AKTUELLT              Stämningsansökan

I människan eller staten, kunde du läsa om en kvinna som fick bekosta sin utredning själv, på grund av att man vägrade skriva någon specialistremiss till utredningsenhet med kunskaper inom immunologi och immuntoxikologi.

Här kan du nu själv läsa stämningsansökan, för att få en inblick i hur nonchalant man kan behandla en sjuk människa.

YRKANDE

Jag yrkar med hänvisning till åberopade grunder att tingsrätten måtte ålägga Landstinget i Västmanlands län att till Maria utge 300 000 kronor för sveda och värk, 200 000 kronor för lyte, men och olägenheter i övrigt samt 40 000 kronor för allmänna utlägg.

Jag yrkar också att tingsrätten måtte ålägga svaranden att medge Maria rätt att, inom valfritt landsting, låta utreda förutsättningarna för en lyckad reoperation samt att tingsrätten också måtte ålägga svaranden att bestrida samtliga kostnader för en reoperation i det fall en sådan genomförs.

Vidare yrkar jag att svaranden förpliktas att till Maria utge ränta på beloppen jämlikt 6 § Räntelagen från dagen för delgivning av stämningsansökan till dess full betalning sker.

Slutligen yrkas ersättning för rättegångskostnader med belopp som senare kommer att preciseras.


I egenskap av ombud för Maria får jag härmed ansöka om stämning å Landstinget i Västmanlands län, som ansvarig för sjukvården samt sjukhus- och specialtandvården vid Centrallasarettet i Västerås, under anförande av följande.

SAKOMSTÄNDIGHETER och GRUNDER
Maria fick 1955 sina samtliga tänder i överkäken extraherade på grund av svår värk och under 50- och 60-talet extraherades också efter hand kindtänderna i underkäken. 1967 togs de sista tänderna i underkäken bort och därefter hade Maria plattprotes i såväl under- som överkäke. Då alveolarutskotten var tillbakabildade var det emellertid svårt att få proteserna att sitta på plats. Av denna anledning utfördes 1983 implantat med titanskruvar och guldbrygga i underkäken som en permanent konstruktion vilken fungerade utmärkt och inte gav några sjuk-domssymtom.

På grund av problem med den lösa protesen i överkäken fick Maria 1990 utfört Brånemark-implantat och guldbrygga även i överkäken. Kort efter insättandet upplevde Maria spänningar i munnen som hon då påtalade, medan mer påtagliga symtom debuterade i slutet av 1992 med stark försämring under 1993. Enligt Maria ansåg tandläkare Kabatnik att hennes sjukdoms-symtom berodde på att hon var allergisk mot guld. Enligt journalanteckningar 930812 vid Hud-kliniken hade Maria "kliniskt klara lichenförändringar på underläppen i form av vitaktiga tvärgående stråk". Lichenförändringar intill metaller i munnen är ett välkänt tecken på metall-överkänslighet. Genom en epicutantest som utfördes i augusti 1993 för dentala material befanns Maria vara överkänslig mot kvicksilver och palladium. Palladium ingick i den brygga som var fästad vid implantaten sedan 1990. Ett andra epicutantest gjordes under augusti 1996 vilken visade att Maria utvecklat allergi för ytterligare metaller och nu var positiv för såväl guld som koppar och palladium samt därtill för gummi.

1993 började Marias tröstlösa vandring mellan olika tand- sjukvårdskliniker på Central- lasarettet i Västerås. Hon gjorde också många besök vid Oxbackens vårdcentral hos sin familjeläkare. Under tiden 1993-1997 hade Maria inte mindre än drygt 150 kontakter med tand- och sjukvården med anledning av de plågsamma sjukdomssymtom som successivt utvecklade sig efter implantoperationen 1990. Maria besökte under de aktuella åren, utöver Oxbackens vårdcentral, en mängd olika kliniker vid Centrallasarettet i Västerås, nämligen Specialistkliniken för protetik, Specialistkliniken för dentala material, Oral kirurgi, Oral medicin, Hudkliniken, Medicinkliniken, Smärtmottagningen och Öronkliniken. Flera av de konsulterade läkarna vid de kliniker Maria sökte för att få hjälp i sin svåra belägenhet, misstänkte ganska snart att hennes åkomma berodde på någon form av metallöverkänslighet, likväl kunde man inte komma fram till vilka åtgärder som behövde vidtas för att få slut på Maria plågor. Det dröjde därför ända till 1997 innan Maria, efter en remiss från Amalgamenheten i Uppsala till tandläkare Lars Andersson vid Käkkirurgiska kliniken på Centrallasarettet i Västerås, successivt fick allt metallmaterial avlägsnat ur munhålan och därefter kunde påbörja en långsamt fortskridande återhämtning. I hennes journaler vid vårdcentralen och vid de olika klinikerna står bl a följande att läsa om Maria svåra och i tiden utdragna lidande.

 
Oxbackens vårdcentral

930512 …domning över vänster ansikthalva, sträckande sig från strax under ögat, över kinden, ner över halva munnen och hakan. Känns som tandläkarbedövning. Har pågått sedan åtminstone januari.

930820   ..fortsatta besvär i munnen

931122   ..överkänslig mot kvicksilver och palladium. Har nu fått nya bryggor med titanskruvar …inte nämnvärt bättre sedan allt byttes ut. Värk i ansiktet , framför allt domningar med intensiv värk till vänster om munnen.

931125   mycket värk i ansiktet nu. Inte sovit på ett par nätter.

931129   Uppger besvärligt håravfall. Pågått under hela tiden hon varit dålig. Nu en helt kal fläck. Inte mått bra på ett helt år ….problem från tänderna.

940127   ..mycket olycklig. Mycket klåda och irritation i ansiktet och röda fläckar.

940302   Mycket besvärlig klåda i ansiktet, men även i ögonen. Ännu inte fått komma till smärtkliniken trots att hudkliniken stött på där.

940315   Telefonsamtal från infektionskliniken. Patienten har varit inlagd där några dagar med kräkningar och diarré. Samtidigt utslag i ansiktet. Enligt epikriskopia från infektion var Maria rödflammig över bål armar och ansikte då hon kom in. Exanthem och klåda ökade efter ankomst till avdelningen. Svullen om fingrarna. Utlösande orsak oklar.

940316   Ringer och är alldeles förtvivlad över värk och klåda i ansiktet. Står inte ut en sommar till och tror att hon kommer att göra något drastiskt om inte något händer nu. Ännu inte fått komma till smärtkliniken.

940829   …fortfarande mycket besvärligt

941108   Ringer och talar om att hon är alldeles slut på grund av sin värk och bedövningssmärta i vänster ansiktshalva.

941128   Ringer och berättar att hon har utslag på benen sedan några veckor. Kliar intensivt.

941129   En längre tid haft röda eksemfläckar som kliar tills hon river sönder dem. Har också haft handeksem med självsprickor.

950329   lika mycket besvär som tidigare

950911   önskar en tid för att få prata om sin smärtproblematik. Har mycket besvärlig värk i käken…

950914   Kommer för samtal om sina besvär. Har en outhärdlig, svidande, brännande känsla i hela underkäken. Stramar och drar i huden runt ögonen och i pannan där hon också blir alldeles het. Klåda i ansiktet.

951016   Har nu fått blåsor i hela munnen och vita fläckar på tungan.

951101   Har sedan några veckor tillbaka blåsor på tungan och på insidan av läpparna. Svider när hon äter något varmt.

960109   Söker p g a blåsorna på läpparna samt handeksem med självsprickor och torra hälar. ..mycket smärtsamma blåsbildningar på insidan av båda läpparna. ..har svårt att äta, kan inte äta fast mat, inte varm mat etc

960503   ..fortfarande dålig

960613   Mår mycket dåligt. Har besvär ff a i form av domningar och stickningar i hela under-käkspartiet och runt munnen. Obehagskänsla inuti läpparna samt på tungan. Svårt att prata och tugga. Äter bara mixad mat. Sitter som tidigare med schal över käkpartiet och håller handen mot hakan. Artikulerar dåligt. Till vänster på tungan finns en vitaktig, fibrotisk bildning, något atrofisk slemhinna på tungan och kinderna.

960729   Åter försämring i munnen. Känner sig svullen.

