kvicksilver.org/