AKTUELLT 2004-01-11

Ulrica Messings nyspråk

Ulrika Messing levererade i Debatt 25/11 en sensationell nyhet: Regeringen tillämpar försiktighetsprincipen på 3G-utbyggnaden.

Försiktighetsprincipen innebär att försiktighetsåtgärder ska vidtas även om riskerna inte är vetenskapligt fastställda. Principen är inskriven i Miljöbalken och i Riokonventionen som Sverige undertecknat. Om det finns skäl att misstänka risk för hälsa och miljö, då ska försiktighetsprincipen tillämpas.

Det svenska gränsvärde som används för strålning från 3G är ett medelvärde för värmeeffekter. Oron för strålningsrisker handlar om den digitala teknikens pulsade toppvärden samt risken för andra effekter än de termiska. Något gränsvärde anpassat till den teknik som används och icke-termiska effekter finns inte!

Det finns gott om studier som pekar på risk vid strålningsnivåer som ligger långt under det svenska gränsvärdet - fler än de studier som inget finner. Senast redovisades ett holländskt experiment med strålningsnivåer tusentals gånger lägre och med kort exponering. Resultat: bl a huvudvärk och yrsel. Messing blundar.

Ständigt upprepas kraven att effekterna ska vara vetenskapligt säkerställda, och att det ska råda konsensus bland forskarna. Kravet på vetenskaplig säkerhet innebär att det går åt skogen innan man gör något. Försiktighetsprincipen är till för att undvika just detta. Forskarsamfundet är aldrig sams om det finns minsta möjlighet att vara oense! Ett exempel är växthuseffekten. Flera forskare ifrågasätter dess existens. Göran Persson vill ha konsensus. Om det i framtiden ska påverka den svenska hållningen om åtgärder mot växthuseffekten är höljd i dunkel.

Nu nöjde sig inte ministern med detta, utan hon tog också fram exempel på den nytta 3G erbjuder: på Astrid Lindgrens barnsjukhus, vårdas cancersjuka barn i hemmet med övervakning, tack vare 3G. Problemet är att ingen ännu sett tjänsten i funktion. De flesta finner dessutom detta utnyttjande av utsatta barns situation för rent kommersiella syften moraliskt motbjudande.

3G byggs ut i avsaknad av både efterfrågan och försiktighet. Ministern agerar reklampelare för en satsning vars största samhällsnytta hittills är en naken Regina Lund läsande dikt på mobilens display.

I Orwells nyspråk är krig fred, och prishöjningar är prissänkningar. I Messings nyspråk är ett oförsiktigt folkhälsoexperiment tillämpning av försiktighetsprincipen.

Bo Walhjalt
Mona Nilsson


Mer att läsa:

Vad vet "experter" om radiostrålning och hälsorisker?
detaljerad information om vad radiostrålning är och ev innebär!

"Omätbar strålning från master"
Strålningen från 3G och mobilsändare är närmast försumbar, men hur mäter man då?

LOCKET PÅ
Sif:s IT-analytiker "vet" bättre än.... folket som drabbats och använder sina demokratiska rättighet att protestera.

Konsulter mäter strålning med felaktigt instrument

 

Kommentera inlägget:   skriv, tyck till, din åsikt är viktig

  Namn:
  e-mail:

Åter till förstasidan
Välkommen och tyck till i gästboken
© http://www.kvicksilver.org/