961101   Mycket besvär med munnen. Har varit på hudkliniken och testats… konstaterad över-känslighet mot guld, koppar, palladium, gummi etc. Har inga tänder kvar i munnen, endast skruvarna kvar. Sitter som tidigare med en schal över munnen. Mycket besvär från munslemhinnan och dessutom nervvärk.

961205   Ringer. Mycket besvär nu.

961209   Kommer tillsammans med dottern. Situationen blir allt mer bedrövlig. Har mycket ont i munnen. Orkar inte leva på detta vis, måste få slut på det på ena eller andra sättet. Isolerar sig. Orkar inte prata med väninnor. Vill inte träffa barn och barnbarn som tidigare. Äter dåligt. Patienten är förtvivlad. Ständiga besvär från munnen.

961217   Hade märkt en svullnad i munbotten. … en cirka cm-stor fast oöm svullnad.

970116   Ringer och berättar att hon fick bort distanserna i munnen 2/1 och en av fixturerna 18/1. Tycker att det känns som en befrielse, men STP vägrar fortfarande att ta bort resten av fixturerna. … mycket besvär från munnen. Känns som en blodig massa, bränner på tungan etc.

970203   Ringer och är förtvivlad. Nu blivit ännu mer svullen i munnen, fått en förändring på läppen som blöder. Önskar akut kontakt med öronkliniken, men vågar inte ringa dit själv.

970408   Har nu fått bort alla implantat i överkäken och har blivit mycket bättre där. Man har kommit på att man måste ta bort även underkäkens implantat, eftersom hon fortfarande har mycket besvär därifrån.
 

Hudkliniken

930812   Sedan en tid intensiva besvär från läppar och slemhinnor i munhålan. Återkommande ytlig sårbildning på underläppen. Kliniskt klara lichenförändringar på underläppen i form av vitaktiga tvärgående stråk.

931112   ….värk i munnen samt klåda och stickningar i ansiktet. …..sämre känsel i vänstra ansiktshalvan och säger att hon ofta dräller då hon dricker kaffe. Känner inte när det rinner ur hennes mun.

931220   Fotsprickor, handsprickor, håravfall. …orolig att hon är allergisk mot titan

940222   ..fått tillbaka svedan i munnen.   …..ont i läpparna.   Sluddrar när hon pratar.

940630   ..kroniskt smärttillstånd som strålar från pannan mot bakhuvudet, …sveda, krypningar och diverse parestesier både på ytan och på djupet lokaliserade till kinderna och tungan och insidan av läpparna. Fingertopparna rodnad, distinkt fjällning och sprick-bildning, likaså fötterna.

960829   Patienten ger liksom tidigare nedbrutet, plågat intryck.
 

Specialisttandkliniken för Protetik

930406   Patienten anger att hon i princip sedan årsskiftet 92-93 har ett partiellt känselbortfall omfattande vänstra delen av hakan och underläppen och i princip hela vänstra sidan upp mot ögonbrynsnivån.

930906   Patienten har idag varit utan sin överkäksbro i drygt en månad. Hon kan inte med bestämdhet säga huruvida någon förbättring inträtt. I huden runt munöppningen upplever patienten en brännande känsla. Dessutom en stramhet i huden i vänstra delen av ansiktet. Vidare en bedövningskänsla i stora områden av ansiktets övre hälft, även känselbortfall i smärre ytterligare områden i ansiktet. Objektivt föreligger en lichenoid slemhinnetäckning med inslag av vita diffusa stråk. I underläppens medellinje finns ungefärligen samma slemhinnetäckning.

930927   Patienten har åter fått uttalade subjektiva besvär i form av en brännande tungspets och uttalad sveda/brännande känsla utefter hela underläppen samt vänstra hälften av överläppen. Även klåda på kinderna och i pannan. Symtomen är exakt detsamma som tidigare.

931004  Patienten har alltjämt klåda i ansiktshuden.

940815  Patienten har alltjämt uttalade besvär.

950124  Patienten kommer akut p.g.a. besvär med sina KBF-broar och berättar om sin metallallergi och sina kliniska besvär.

950619  Patienten har skavsår på befintliga distanser.

950824  Patienten upplever sin situation som mycket jobbig. Har brännkänsla i munnen, liknande brännsår.

950830  Patienten har fortfarande ont i sina läppar och i tungan en brännande smärta.

960821  Patienten upplever sina besvär som mycket stora. De är olidliga. Hon tycker att hennes saliv är tjock och kletig. Hon säger att det svider i slemhinnan så att hon inte kan äta och sova. Hon upplever att hon inte har någon känsel i läppar och kind, både extra- och intraoralt. Hon kan inte dricka kaffe då hon inte känner vart kaffet är någonstans.
 

Käkkirurgiska kliniken

930406  Patienten har sedan årsskiftet då och då känt stickningar i såväl pannhud, kindhud som haka samt läppens vänstra sida. Känns ungefär som när tandläkarbedövning går ur.

930618  Besvären kvarstår delvis. Känselbortfall kring vänster ögonbryn. Största problemet är brännande känsla kring läppar och vänster mungipa. Cheilit i mitten av överläppen som breder ut sig cirka 15 mm samt erosiv lichenliknande affektion strax till höger om under-läppens mittlinje. Denna mäter ca 10 mm i diameter.

930629  Stora besvär i form av bedövningskänsla i vänster ansiktshalva. Svider även från munslemhinnor och tunga. Besvären oförändrade sedan föregående besök. Patienten är p.g.a. stora besvär tveksam till om hon klarar av att vänta på neurologkonsult i slutet av juli.

930726  Stora akuta besvär. Sveda i munnen. Har idag ett sår 0,5 cm från medellinjen på under-läppen. Förefaller vara en lichenoid reaktion. Det svider på hennes tungsidor.

930728  Står inte ut. Kräver att få överkäksbron avlägsnad. Hon är själv övertygad om att någon metall i överkäksbron orsakar hennes besvär.

930812  Har fortfarande sveda i både underläpp och tungspets och är mycket deprimerad. Intra-oralt finner man en finmaskig täckning av lichenförändringen i underläppens högra sida. Säger sig ha svårt att borsta tänderna p.g.a. svedan.

930830  Patienten ringer och klagar över domningskänslor i hela hakan, läppen och främre delen av tungan. Vill ha hjälp med detsamma och säger att om hon hade haft sömntabletter så skulle hon ha tagit en hel burk.

930901  Patienten ringer och klagar över att ingen bryr sig om henne.

950402  Söker akut hjälp på jourtid på söndag förmiddag. Patienten ringer upprepade gånger till Medicinakuten som sedan kontaktar käkkirurgiska kliniken. Patienten får komma då hon upp-ger suicidrisk och stora besvär med sina KBF-broar ök. uk. Har under senare tid avmagrat mycket och under de senaste två veckorna ej kunnat äta någonting annat än nyponsoppa. Uppger sveda och värk från läpparna. Hakan och underläppen helt bedövad. Tidigare konstaterad överkänslighet mot palladium och anklagar nu broarna för att innehålla palladium som ger henne besvär. Är mycket deprimerad och ledsen.

970102  Inkommer på remiss 961104 från Jiri Kabatnik. Patienten kommer med sin dotter. Ser mycket medtagen ut. Uppsvälld i ansiktet, klart smärtpåverkad. Biter på en hoptryckt pappers-duk för att lindra smärtan. Hon har ständig brännkänsla i munslemhinna och läppar, värk i hela ansiktet, problem med munbotten och tungan, svullnader i ansiktet och på senare tid ek-semliknande tillstånd i ansikte, händer och fötter samt håravfall.

970213  Eftersom patienten har påtagliga smärtupplevelser och övriga besvär som ökar salivationen, sprickor i läppar och mungipor föreslås att samtliga fixturer avlägsnas på konventionellt sätt

970318  Patienten har påtagliga besvär från implantatet i underkäken.
 

STP Dentala material 941018  För närvarande besväras patienten av bortdomnings- och bedövningskänsla samt klåda, mest över- och underläppen, bakom ök-fronten, i gommen samt tungranden bilateralt. Symtomen uttalade mera på vänster sida. Periodvis värk i käkleder vid tuggning. För att lindra symtomen använder patienten en schal som hon drar över läpparna och knyter bakom nacken.

960221  Ny remiss 960220 från bitr. tandl. Leif Grundström, STP Oral Protetik. Tungan visar vit beläggning med fläckvis papillatrofi samt fibrintäckt laesion vänster tungrand efter biopsiprovtagning. Vänster bucca och vänster sida av underläppen visar fläckvisa lichenoida slemhinneförändringar av retikulär typ. En tendens till hyperkeratos eller lichenoid reaktion iakttages på alveolära slemhinnan under KBF-bro både i ök. och uk.

