AKTUELLT 2004-03-14

DEN SOM SÅR VIND SKALL SKÖRDA STORM!

I februari (-04) kunde vi se, hur telekomminister Ulrika Messing offentligt snäste av SSI:s Generaldirektör Lars-Erik Holm. Han nämnde då att mobilstrålning skulle "kunna tänkas vara problematisk", även om han försiktigtvis också sa att "forskningen" ännu inte påvisat det. Messing krävde då i diskussion i radion att Holm skulle beriktiga sitt uttalande till förmån den industriella ståndpunkten att strålningen är oproblematisk. Hon skulle därför kalla Holm till ett möte på Näringsdepartementet för att genomföra en sådan räfst ("samsyn"). Ett par månader senare har det här mötet om de från departementet påbjudna tankarna och uttalandena fortfarande inte ägt rum. Den stora telekommässan i Cannes bl.a. har kommit emellan. På vägen dit dryftade Ulrika Messing både tillåtna och otillåtna yttranden (och strategier) med Ericssons Vd Carl-Henrik Svanberg som fick delta i ministerns charterplan till mässan.

Telia/Sonera öppnade sitt nät för 3G den 10 mars. Man gjorde det mot bakgrund av en hel del problem. Framför allt så har telefonerna ett antal barnsjukdomar som gör dem mer eller mindre brukbara. Telia har ännu inte fått fram en egen telefon och efterfrågan är mycket liten. Omkopplingssvårigheter mellan de vanliga mobilnäten (GSM) och 3G är ett annat problem. Telia talade därför försiktigt om att mobilnätet "uppgraderats". Telia ser i år problem med att storskaligt introducera 3G och vill skjuta upp den egentliga satsningen. Ett varnande exempel finns för övrigt redan hos telekomoperatören 3 som redan förra året slog på trumman för sin videotelefoni, men med stora störningar och besvikna kunder som följd. Ulrika Messing låter sig dock inte påverka av fakta. Hon gick därför i taket för andra gången på lika många månader när Telia presenterade sin försiktiga strategi med 3G. Och hon pekade förstås med hela handen:

-Smyg inte för mycket med 3G-starten. Vi har haft teknikdebatt, mastdebatt, strålningsdebatt. Det viktiga är att peka på nyttan och möjligheterna, säger hon (TT 10/3)

Ulrika Messings inställning kan också uttryckas på ett annat sätt: ju mera som problemen (och särskilt de obesvarade) tornar upp sig, desto viktigare är det att avföra dem från dagordningen. Vi ska nog vara väldigt tacksamma för att Ulrika Messing inte var Näringsminister när Öresundsbron byggdes. Om bron hade projekterats och byggts efter samma premisser som införandet av 3G, då hade vi nog valt att fortsätta trafikera färjan mellan Danmark och Sverige med bil. Men inför bygget av Öresundsbron gjordes dock en miljökonsekvensutredning och bron byggdes sedan med miljöbalkens försiktighetsprincip som grund. Ingenting av detta har regeringen och Ulrika Messings Näringsdepartement gjort - trots att 3G är ett nationellt ingrepp!

Messing och regeringen har blivit fartblind av telekomindustrins viskningar och rop. Människor drivs redan nu på flykt undan masterna. Men 3G ska ändå genomdrivas med förbundna ögon och ett hopp rakt ut i det okända.

Den som sår vind skall skörda storm. Det ska vi också erinra socialdemokraterna om i god tid innan det kommande riksdagsvalet!

Jan Åberg

 

Kommentera inlägget:   skriv, tyck till, din åsikt är viktig i debatten

  Namn:
  e-mail:

Åter till förstasidan
Välkommen och tyck till i gästboken
© http://www.kvicksilver.org/