AKTUELLT 2004-10-19

KREAB
"vaccinerar" kommunala tjänstemän

Onsdagen den 30 september hade SSI en heldags-"utbildning" på Karolinska Institutet för kommunala och regionala tjänstemän och politiker.

Bakgrunden är den oro för strålningsrisker som blivit akut i och med 3G- utbyggnaden. Ett annat skäl, som inte sägs utåt, är att för ett och ett halvt år sedan sändes i Uppdrag Granskning ett avslöjande reportage som visade allvarliga brister i SSIs bedömning av och uttalanden om risker med mobilstrålning.

Dagen efter kontaktades SSIs generaldirektör av KREAB, som är Ericssons, Investors och 3s lobby- och PR firma. KREAB ansåg att SSI hade "schavotterats offentligt" och behövde hjälp med att återupprätta förtroendet för myndigheten samt hjälp med att bemöta de "myter" som sprids, exempelvis att barn får cancer i skolor med mobilantenner i närheten eller då forskningsrön visar på cancerrisk eller nervcellsdöd i hjärnan av strålning från mobiler. SSI nappade på förslaget och KREAB anlitades av myndigheten, via en anbudsförfrågan som gick ut på en så finurlig databas, att ingen annan firma än KREAB kände till den. KREAB stakade ut en plan som gick ut på att SSI borde rikta en kampanj mot de som fattar beslut på kommunal och regional nivå i mastfrågor och kampanjen fick arbetsnamnet "vaccinera mot myter".

Jimmy Trulsson, SSI, gav de församlade politikerna och tjänstemännen en dryg timmas fysiklektion och påstod att ju fler antenner som sätts upp ju lägre blir exponeringen för strålningen. Detta är något som får strålningsexperten Clas Tegenfeldt att gå i taket: det är precis tvärtom och till och med SSI borde begripa att ju fler lampor som tänds, ju ljusare blir det, hävdar han. Trulsson påstår att 3G är bättre än GSM ur strålningssynpunkt. Det är vågat, när den enda studie som studerat 3G-påverkan på människor visar raka motsatsen samtidigt som SSI har stött Igor Belyaevs studie, som också visar motsatsen på cellnivå.

Lars Mjönes, SSI, bemötte "myterna" om cancerrisker med att berätta att det finns flera "välgjorda studier" på mobilanvändande och cancer, som inte kunnat se några samband. Sedan finns det "dåliga" studier som visar förhöjd cancerrisk, särskilt tydligt efter10 år. När jag frågade Mjönes hur lång tid som de "välgjorda" studierna studerar mobilanvändande, visste han inte det. Jag vet att flera studerar användande under 3 år eller har andra brister. SSIs vetenskapliga råd anmärkte på detta i en rapport till SSI, men den kritiken har Mjönes missat i ivern att mota bort myterna. Frågan är vilken studie, som friskriver rökning om personerna rökt under 3 år, som skulle tas på allvar då det gäller cancerrisker? I skrivande stund kom en ny studie från KI som bekräftar den "dåliga" studiens resultat: på 10 år är risken tydligt förhöjd.

Lena Hillert, docent vid Karolinska Institutet,
tar sig an myten om elöverkänslighet som hon sätter, inte ett, utan fem frågetecken efter. Man kan undra varför WHO ordnar en konferens om detta ämne med så många frågetecken kring om åkomman överhuvudtaget finns? TNO-studien ifrågasätts, eftersom försökspersonerna fick symtom av 3G-strålning trots att de "egentligen inte hade tidigare erfarenhet" av den. TNO-studien visar nämligen att elöverkänsliga reagerar mera negativt på 3G-strålning än den friska gruppen, vilket går stick i stäv med Hillerts hypotes, att elöverkänslighet inte gått att visa. Hillert berättar inte om Igor Belyaevs studier, trots att hon själv varit med på ett hörn, som visar negativ påverkan på lymfocyter av mobilstrålning, som kvarstår 72 timmar efter 1 timmas exponering. Effekterna som Belyaev observerat är stressreaktioner eller DNA-skador. Förutom att cellerna reagerade mer på 3G än GSM, har han observerat att en liten grupp elöverkänsligas celler reagerade mer än friska personers.

Bo Pettersson spred "kunskap" å Socialstyrelsens vägnar:

Existerar elöverkänslighet?
enligt miljöbalken ska hänsyn tas till känsliga personer, men i nästa andetag påstår han att just elkänslighet inte kan ligga till grund för åtgärder med stöd av miljöbalken. Så de flera hundratusen medborgare som enligt Socialstyrelsens egen undersökning år 2001 var elöverkänsliga, får finna sig i en undantagsklausul. Det har Pettersson bestämt. "Ogrundad oro" kan inte heller ligga till grund för åtgärder enligt Pettersson, som tillade att det finns ju människor som tror på tomtar och troll också. Det börjar stå klart varför Socialstyrelsen elsanerat sina egna lokaler. Det var inte besvärliga elektromagnetiska fält som man ville komma tillrätta med. Det var tomtar och troll.

 
Mona Nilsson
oberoende skribent


Lästips:3G-haveriet”, av Mona Nilsson och Marica Lindblad, Ordfront Magasin, december 2003 ,

Den sista sovjetstaten

Myndigheter struntar i elöverkänsliga

”Systematiska rättsövergrepp för 3G master”, Björn Gillberg, DN debatt 24 april 2004

 

Vad anser du om SSIs och Socialstyrelsens agerande, skriv en kommentar här nedan, (kan komma att publiceras här på sidan).

  Namn:
  e-mail:

Din kommentar:


Åter till förstasidan
Välkommen och tyck till i gästboken
© http://www.kvicksilver.org/