960402  Symtom kvarstår oförändrat. För att dämpa besvär från läpparna använder patienten Xylocainsalva och vidare sköljer hon med utspädd klorhexidinlösning. Kan ej tugga p.g.a. brännande smärta, speciellt från insidan av läpparna. Använder mosad kost. Slemhinnan, speciellt bucca och insidan av läpparna, är känslig vid beröring. Patienten uppger att hon inte har någon känsel i hakan.

960807  Patienten ringer p.g.a. att hon mår allmänt mycket dåligt. Beläggningar på tungan och ömhet från munslemhinnan har tilltagit.

960813  Patientens dotter ringer och meddelar att modern mår mycket dåligt allmänt med bl.a. kräkningar och att hennes lokala symtom från munhålan har ytterligare tilltagit. Dottern är mycket orolig för moderns hälsa.

961024  Patienten återkommer per telefon. Upplever sina lokala symtom från munslemhinnan som mycket besvärande. Samma som tidigare dvs svullnadskänsla, stickningar och brännande känsla.

 
Smärtmottagningen

940425  Misstänkt positiv reaktion på palladium. Behandlad för lichen planus på underläppen. Lider nu av ett besvärligt smärttillstånd i ett område kring vänster munhalva. Klart sänkt stämningsläge. Kronisk ansiktssmärta.

940815  Fortfarande besvärligt. Överkänslig i munnen och klåda i ansiktet.

940920  Patienten ringer och berättar att hon inte kan ta några av medicinerna. Mår illa av samtliga.

 
Öronkliniken

960212 Patienten lider av svår sveda och obehag i munslemhinnan som gör det svårt för henne att äta och tugga. Väldiga smärtor när hon ska göra rent i munnen. Besvären från munslemhinnorna har accelererat det sista året.

Status: "På läpparna finns en oregelbundenhet och små petechiala förändringar utbrett på både över- och underläpp. På insidan av läpparna är slemhinnan irriterad, svullen, granulerad. I båda sidornas buccalslemhinna är slemhinnan bitvis vitaktig, bitvis rodnad. Nere mot implantatet i underkäken är slemhinnan mycket rodnad, irriterad och mycket metall syns i dagen. Tungan är helt utslätad, praktiskt taget total papillatrofi, vitaktiga förändringar och som en sårbildning till vänster på tungan med en vitaktig, fibrotiskt område. Bak i svaljet är slemhinnan mycket tunn och irriterad, sekretbelagd. Nässlemhinnan är lite lätt svullen och rodnad, lite fuktig."

970204  Remissvar till doktor Rydén, Oxbackens vårdcentral.  …läpparna dels torra, dels med lite krustor mitt på. Finns också smärre telangietasiliknande förändringar. Slemhinnan f.ö. är inom hela gommen och gingivan, ut på läpparna, framförallt på översidan, förtjockad, närmast blåskimrande, svullen.

Remiss till dietist eftersom hon med all säkerhet inte får i sig det hon ska, lever enligt uppgift på havregrynsgröt och kaffe. Var ju på Amalgamenheten i Uppsala och fick där remiss för näringslösning som hon dock inte fick ut här.

 

Trots flera års undersökningar och utredningar kunde tand- och sjukvården vid Centrallasarettet i Västerås inte finna någon behandlingsåtgärd som befriade Maria från hennes svåra sjuk-domstillstånd varför hon remitterades mellan en mängd olika kliniker där man med föga framgång försökte dämpa de symtom som ledde till att Maria tacklade av mer och mer för att slutligen inte väga mer än 45 kilo. Maria genomgick neurologisk utredning med skallröntgen för att utesluta tumörer. Även befarad Borreliainfektion kunde avskrivas efter provtagning. När man inte kunde finna orsaken till Maria sjukdomsymtom ansåg läkare på medicinkliniken att hennes besvär var psykogena och ville remittera henne till psykologisk konsultation, vilket Maria avböjde då hon var säker på att hennes besvär sammanhängde med metallerna i hennes mun. Detta fick till följd att Maria, för att själv underrätta sig om tillståndet "metallöverkänslighet" tog kontakt med Tandvårdsskadeförbundet varvid hon blev helt övertygad om att hennes problem sammanhängde med materialet i implantatkonstruktionen, vilket hon förgäves påtalade gång efter annan vid sina kontakter med vårdpersonal vid Centrallasarettet.

Då Maria inte kunde få någon hjälp från sjukvården i Västerås bad hon förgäves, upprepade gånger, om en remiss till Amalgamenheten i Uppsala som är landets enda specialistklinik vad gäller utredning av sjukdomstillstånd relaterade till tandvårdsmaterial. Slutligen sökte Maria vård som privat patient vid Amalgamenheten varvid hon själv fick bekosta utredningen av sin sjukdom till en kostnad om 23 000 kronor. Dessa pengar fick hon låna av sin bror då hon själv är obemedlad. Efter att dr Bengt Georén vid Amalgamenheten ställt diagnosen "allergi mot tandfyll-ningsmaterial (Mo, Zn, Cd, Pd, Au, Hg, Cu) Dk1 995D Dk2: E 947 D3: Lichen planus oralis Dk3: 697A" skrev han en remiss till tandläkare Lars Andersson vid tandkirurgiska kliniken i Västerås för utförande av vid Amalgamenheten beslutad strategi: "Materialen som misstänks för-orsaka kontaktallergin i munnen måste avlägsnas". Denna remiss (bilagd) finns inte omnämnd i Marias journal vid Käkkirurgen i Västerås.

Genom att ingen läkare vid medicinkliniken på Centrallasarettet ville remittera Maria, på hennes enträgna begäran, till Amalgamenheten i Uppsala trots att vården i Västerås inte klarade av att komma fram till en slutlig behandlingsåtgärd som befriade Maria från hennes lidande, fördröjde man hennes tillfrisknande avsevärt och åsamkade henne därigenom ett onödigt och utdraget svårt lidande. Som privatpatient fick Maria vänta länge på kallelse från Amalgam-enheten eftersom inremitterade patienter hade företräde. Detta fördröjde hennes tillfrisknande ytterligare.

Beträffande den villrådighet som rådde om utredning och behandling av Marias sjukdomstillstånd står följande att läsa i hennes journaler vid Oxbackens vårdcentral och berörda kliniker vid Centrallasarettet i Västerås.

 

Oxbackens vårdcentral

931208  Patienten har en massa papper från Tandvårdsskadeförbundet och utläser ur dessa att hon sannolikt har brist på ett flertal vitaminer och spårämnen. B 12-värdet i serum var normalt, men enligt patienten har hon läst att det kan vara en funktionell brist i hjärnan i alla fall om man är kvicksilverförgiftad.

940209  Varit i kontakt med hudkliniken och man skall inte testa henne för titan nu eftersom ingen har reagerat med allergi på detta. Man skulle dock påskynda remiss till smärtkliniken. Avvaktar denna.

940302  Ännu inte fått komma till smärtkliniken trots att hudkliniken stött på där.

940315  I går samtal från Gunnar Eriksson på infektionskliniken. Patienten har varit inlagd några dagar på p g a gastroenterit med kräkningar och diarré. Hade samtidigt utslag i ansiktet. Uttryckte under vårdtiden önskemål om remiss till Amalgamenheten i Uppsala. Tydligen har hudkliniken sagt att detta är ett fall för familjeläkaren. Avvaktar epikriskopia från infektionskliniken, därefter ställningstagande till remiss till medicinkliniken för specialistvårdsremiss till Uppsala.

940316  ….ringer och är alldeles förtvivlad…  Vill komma till Amalgamenheten i Uppsala. Står inte ut en sommar till och tror att hon kommer att göra något drastiskt om inte något händer nu. Ännu inte fått komma till smärtkliniken. Remiss skrives till medicinkliniken för snar vidareremittering till Uppsala.

940717  REM:MED: Dr Rolf Jansson: Specialistklinikens roll i detta sammanhang är att fungera som konsult vid speciella frågeställningar. I övrigt ligger utredning och behand-lingsansvaret på primär- och tandvård. Denna patient har varit för bedömning hos neurolog,   f ö inget mer att erbjuda på med.klin. Önskemålet om remiss till Amalgamenheten går inte att tillgodose eftersom dess resurser inte ingår i regionavtalet med Uppsala. Det finns inte heller några övriga anslag som täcker sådan vård på landstingets bekostnad. Epikriskopia från infektionskliniken där hon vårdats 940312- -0314. Utlösande orsak oklar. Underliggande viros? Alimäntär exponering?

