AKTUELLT om radio- och mikrovågor

10. Slutsummering

I maj 1997 presenterades en undersökning från Lunds Universitet där man följt 40 000 patienter i 14 år. Där konstaterade forskarna att människor har en mycket god förmåga att själva uppfatta kroppens varningssignaler. Slutsatsen blev att patienternas egen uppfattning måste få en helt annan och tyngre ställning inom vården."

Benjamin Franklin var en stor politiker och stadsman och här kommer några kloka ord från honom:

"Eftersom jag levt länge, har jag vid många tillfällen varit tvungen att ändra åsikt även i viktiga frågor. Frågor, som jag en gång ansåg riktigt bedömda, har jag senare vid närmare eftertanke eller till följd av bättre information varit tvungen att omvärdera. Därför är det numera lättare för mig att ifrågasätta mina åsikter och visa mer respekt för andras åsikter.....!

Citatet är hämtat ur en bok av Med. dr. Gabriel Cousens, "Den 7-faldiga FREDEN"

Av ovanstående så framkommer det att man skall ta hänsyn till människor vid placeringen av en sändarmast.

Sändare på landsbygden är kraftigare och enligt SSI har antennerna riktverkan. Detta gör att den utstrålade effekten (ERP) kan vara 10-faldigat i en viss riktning. På detta sätt försöker man koncentrera antennens utstrålade effekt längs t ex långa vägavsnitt. På detta sätt behöver man inte ha basstationer så tätt, men effekttätheten (i nanoWatt per kvadratcentimeter) är av olika styrka i olika väderstreck runt masten. Därmed är det mera lämpligt att lägga dessa starkare fältriktningar över icke bebodda områden.

Docent Olle Johansson har sagt följande:

"Sverige har skrivit under Agenda 21. Där sägs det att så fort man inte har en fullständig kunskap om miljörisker ska alltid en försiktighetsprincip gälla. Från och med 1999 gäller ju dessutom en ny miljöbalk här i Sverige. I den kommer man att kräva en så kallad omvänd bevisföring, alltså man måste först bevisa ofarlighet."

 


LinkPool, Annonsera gratis mot Svenska Företag

Nästa sida (bilaga 1.)

Detta är en del av sammanställningen om "Biologiska effekter av radio- och mikrovågor" av Thorleif Sand, som har arbetat med kommersiell kommunikationsradio, radiosystem samt mikro- och minidatorer i mer än 20 år.
http://www.kvicksilver.org/biologiska.html

Åter till förstasidan
Välkommen och tyck till i gästboken
© http://www.kvicksilver.org/