AKTUELLT 2005-02-03
Spelet om 3G

– Fakta och desinformation i det trådlösa samhället

I boken Spelet om 3G som släpps i april, presenterar frilansjournalisten Mona Nilsson delar av den omfattande forskning som visar att strålning från mobiltelefonin kan leda till allvarliga konsekvenser för människors hälsa. Hon granskar myndigheternas ställningstaganden och finner dolda bindningar och en upprörande flathet mot en mäktig industri.

Boken bygger på en samling artiklar som Mona Nilsson skrivit i bl.a. Miljömagasinet, delvis tillsammans med Marica Lindblad. En bild av maktfullkomlighet framträder som yttrar sig i ett ointresse för de drabbade och ett pokerspel med allmänhetens hälsa.

Boken är en uppgörelse med de utvalda experterna och deras vägran att ta till sig de forskningsrön som visar på allvarliga risker för en hel befolkning.

Fram till den 31 mars kan du förhandsbeställ boken som är på ca. 200 sidor till specialpriset 109 kronor inkl moms från Medikament Förlag. Beställnings talong

 


 

Vad anser du, har du egna upplevelser om myndighternas ställningstagande, skriv (kan komma att publiceras här på sidan).

  Namn:
  e-mail:

Din kommentar:


Åter till förstasidan
Välkommen och tyck till i gästboken
© http://www.kvicksilver.org/