941108  Patienten har försökt att få komma till Amalgamenheten i Uppsala, pratat om detta på hudklin, tandläkare etc. Patienten mycket angelägen om förnyad utredning vad gäller palladiumöverkänslighet etc. Patienten skall själv kontakta Jiri Kabatnik för att fortsätta diskutera Amalgamenheten. Jag har ingen möjlighet att skriva remiss dit och medicinkliniken kan inte heller göra detta tydligen eftersom det inte finns något regionavtal. Remiss till hudkliniken.

941125  REM:HUD:Dr Paul Krupicka: Pat känd på hudklin och man har gjort alla tester man har kunnat göra. Någon ny test finns inte att erbjuda. Anses färdigutredd på hudklin. Man hänvisar till tandläkare Jiri Kabatnik för att utreda om det finnns kvar palladium i hennes tand-lagningar och det är också han, som om han så anser, kan remittera henne till Amalgamenheten i Uppsala.

941129  Förtvivlad över sin situation. Kabatnik kan inte hjälpa henne med remiss till Amalgamenheten.

950102  Varit i kontakt med Kabatnik som uppger att han absolut inte kan remittera till Amalgamenheten i Uppsala.

950214  På nytt varit hos tandläkare i slutet av januari och tog upp detta med Amalgamenheten. Har nu fått ett brev från honom där han fastslår att inga tandläkare skriver remiss till Amalgamenheten av odontologiska skäl. Det är sjukvårdens sak att remittera dit av medicinska skäl. Hon har också varit i kontakt med överläkaren för Amalgamenheten och står på VL dit, men även han har sagt att det är sjukvården som skall betala för hennes besök där och att hon inte själv skall behöva betala detta. Jag lovar att skriva ny remiss till medicinkliniken och ber att man skall kalla patienten för undersökning och diskussion om det hela.

950303  REM:MED: Dr Erik Rydin neurolog: Han hänvisar åter till brevet från Rolf Jansson om att man inte kan remittera till Amalgamenheten. Han har heller inget ytterligare att bidra med i patientens fall. Han bifogar kopia över journalanteckningar från medicinkliniken. Bedömning hos Erik Rydin 930720 efter remiss från dr Andrea Heim här på Oxbacken. Då svårtolkad symt-matologi. Svårt att hitta någon organisk förklaring. Gick inte att få ihop med någon neurolo-gisk sjukdom.

950329  Patienten skall eventuellt få komma till Uppsala i mitten av april på egen bekostnad. Har pratat med neurologen på lasarettet men upplevde inget stöd därifrån. Har också talat med Stig-Erik Westmark och skall få besked om han kan hjälpa henne på något sätt. Problem ekonomiskt med tanke på att hon måste betala Uppsalabesöket själv.

950914  står fortfarande i för att få komma till Amalgamenheten i Uppsala, men man tar där i första hand remisspatienter. Överenskommer om ny remiss till smärtkliniken för att ev prova akupunktur. Patienten tålde ju inte de mediciner som man provade där.

950922  REM:SMÄRTKLIN:Dr Annika Rodin: Akupunkturbeh. bör kunna försökas. Remiss till sjukgymnast.

960109 Skriver remiss till öronkliniken för bedömning av slemhinnorna i munnen.

960226 REM:ÖRON: Dr Kristina Heinrich: 1990 gjordes implantat med Brånemarks instrumentarium i överkäken för permanent fixering av överkäksprotes. Efter något år började smärtor och obehag i slemhinnorna och man har nu gjort successivt utbyte av material men smärtorna har fortsatt. Har sveda och obehag i form av stickningar. Svårt att äta och tugga. Vid undersökningen fann man oregelbundenhet och små petikiala förändringar utbrett på både över och underläpp. På insidan av läpparna är slemhinnan irriterad, svullen och granulerad. Båda sidornas buckalslemhinna är bivis vitaktig, bitvis rodnad. Nere mot implantatet i underkäken är slemhinnan mycket rodnad, mycket irriterad och mycket metall syns i dagen. …praktiskt taget total papillatrofi, vitaktiga förändringar och sårbildning till vänster på tungan med vitaktigt fibrotiskt område. I svalget är slemhinnan mycket tunn och irriterad, sekretbelagd. Nässlemhinnan lätt svullen och rodnad. Således avancerad slemhinneretning.

Hudjournalen skulle rekvireras till öronkliniken och där se om man kunde få det till en mer generaliserad åkomma.

960305  Har ännu inte fått svar från öronkliniken. Kontakt med Jiri Kabatnik som lovat patienten att ta reda på resultaten.

960612  Skall till Amalgamenheten i Uppsala på egen bekostnad. Behöver ett intyg ang allmäntillståndet snarast. Får en tid för detta.

960613  Kommer för intyg eller utlåtande att skicka till Amalgamenheten i Uppsala för en prioritetsbedömning där. Patientens bror kommer att stå för kostnaden. Mår mycket dåligt. Nu snart fyra år gamla besvär från ff a underkäken och munnen. Sätter sitt sista hopp till Amal-gamenheten i Uppsala.

961101  Har nu varit på hudkliniken igen och testats och man har konstaterat överkänslighet mot guld, koppar, palladium och gummi. Har inga tänder kvar i munnen, endast skruvarna kvar. Varit i Uppsala och man har tagit en hel del prover som hon ännu inte fått svar på. Mycket besvär från munslemhinnan och dessutom nervvärk.

961209  Kommer tillsammans med dottern. Situationen blir alltmer bedrövlig. Enligt dottern planerade man i somras någon form av teammöte med olika specilister men detta har runnit ut i sanden. Pat har också haft kontakt med en tandläkare vid Amalgamenheten i Uppsala och denna har vid flera tillfällen begärt uppgifter från STP om vad hennes fixturer och distanser överkäken innehåller för att kunna gå vidare. STP har hittills inte skickat besked till Uppsala. Patienten är förtvivlad. Överenskommer att hon åter skall kontakta Uppsala för att höra om man fått besked från STP. Om så inte är fallet hör hon av sig hit så att jag kan skriva en påstötning till Jiri Kabatnik.

961212  Patienten pratat med Jiri Kabatnik igår. Han säger att man inte kan ta bort fixturerna och att de innehåller 99 % titan, att slipprover inte är möjliga att ta. Från Uppsala skall man åter faxa efter besked från STP.

961217  Patienten har fått besked från Uppsala att hon skall få komma dit 961220.

970122  Tel.samtal med Krekmanov på tandkirurgen. Han har hittills varit mycket negativ till att ta bort resten av skruvarna som innehåller i stort sett rent titan vilket man inte brukar vara känslig för. Nu har han dock sett hur hon ser ut i munnen och hon har dessutom eksem på händer och i ansikte etc och han börjar luta åt att försöka ta bort skruvarna.   …vill diskutera med samtliga inblandade parter.

970203  Patienten ringer och är förtvivlad. Har ännu inte fått något åtgärdat på STP…Nu blivit ännu mer svullen i munnen, fått en förändring på läppen som blöder. Önskar akut kontakt med öronklin. Men vågar inte ringa dit själv. - Skriver remiss till öron

970228  REM:ÖRON: Christina Heinrich i form av journalkopia:   …patienten fortfarande plågad. .. förändringen i underkäken ligger strax intill där man avlägsnat fixturen. Ingen misstanke om elakartat …ter sig snarast inflammatoriskt. …remiss till dietist med tanke på att hon endast äter havregrynsgröt och kaffe.

970408  Har nu fått bort alla implantat i överkäken och har blivit mycket bättre där. Man har kommit på att man måste ta bort även underkäkens implantat eftersom hon fortfarande har mycket besvär därifrån.

Journalkopia 970320 har inkommit från Christina Heinrich, Öronklin. Hon var då helt makro-skopiskt kliniskt läkt i sina slemhinneförändringar i överkäken. Skulle till Uppsala för ytterligare test …men tillfrisknandet var anmärkningsvärt.

