AKTUELLT

Socialdemokratiska
(regeringens)
mot de redan utslagna

Socialminister Anders Sundströms uppdrag till socialstyrelsen med anledning av riksdagsbeslutet den 4 juni -98 "rörande nationellt kompetenscenter inom tandvården" är ett stort svek både mot motionärerna och riksdagsbeslutets mening, men i än högre grad mot de 100 tusentals patienter som lider av ibland totalt invalidiserande symtom, på grund av olämpliga tandlagningsmaterial. Enbart i Stockholmsområdet finns över 20 000 personer som lider av hälsoproblem orsakade av amalgam i tänderna (enligt den miljöhälsorapport som presenterades under hösten -98).

Interpellation 1998/99:218 av Rigmor Ahlstedt (c) till socialministern om kompetenscentrum för forskning om biverkningarna av dentala material

 
Förvanskningen

Motionärernas och beslutets mening om ett kompetenscentra för biverkningar av dentala material, verkar nu enbart bli ett kompetenscentra med inriktning på dentala material, Nu handlar det om att lämna stöd till tandvården om vilka material man skall välja, riktat till tandläkare.

Utbildning - kunskapsvidgning för läkare till vilka patienter vänder sig när de får sjukdomsymtom, behövs tydligen inte alls?

Löftena under 1994 års valkampanj är nu glömda......

Detta drabbar och kommer att drabba de som redan är eller kommer att bli sjuka på ett grymt sätt, vem ställer sig på de drabbades sida när man inte vill erkänna och åtgärda tidigare manipulerande av sanningar, som faktiskt har skadat och nu hindrar att dessa sjuka och drabbade patienter får adekvat hjälp!

 
Vallöften

När Socialdemokraterna 1994 stod i oppositionsställning lovade dåvarande ordförande för socialutskottet, socialdemokraten Bo Holmberg att dessa patienter skulle få vård och gratis utbyte av tandfyllningar.

"Vår uppfattning är fortfarande att människor som är sjuka av tandvårdsmaterial ska få detta utbytt gratis, s k omvänd bevisbörda ska gälla."

"Socialdemokraterna anser att regeringen gått fram alltför lamt. En lagstiftning mot användning av amalgam är nödvändigt. Socialdemokraterna har protesterat mot att regeringen försöker bli av med amalgamet på frivillighetens väg. Om socialdemokraterna kommer i regeringsställning kommer vi som en av de första åtgärderna förbereda en lagstiftning."

 
Brutna löften?

Nu fem år senare har man trots regeringsställning ännu inte infriat löftet om ett amalgamstopp/förbud eller att patienter skall få hjälp att byta ut lagningar de blir sjuka av, och det råder tveksamhet om de över huvud taget kommer till stånd ett förbud!

En fråga i riksdagen till socialministern om detta förbud:

"Användningen av amalgam som tandfyllningsmaterial har under en lång tid kritiserats och debatterats i Sverige.

Riksdagen har också beslutat att amalgam skall avvecklas. Ingen förnekar att amalgam innehåller kvicksilver som är ett mycket farligt gift.

Trots att amalgam kan orsaka sjukdom och trots att detta diskuteras allt intensivare vidtar inte regeringen några åtgärder.

De forskare som funnit belägg för att amalgam har negativa hälsoeffekter har mött förvånansvärt stort motstånd . Detta är olyckligt och anmärkningsvärt. Främst för de människor som mår dåligt av amalgamfyllningar och de som blivit bra när de genomfört sanering av amalgamfyllningar. Ingen mår bra av att mötas med misstro.

Frågan om amalgam är fortfarande en oerhört prestigeladdad fråga. Den måste få sin lösning.

Tidigare har man hänvisat till att det funnits EU- direktiv som hindrat Sverige att förbjuda amalgam som tandfyllningsmaterial. Nu har det kommit nya EU- direktiv som medger nationella undantag och därmed så möjliggörs det att i Sverige ta ett sådant beslut.

När avser ministern att komma med förslag om att amalgam förbjuds i Sverige ?"

Svaret är både svävande och intetsägande, man "hoppas", eller som Birgitta Wittorp på socialdepartementet svarat "Vi bedömer som sagt att det finns förutsättningar", (på en annan frågeställares fråga om och när ett förbud kan komma). Svar som på intet sätt förpliktar. Så precis som det utlovade amalgamstoppet 1997, är detta snarare ett spel för gallerierna än verkliga avsikter, framtiden kommer att visa om man än en gång sviker väljarna och de som är eller kommer att bli sjuka av sina amalgamfyllningar.

40-60 ton kvicksilver

Problemet att folk blir sjuka av läckande kvicksilver från sina amalgamfyllningar, kommer inte att försvinna bara för att vi får ett stopp för nyanvändningen av amalgam. Innan alla de tvåbenta miljöbomber som går omkring på två ben, bärande på denna ofantliga mängd kvicksilver, blivit befriade kommer många att drabbas av ohälsa. De måste också få meningsfylld och effektiv vård! Eller räknar man med att de bara skall försvinna?

Frågan på riksdagens sidor:

Svaret från:   Lars Engqvist som lämnades den 24 mars 1999

Val - löften

 

Åter till förstasidan
Välkommen och tyck till i gästboken
© http://www.kvicksilver.org/