 
Hudkliniken

930812  Remiss från käkkirurgen för test med dentalmaterial Epicutantest med dentalmaterial visar svag allergisk reaktion för kvicksilver.  .. kliniskt klara lichenförändringar på underläppen…åledes kvicksilveröverkänslighet och läpplichen

931014  Patienten säger sig lida av oralgalvanism . Ep-test visar svag allergisk reaktion för kvicksilver. Dessutom lite oklart om palladium, en positiv reaktion är överstruken i listen. Kan vara lindrig rosacea som eksematiserats.

931112  Rekvirerar journal från neurologkliniken för att se vad som gjorts där. Skriver därefter remiss till smärtmottagningen

931130  Patienten ringer och meddelar att hon har börjat tappa håret samt att hon börjar få fot-sprickor. Dessutom är hon orolig att hon är allergisk mot titan. Uppger att hennes korttidsminne har försämrats. Detta är symtom som man enligt patienten kan få av förgiftning av dentalmaterial.

931220  Kontaktorsak: fotsprickor, handsprickor och håravfall. I hårbotten till vänster på hjässan har hon ett ca 5 x 3 cm stort område med gles hårväxt och fjällning. På hälen och fingrarna har hon mycket torr hud och en del sprickor. Ospecifik dermatit i hårbotten. Patienten är orolig att hon är allergisk mot titan.

940204  Amalgamförgiftning?

940222  Skriver ett brev till smärtmottagningen för att påskynda hennes besök där

940418  Testavläsning titan. Testet läses av negativt. Ingen överkänslighet mot titan.

941117  Remiss till dr Rydin, Medicin 960603 Remiss Christina Heinrich, Öron. Patienten har enligt Christina en stomatit och det återkommer frågor beträffande allergi för tandmaterial. Enligt önskemål från Christina Heinrich gör vi en ny dentaltest. Resultatet bör meddelas både tandläkare Kabatnik och Christina Heinrich

960829  Ep-test, True-test och dentaltest visar positiv reaktion för guld, palladium, en stark reaktion för koppar och en reaktion för gummikemikalier

 
STP Protetik

930406  Av journalanteckningen framgår att Lars Andersson vid Käkkirurgen trodde att det rörde sig om en nervpåverkan, troligen till följd av virus.

930906 "Vid epikutantest utförd 930809 befanns patienten reagera på palladiumklorid. Eftersom det mycket väl kan tänkas vara problem baserade på allergisk reaktion får förhandsprövning ställas till försäkringskassan."

930927  "Det finns 0,2 % palladium i guldskruvarna. Ngn alternativ fästskruv existerar inte. Fråga är huruvida den synnerligen lilla förekomsten av palladium i guldskruvarna har förorsakat patientens överkänslighetsreaktion eller om det är förekomsten av någon annan metallisk komponent som inte givit något svar i epicutantestet."

931101  Utlämning av nya KBF-broar, utförda m titanskelett. Fästskruvarna är framställda av titan, varför allt metalliskt material från bennivå till fältskruvar är utförda i just titan.

940104  Patienten har en skrift att förevisa idag, utgiven av Tandvårdskadeförbundet där man även ser det möjligt att patienten kan utveckla överkänslighet mot titan.

951124  Jag lovar patienten att ta kontakt med Jiri Kabatnik och höra hur jargongen är vid remissförfarande till Amalgamenheten i Uppsala och därefter höra av mig till patienten.

951210  Enligt Jiri Kabatnik gäller följande: I Västmanland remitteras inte patienter av odontologiska skäl till Amalgamenheten utan det måste finnas medicinsk orsak. Det innebär att inga tandläkare remitterar patienter utan det är läkare som skriver remiss.

950606  Patienten har ju haft besvär av sina broar i både ök och uk trots att dessa har varit gjorda i titan.

950630  Patienten skall under augusti månad troligtvis till Amalgamenheten i Uppsala vilket gör att vi avvaktar med fortsatt behandling. Pat. är nämligen ganska övertygad om att hon inte tål någon som helst metall. Vi får se vad som händer i framtiden.

950824  Patienten upplever sin situation som mycket jobbig. Vad det gäller Amalgamenheten i Uppsala så har hon fått information om att hon skulle få vänta åtminstone ett år till.

950830  Patienten har fortfarande ont i sina läppar och i tungan en brinnande smärta. Hon vet inte riktigt vad som händer i Uppsala och hur långt hon står kön. Problemet är att de enbart tar de som har remiss och då hon inte har någon remiss hamnar hon längre och längre bak i kön. Hon får höra av sig hit längre fram i höst.

951010  Maria och jag har diskuterat möjligheten att komma till Amalgamenheten i Uppsala och som läget är idag i Västmanlands län så skickar inga tdl remiss till Amalgamenheten. Hon nämner då Rolf Jansson, öl på medicinkliniken och jag tar kontakt med honom. Han informerar mig om att Maria är ett avslutat kapitel på medicinkliniken och att man inte skickar några remisser till Amalgamenheten i Uppsala. Orsaken är att man inte är riktigt säker på verksamheten och på vilket sätt den bedrivs. Dessutom är den framförallt till för innevånarna i Uppsala.

960821  Patienten är mycket intresserad av att få bort alla titanskruvar.

960927  Patienten har nu varit på Amalgamenheten i Uppsala och tagit en massa prover. Besked om c:a 6 veckor.

960930  Patienten ringer och vill absolut att jag drar bort den befintliga acrylatbron i ök. Vi gör detta och vi återställer täckskruvar samt skyddshättor.

961128  Patienten ringer och undrar om hon har möjlighet att skruva bort de vita skyddshättorna i ök. Hon får tid hos mig för detta. Hon tycker att det är fruktansvärt jobbigt och jag förklarar ännu en gång för henne att jag anser att detta är en medicinsk åkomma och att jag som protetiker inte kan hjälpa henne längre. Hon säger att hennes husläkare inte heller kan hjälpa henne och att hon idag inte är välkommen på någon institution på sjukhuset. Som jag ser det idag så måste husläkare, protetiker, tdl för dentala material samt sjukhustdl hos oss diskutera vad man ska göra för patienten.

961202  Patienten vill att jag tar bort de vita skyddshättorna. Vi diskuterar vad man skall göra i framtiden och jag tycker fortfarande att det är en medicinsk åkomma.

961218  Fax har inkommit från amalgamenheten i Uppsala med önskemål om att få innehållsförteckning på distanser och fixturer. Lämnar information till Uppsala.

970124  Ötdl Krekmanov informerar mig om att man nu diskuterat med olika doktorer vid Hudkliniken, Amalgamenheten i Uppsala, smärtkliniken samt Oxbackens vårdcentral. Man har nu bestämt sig för att avlägsna samtliga fixturer.

 
Käkkirurgen

930618  I första hand   … en datortomografiundersökning av käkhåla och ev. skallen för att utesluta överraskningar. Därefter konsult. med Hudkliniken och Jiri Kabatnik. Mikael Kahn informerad.

930629  Tror inte att patientens besvär kommer från material i munhålan utan symtomen talar snarare för en nervaffektion. Anser att utredning bör göras av neurolog och patienten har tydligen tid i slutet av juli

930706  Jiri Kabatnik har idag träffat patienten och föreslår test på Hudkliniken för att se om överkänslighet föreligger för dentala material.

930813  Patienten har fått för sig att det rör sig om en allergi mot lödningen i brokonstruktionen. Telefonkontakt med Anna Leppert, Hudkliniken,   ….patienten endast allergisk mot kvicksilver

930830  Patienten ringer. Vill ha hjälp med detsamma…  Skulle vilja ta en hel burk sömntabletter. Försöker lugna patienten. Lovar återkomma efter kontakt med protetikerna som kan ta bort underkäksbron. Visar sig att det inte finns någon tandläkare där som kan göra detta p g a semester. Kontaktar dr Behring, Medicin, som lovar att tillsammans med dr Rydin se patienten och utreda vad som är nödvändigt att göra. Vid behov kommer jag att avlägsna brokonstruktionen i underkäken om man inte hittar några andra avvikelser. Väntar på samtal från neurokirurgen.

930901  Patienten ringer och klagar över att ingen bryr sig om henne. Tydligen har man inte tagit hänsyn till min överenskommelse med dr Behring att han ska kontakta patienten omgående och se henne. Skriver remiss till dr Behring för akut omhändertagande.

930903  Inkommit remissvar från dr Erik Rydin, Medicin, som bl a lyder att man inte kan erbjuda patienten något då man inte gjort några neurologiska fynd. Föreslår att remittera patienten till psykologisk konsultation då patienten enligt hans bedömning inte har några fysikaliska förändringar.

950402  Patienten söker akut på jourtid, söndag förmiddag, får komma på grund av suicidrisk. Stora besvär från sina KBF-broar, ök och uk. Patienten har själv tagit kontakt med amalgamenheten i Uppsala eftersom ingen vill utfärda remiss dit och man uppger en kostnad om 23 000 kr för en utredning. Hon får själv stå för kostnaden. Avlägsnar broarna i ök och uk. Patienten får höra av sig till Protetiken i morgon för att få täckskruvar på distanserna.

 
STP Dentala material

941117  Hudkliniken bekräftar att enligt epicutantest reagerar patienten mot palladium. Patienten anser sig vara förgiftad av palladium. Jag informerar patienten om att palladiumförgiftning från MK-legering inte är känd enligt dagens vetenskap. Eventuell överkänslighet med lokal reaktion kan förekomma men symtomen avtar efter att exponeringen upphör. Informerar vidare om att några ytterligare analyser beträffande avvikande reaktion mot tandersättningsmaterial inte är tillgängliga för närvarande.

Patienten är starkt övertygad
om att palladium som ingick i MK-legeringen och som patienten var försedd med mellan 1990 och 1993 orsakar hennes problem. Detta fick hon bekräftat av experter från Tandvårdsskadeförbundet och uppger att hon skall söka hjälpen där. Avslutad tills vidare hos oss.

950119  Jag har förklarat för patienten varför jag inte kan skriva specialistremiss till amalgamenheten och varför jag ej har rekommenderat att skriva en sådan remiss. De remisser som skrivs är grundade på eventuellt samband mellan patientens allmänna symtom och amalgam varför denna bedömning och remiss ska utföras av en läkare.

950919  Patienten undrar om palladium förekommer i de metaller som ingår som distanser eller som skruvar som fixerar bron till fixturerna. Enligt amalgamenheten i Uppsala som pat. kontaktat per telefon, kan palladium ingå i sådant material. Jag hänvisar till tandläk. Grundström.

960221  Patienten diskuterade även allergi mot titan och förde på tal att ta bort befintliga fixturer. Patienten diskuteras med Öronkliniken. Vid behov övervägs ny epicutan allergitest och diskussion med specialist i käkkirurgi - oralmedicin.

960507  Enligt svar från Oralpatologen i Huddinge visar preparatet en anmärkningsvärt kraftig ansamling av pigmenterade celler i bindväven men också i epitelet. Någon specifik orsak till reaktionen kan inte identifieras. Bilden får emellertid bedömas vara reaktiv och av okänd orsak. ……Vidare fick patienten information om att vi inte har någon ytterligare behandling att erbjuda henne.

960813  Dottern är nu mycket orolig för moderns hälsa. Jag informerar henne på nytt om att förutom avlägsnandet av provisorisk KBF-bro i ök är våra behandlingsmöjligheter mycket begränsade. ….patienten uppger att hon har fått tid på amalgamenheten i Uppsala som privatpatient vilket bekostas av henne själv. Preliminär kostnad för utredning är 23 000 kronor.

961024  Samma besvär som tidigare d v s svullnadskänsla, stickningar och brännande känsla. Behandling på STP Oral Protetik förhandsprövad enligt § 9 p g a guld, koppar och palladiumöverkänslighet. Samtliga metaller ingick i pat:s tidigare KBF-broar. Remiss till Oralmedicin

 
Smärtmottagningen

940425  Patienten uppger sig vara metallförgiftad 940615  Väldigt rädd att ta tabletter. Känner sig förgiftad

940920  Ringer och berättar att hon inte kan ta några av medicinerna. Mår illa på samtliga. Är orolig för alla gifter i kroppen. Vill komma till amalgamkliniken i Uppsala. Det är ju tandläkarna som får remittera i så fall. Hänvisar henne dit.

 
Öronkliniken

960212  Inremitterad av dr Rydén. Oxbackens vårdcentral. 1990 gjordes Brånemarkimplantat i ök. Efter något år började smärtor i slemhinnorna. Man har nu successivt bytt ut materialet men smärtorna har fortsatt. Dr Krupnicka bedömde i nov. 94 att någon anledning till ny epicutantestning inte förelåg.

960215  Op. 2680 Px x 3 munslemhinna, tunga. Prep. Sänds för PAD.

960223  PAD-nr 96 1 011981: PAD I: Övervägande reaktiv bild.
PAD II: Lichenoid bild enl ovan.
PAD III: Okaraktäristisk bild enl ovan.

970320  Har nu plockat bort allt hon haft i överkäken och är idag makroskopiskt kliniskt helt läkt i sina slemhinneförändringar. …tillfrisknandet är mycket anmärkningsvärt. Funderar lite över någon insomningstablett, har ju fått en alldeles störd nattsömn i samband med att hon haft ont och besvärligt och varit uppe och vandrat om nätterna.

 
Medicinkliniken

930720  Överläkare Erik Rydin…. "med alla sina besvär har hon sökt på STP i omgångar. Dr Krekmanov funderade på om det var allergi mot material i implantatet, ex guld, säger patienten. Dr Krekmanov skulle ha noterat slemhinneförändringar, som skulle kunna tala för att hon var allergisk för något, säger patienten."

Överläkare Erik Rydin har vidare skrivit i Marias journal: "svårtolkad symtomatologi som man har svårt att hitta någon organisk förklaring till. Kan inte få ihop symtomen till någon neurologisk sjukdom och status och fynd, bortsett från uppgiven sensibilitetsförändring, är u a.

930906  "….jag har sagt att jag inte kan hitta någon förklaring till hennes besvär utan misstänker att det kan vara psykogenes i det hela. Någon odontologisk förklaring har man inte heller egentligen."

940312  Söker för amalgamförgiftning?   …. Överremitterad till infektionsavdelningen.

950323  Erik Rydin skriver: "patienten har ringt och vill komma till Amalgamenheten. Hänvisar till tidigare brev från cheföverläkare Rolf Jansson där det framgår att amalgamenhetens resurser inte ingår i regionavtalet med Uppsala."

950424  Överläkare Rolf Jansson: "ringde i förra veckan för att få remiss till amalgamenheten i Uppsala. Även fått brev från kanslichef Lars Nylander som kontaktats av Stig Erik Westmark och sjukvårdsdirektör Lars Gunnarsson ang. patientens önskemål om remiss till Amalgamenheten i Uppsala. Jag har diskuterat med förtroendetandläkare Jiri Kabatnik. Pat. har nu endast två titanskruvar, allt gammalt tandvårdsmaterial är borttaget. Finns ingen anledning att misstänka att titan har några amalgamliknande effekter.

 
Amalgamenheten vid Akademiska sjukhuset, Uppsala

950116  Köanmälan från Patienten

950117  Dr Antero Danersund: Samtal med patienten som är alldeles förtvivlad för att ingen vill skriva remiss. Uppger att denna remiss måste gå via specialisttandläkare. Patienten har varit i kontakt med denne som dock vägrar patienten remiss. Nu beredd att betala utredningen själv. Är förtidspensionerad. Villig ta lån hos sin bror för detta. Anamnestiskt metallöverkänslighet. Har enligt egen utsago positiv hudtest palladium. Upplyser patienten om den långa väntetiden. Uppmanar henne att försöka få remiss via sjukvården.

960611  Dottern ringer. Modern har blivit sämre. Maria får ingen remiss från sitt landsting men ska betala utredningen själv. Informerar om väntetiden.

960731  Maria ringer och undrar över väntetiden.

960805  Ska kalla Maria i slutet av september. Ringer Maria och talar om detta.

960813  En dotter från Luleå ringer och är orolig för sin mor som nu bor hos den andra dottern. Maria har blivit sämre.

960926  Läkarbesök. Dr. Bengt Georén: Patienten kommer efter egen tidsbeställning och med privat betalning då hon vägrats remiss från läkare i hemlandstinget.

AKTUELLT: Värsta besvär är brännande värk i läppar och angränsande hud, samt svårighet att känna eller med muskeltension kontrollera underläppen, vilket leder till att hon lätt spiller vid födointag.

EXPOSITION: 1990 insattes Brånemarkimplantat och guldbrygga i ök. Symtomdebut 1992 med stark försämring 1993. Implantaten och bryggan i ök togs därför bort 1993. 1994 insattes nya titanimplantat med titanbryggor som samma år fick tas bort helt p g a uttalade besvär. Sommaren-95 nya titanimplantat och på dessa provisorisk plastbrygga, samt i uk ånyo den gamla guldbryggan från Linköping tillverkad 1963. I september 1996 togs guldbryggan i ök bort och f n har patienten endast kvar titanimplantaten, sex i vardera under- och överkäken.

930809 hudtest dentalserien, hud klin., Västerås: palladium 1+ , kvicksilver (1+).

960826 hudtest dentalserien, hud klin, Västerås: guld +, koppar 2+, palladium +, mercaptomix + (kvicksilver, krom, kobolt, formaldehyd testades ej) .

940818 epicutantest hud klin, Västerås: titan neg. Vid hudtestet 930809 noterade hudläkaren på protokollet "lichen underläpp". Noterat i hud klin:s journal 930812 anger diagnos: kvicksilveröverkänslighet + lichen. I specialtandpoliklinikens journal 930618 noteras att lichenlikanande förändring 10 mm överläppen samt enligt samma journal i april 96: pad-svar på tre slemhinne-biopsier, varav en visade "bild med lichenoida drag"

Patienten uppger allergi mot sulfa (klåda och ibland andningsbesvär), paracetamol (andningsbesvär, kräkningar, diarré, kramper skakningar och blodtrycksfall) samt mot pc (utslag). I journalen finns dokumenterat allergi mot Dalacin med utslag. Inget kvicksilverspill från termometerkross i nuvarande eller tidigare bostad. Ingen annan metallexposition. Röker 4-5 cig/dag. Sällan fiskintag. Smycken av oäkta metall ger klåda , rodnad och svullnad på huden och i örsnibbshål ger guld och silversmycken svullnad och hetta medan sådana metaller i smycken tolereras som armband. Ej haft kopparspiral eller annan metall inopererad. Psykiskt u a och inga som helst psykopatologiska drag.

B&Å: Pat med fastställd allergi mot tandfyllningsmateriel genom epicutantest (Hg, Au, Cu, Pd) samt lichen oralis med avsevärda mun- och ansiktsbesvär med tidssamband till titankonstruktion. Förvägras remiss och betalar utredningen privat. Får genomgå sedvanlig utredning. DIAGNOS: D1: Allergi mot tandfyllningsmaterial (Au, Hg, Cu, Pd). Dk1: 995 D Dk2: E947 D3: Lichen planus oralis. Dk3: 967 X D4: Hypertoni UNS misstänkt Dk4: 401 X

960926  Patienten kommer för blodprov, Melisa, Pixe, rutinprov. Samma dag läkarbesök. Patienten rekommenderas kontakta primärvården för uppföljning med anledning av hypertona värden.

961227  Återbesök. Patienten har samma typ av besvär som vid föregående besök här i september -96, uppger dock att besvären i munhålan hela tiden långsamt förvärras. Ej upplevt lindring av ordinerade antioxidanter.

Lymfocytproliferationstest har påvisat lymfocytär reaktivitet för oorganiskt kvicksilver (Hg), guld (Au), palladium (Pd), kadmium (Cd), nickel (Ni), molybden (Mo) och zink (Zn). Reaktionerna mot zink och molybden var osedvanligt starka.

Analys av slipprov som utförts på titanskelett i bro, tillhörig patienten, med EDXRF-teknik av Scandlab 961121 har påvisat halterna Ti 98,6%, Cu 0,2%, Zn 1,2% och Ni 0,03% samt därtill förekomst av Ba och Sr, vilka misstänks kunna vara kontaminering.

Kliniskt måste kontaktallergisk reaktion mot något ämne i titanimplantatet misstänkas vara orsak till patientens svåra symtom. Mot bakgrund av att det finns anledning misstänka att titanimplantaten ej är av 100,0% titaninnehåll, är sannolikheten hög att det i själva verket är någon annat i legeringen som patienten reagerar kontaktallergiskt mot. Kanske någon av de metaller som det enligt ovan föreligger lymfocytär reaktivitet emot. Vi noterar att epicutantesterna ej omfattar zink och molybden.

Beslutad strategi: Materialen som misstänks förorsaka kontaktallergin i munnen måste avlägsnas. Remiss för ovanstående åtgärd har 961220 sänts till tandläkare Lars Andersson , tandkir. Kliniken, Lasarettet, Västerås, efter val av denne tandläkare av patienten själv. (se kopia)

970127  Brev från patienten. Undersökt av tandläkare Lars Andersson och Leonard Krekmanov, Oralkirurgi, Västerås. Distanserna har tagits bort och patienten upplever "en enorm lättnad". En fixtur i vä ök har tagits bort 8/1-97. Kvarvarande sveda från kvarsittande titanmaterial, 11 fixturer varav 5 i ök och 6 i uk.

 

Som framgår av refererade journalanteckningar framförde Maria redan i början av 1994 önskemål om en remiss till Amalgamenheten i Uppsala. Maria hade då under ett helt år, utan att få någon förklaring till sina sjukdomssymtom eller hopp om att få bot, besökt många olika kliniker efter remisser och efter att själv ha sökt akut hjälp när plågorna blev alltför svåra. Under mycket lång tid tiggde och bad Maria, som var övertygad om att hennes symtom sammanhängde med de metaller som anbringats i hennes mun, sedan förgäves om en remiss till Uppsala vid alla de sjukhuskliniker hon besökte, eftersom hon visste att Amalgamenheten var en vårdenhet specialiserad på utredning av sjukdomstillstånd förorsakade av tandvårdsmaterial.

Stor villrådighet rådde vid Centrallasarettet i Västerås om orsaken till Maria mycket besvärande symtom men också om vilka regler som gällde för remittering av patienter till Amalgamenheten i Uppsala. Var det tandläkare eller läkare, eller möjligen specialisttandläkare som skulle utfärda remissen? Slutligen slog chefsläkare Rolf Jansson vid Medicinkliniken fast, en gång för alla, att landstinget i Västmanlands län inte remitterar några patienter till Amalgamenheten i Uppsala. Var detta Rolf Janssons egen uppfattning eller har Maria särbehandlats? Maria skulle alltså tvingas att nöja sig med den brist på vård som hade sin grund i läkares och tandläkares bristande kunskaper om hennes sjukdomstillstånd.

Vid kontakt med Amalgamenheten har framkommit att lasarettet i Köping, som ju också hör under Västmanlands läns landsting, remitterade patienter till Amalgamenheten vid tre olika tillfällen under 1995 och 1996. Remisserna var undertecknade av dr Jan Saaw vid medicinkliniken på lasarettet i Köping och utfärdade 950616, 960829 och 961210.

Beträffande sin begäran om remiss till Amalgamenheten hänvisar Maria till patientens rätt till samråd, vilken är fastlagd i 2§ Lagen (1994:953) om åligganden för personal inom hälso- och sjukvården. Då sjukvården i Västerås inte kunde finna någon förklaring till de svåra sjukdomsbesvär som Maria led av och inte kunde finna någon bot eller lindring för hennes åkomma torde det ha åvilat chefsläkare Rolf Jansson att, i enlighet med 5 § Förordning (1994:1290) om åliggande för hälso- och sjukvårdspersonal vilken regel slår fast att det är chefsöverläkaren som har det övergripande ansvaret för att patienten meddelas god vård, anlita sakkunskapen vid Amalgamenheten i Uppsala i enlighet med Maria begäran. Enligt Sveriges läkarförbunds etiska regler vilka bygger på Helsingforsdeklarationen skall läkaren anlita annan sakkunskap om han för undersökning eller behandling finner sådan erforderlig. Han skall därvid tillmötesgå patientens rimliga önskemål att rådfråga annan läkare. Inte som Rolf Jansson; vägra utfärda remiss till en utredningsinstans med specialistkompetens inom ifrågavarande problemområde efter en ytterst rimlig begäran från en svårt sjuk patient sedan landstingets egna sjukvårdsresurser misslyckats med att ge patienten erforderlig vård och därefter säga att patienten är ett avslutat kapitel vid kliniken!! Maria tvingades konstatera att hon till slut inte var välkommen vid någon av klinikerna på Centrallasarettet i Västerås trots sina svåra besvär.

Om Maria hade remitteras till Amalgamenheten i enlighet med sina önskemål i början av 1994, dvs då man under ett helt år förgäves försökt komma till rätta med den, för vårdpersonalen i Västerås, svårdiagnosticerade åkomman, hade Maria besparats mycket lidande. Under tiden fram till dess att implantaten, efter en remiss från Amalgamenheten, avlägsnades vid käkkirurgen i Västerås under första halvåret 1997, dvs under tre år, förvärrades Maria situation avsevärt. Utöver att hon tvingades leva med sina svåra besvär så utvecklade hon allergi mot ytterligare metaller och hon utsattes också för stor frustration genom att ständigt få avslag på sin högst motiverade begäran om remiss till Amalgamenheten. Då hon är förtidspensionerad och lever under små omständigheter var det också omöjligt för henne att själv bestrida kostnaderna om 23 000 kronor för utredningen som privatpatient vid Amalgamenheten. Utvägen blev ett lån av brodern som hon nu inte ser sig några möjligheter att kunna betala tillbaka. Maria sociala situation försämrades också avsevärt under denna tid. Hon orkade inte träffa sina släktingar och vänner som tidigare utan isolerade sig allt mer för att slutligen uppleva sig som en "fånge" i sin lägenhet. Eftersom hon inte kunde äta fast föda levde hon på havregrynsgröt, nyponsoppa och annan flytande kost. Maria gick ner 6 kilo i vikt för att till slut inte väga mer än 45 kilo. Någon tanke på att Maria behövde hjälp av en dietist fanns inte hos vårdpersonalen i Västerås förrän i februari 1997 då läkaren på Öronmottagningen, dr Christina Heinrich, skrev en remiss till dietist och även i sin journalanteckning 970204 kommenterade att Maria hade fått "remiss för näringslösning på Amalgamenheten, vilken hon dock inte fick ut här" dvs i Västerås.

Av bifogad remiss som dr Bengt Georén vid Amalgamenheten i Uppsala skrev till tandläkare Lars Andersson vid Käkkir. kliniken, Centrallasarettet i Västerås framgår att Maria situation i slutet av 1996 bedömdes som ohållbar och snarast måste åtgärdas. Dr Georén skriver i remissen: "På medicinska grunder ordineras patienten att försöksvis få avlägsnat distansskruvarna. Om detta ej ger lindring i symtombilden inom tre veckor så måste implantaten borras bort i sin helhet. Att resultatet blir att patienten blir tandlös innebär ingen skillnad mot dagsläget och får ej vara grund till tvekan till åtgärden. …I avvaktan på tid hos er och för att få lindring under jul- och nyårshelgerna har patienten ställts på kortison."

Från att ha varit en i huvudsak frisk förtidspensionär med ett bra socialt liv och umgänge med vänner och släktingar blev Maria totalt utslagen av den metallallergi som debuterade vid årsskiftet 92/93. Hon fick därtill en ansenlig skuld till sin broder för en utredning för vilken landstinget skulle ha bestridit kostnaderna. Den skada Maria åsamkats genom att hon nekades remiss till Amalgamenheten i Uppsala och tvingades till lång väntan innan hon genom egen försorg togs emot där som privatpatient är uppenbar och det kommer att ta lång tid innan Maria är rehabiliterad. Att hon under tiden, innan hon kom till Uppsala, också utvecklade allergier mot andra metaller kommer sannolikt att negativt påverka hennes möjligheter att i framtiden kunna tolerera artificiella tandmaterial i sin mun. Maria har fått sitt männoskovärde allvarligt kränkt av den behandling hon tvingats utstå vid Centrallasarettet i Västerås.

Här angivna skador står i ett direkt kausalsamband med försummelserna vid Centrallasarettet att anlita sakkunnig hjälp i diagnostiseringen för avhjälpande av det sjukdomstillstånd som smygande utvecklade sig efter implantatoperationen 1990 med symtomdebut i slutet av 1992 och kraftig försämring under 1993 för att sedan ytterligare förvärras under åren fram till 1997 då implantaten äntligen togs bort efter anmaning från dr Bengt Georén vid Amalgamenheten i Uppsala.

Till ändamålet med skadestånd hör, utöver dess reparativa funktion, att det också ska verka i preventivt syfte samt ge upprättelse. Maria har inte enbart drabbats av felaktig behandling till följd av bristande kunskaper om hennes sjukdomstillstånd utan chefsläkaren har också visat prov på synnerlig cynism och hänsynslöshet genom att överlåta åt Maria att i sin svåra belägenhet själv ombesörja att hon, på egen bekostnad, kom under sakkunnig utredning vid Amalgamenheten vilket slutligen ledde till befrielse från plågorna.

Med hänsyn tagen till det i tid utsträckta lidandet, det successivt förvärrade sjukdomstillståndet, frustrationen över de ständigt avslagna yrkandena om remiss till Uppsala, de negativa sociala konsekvenserna och den ekonomiska följdskadan om ca 40 000 kronor i utlägg för utredning vid Amalgamenheten, patientavgifter hos tand- och sjukvård, resor m.m., måste ersättningen i Maria fall sättas mycket högt.

Eftersom Maria genom landstingets försummelser har utvecklat allergier också mot flera andra metaller än de ursprungliga, palladium och kvicksilver, och att hon därför sannolikt inte i framtiden kommer att kunna tolerera Brånemarkimplantat bör Landstinget i Västmanlands län även bereda Maria möjlighet till s k "second opinion", dvs medge henne rätten att i annat landsting än det egna låta utreda sina förutsättningar att tolerera implantat av keramiskt material. I det fall utredningen visar goda möjligheter för ett lyckat transplantatresultat bör Landstinget i Västmanlands län svara för samtliga kostnader i samband med en ny implantatoperation inom valfritt landsting.

Oavsett om den behandling Maria har fått vid Centrallasarettet i Västerås har sin grund i okunnighet eller om Maria uppsåtligen särbehandlats, kanske till följd av chefsläkarens subjektiva uppfattning om metallrelaterade sjukdomstillstånd, föreligger med beaktande av samtliga föreliggande omständigheter anledning att utdöma ett betydande skadestånd till Maria.

 

BEVISNING

Till styrkande av de grunder Maria anför till stöd för sin talan hänvisas till refererade journalanteckningar i bifogade journaler från de kliniker där Maria varit patient under ifrågavarande sjukdomstid, samt till bifogad remiss från dr Bengt Georén vid Amalgamenheten. Därtill vill Maria höras under sanningsförsäkran om det lidande hon tvingats utstå.

 

YRKANDE

Jag yrkar med hänvisning till åberopade grunder att tingsrätten måtte ålägga Landstinget i Västmanlands län att till Maria utge 300 000 kronor för sveda och värk, 200 000 kronor för lyte, men och olägenheter i övrigt samt 40 000 kronor för allmänna utlägg.

Jag yrkar också att tingsrätten måtte ålägga svaranden att medge Maria rätt att, inom valfritt landsting, låta utreda förutsättningarna för en lyckad reoperation samt att tingsrätten också måtte ålägga svaranden att bestrida samtliga kostnader för en reoperation i det fall en sådan genomförs.

Vidare yrkar jag att svaranden förpliktas att till Maria utge ränta på beloppen jämlikt 6 § Räntelagen från dagen för delgivning av stämningsansökan till dess full betalning sker.

Slutligen yrkas ersättning för rättegångskostnader med belopp som senare kommer att preciseras.

 
Vattholma den 28 november 1997

 

Ingegerd Lundberg Krook
Jur.kand.

 

Anm. Markeringar i form av kursivering och fetstil har gjorts av undertecknad.

 

Bilagor avseende Maria stämningsansökan 1997-11-24 till Västerås tingsrätt

Journaler från
1.   Oxbackens vårdcentral, Västerås
2.   Hudkliniken, Centrallasarettet, Västerås
3.   Specialistkliniken för Protetik, Centrallasarettet, Västerås
4.   Oral Kirurgi, Centrallasarettet, Västerås
5.   Specialistkliniken för Dentala Material, Centrallasarettet, Västerås
6.   Smärtmottagningen, Centrallasarettet, Västerås
7.   Öronkliniken, Centrallasarettet, Västerås
8.   Medicinkliniken, Centrallasarettet, Västerås
9.   Amalgamenheten, Akademiska sjukhuset, Uppsala Remiss från
10.  dr Bengt Georén, Amalgamenheten, Akademiska sjukhuset, Uppsala

 

 


Åter till Människan eller staten

Välkommen och tyck till i gästboken

http://www.kvicksilver.org