AKTUELLT 2003-03-22
Påverkad av el-miljön?


Debatt om sjukskrivningar

En kvinna som varit "utbränd" berättade om vad som hände. Om långa dagar framför datorn,och ett upptrissat livstempo. Hon förklarar; "Jag reste mig från datorn,gick till skrivaren och när jag stod där blev det totalstopp.

Jag visste inte hur jag skulle kunna ta mig tillbaka till datorn. Chefen som alltid satt rygg i rygg med mig och pratade i telefon (trådlös?) sade att jag kunde gå hem. Sedan var jag sjukskriven i ett år för utmattning." Alla nickar förstående och förfasar sig över det upptrissade arbetstempot.

  INGEN lyssnar och hör vad det är hon EGENTLIGEN säger. Att hon under långa arbetsdagar har varit utsatt för ständig bestrålning i ett ohälsosamt kontorslandskap. Alltså inte utmattning utan en kroppslig SKADA efter bestrålning?! Hur många yngre är långtidssjukskrivna efter sådana skador?

Sedan talar en läkare, en FÖRSÄKRINGSläkare som i förtäckta ordalag varnar läkarna för att sjukskriva av ren snällhet. Han anser sig själv ha varit alltför snäll, men vill inte lasta läkarkåren för att de faller till föga för den (gråtande?) press som de utsätts för av patienten som ANSER sig vara sjuk. INGEN pratar om den okunskap som finns gällande VARFÖR så många är sjuka, läkarnas oförmåga att sätta diagnos eftersom man inte vet vad det är som orsakar ohälsan,och den frustration som då upp- kommer i dialogen mellan läkare och patient.

  Istället slösar man bort en stor del av den viktiga programtiden med att "konstatera" och diskutera att många i Norrbotten sjukskriver sig för att slippa pendla till jobbet, enligt FÖRSÄKRINGSläkaren. Sedan börjar skrivna kommentarer droppa in från antagligen den friska delen av befolkningen; "De sjukskrivna är lata,annat var det förr."

 
En personalchef på Volvo intervjuas.

Han anser att det största problemet är att folk INTE är lata, de går till jobbet fast de är sjuka och smittar andra i onödan. Han kan inte förstå hur debatten om människors ovilja att arbeta har uppkommit hos myndigheter och media.Det stämmer INTE. Säger en man som har direktkontakt med arbetslivet.

INGEN lyssnar och hör vad denne personalchef EGENTLIGEN säger. Man fortsätter som ingenting på den inslagna linjen. Människor som ANSER sig vara sjuka (underförstått inte ÄR sjuka) måste tillbaka ut i arbetslivet så fort som möjligt. Man har bestämt att det ska vara arbetsgivaren som ska hålla i piskan genom att tvinga arbetslivet att betala för sjukskrivningstiden. Politikerna anser sig därigenom ha löst problemet på ett för dem förnämligt sätt.

  De slipper ju ansvaret för alla människor som springer runt och skriker på hjälp för att de anser sig vara sjuka. Därigenom kommer arbetsgivarna att drivas till att bara anställa "elitistiska" människor.

  De svaga och sjuka kommer att mista sin möjlighet till försörjning, och samhällskassan kommer att ytterligare belastas. Om inte följden blir att många av denna press och förnedring drivs till att välja döden istället.

  Är det någon som tror att dessa mänskliga tragedier kommer att få uppmärksamhet av myndigheter och media?

Det enda intressanta som yttrades var av arbetslivsministern, den sista meningen på hela programmet; "Vi får inte glömma att vi har tusentals medelålders kvinnor långtidssjukskrivna på grund av ledbesvär och förslitningsskador". (Där kommer AMALGAMET in.)

 
INGEN lyssnade och hörde vad han EGENTLIGEN sade.

Att tusentals människor INTE är sjukskrivna på grund av att de inte vill pendla till jobbet.

  Hans kommentar viftades bort som oväsentlig,men var i själva verket utgångspunkten som hela debatten borde inriktats på.

  Jag antar att inte ens han själv förstod vad det var han EGENTLIGEN sade.

Den debatt som förs i landet om sjukskrivningarna är helt missriktad och kommer att leda till mera kaos.

  Man måste börja fokusera på VARFÖR ohälsan breder ut sig, istället för att desperat jaga syndabockar.

 
Vilken fars!

Om det inte vore så att debatterna oftast förs av personer i ledande ställning med de katastrofala konsekvenser som detta medför för "OBJEKTEN" som diskuteras, så kunde man skratta åt hela eländet.

Vanja Karlsson
 
 

Symtom som kan bero på kvicksilver.
onormal trötthet
darrningar
yrsel
huvudvärk/migrän
stelhet och värk i muskler och leder
dimsyn
dubbelseende
svårt att fästa blicken
omotiverad hjärtklappning
upprepade urinvägsinfektioner
återkommande bihåleinflammationer
infektionskänslighet
menstruationsstörningar
ångestattacker
depressioner
lättretlighet
skygghet
handlingsförlamning

Läs mer >>


Symtom som kan bero på el-fält (strålning).
Hettande, svidande smärtor i ansiktet eller andra kroppsdelar
Rödflammig hy, stickningar, klåda, svullnader
Grusiga ögon, synrubbningar
Ljudkänslighet, tinnitus
Huvudvärk, yrsel
Koncentrationssvårigheter
Starkt förlamande trötthet
Led- och muskelvärk
Illamående
Hjärtklappning, andnöd
Dåligt minne
Depression
Sömnstörningar

Vad kan utlösa dessa symtom
Bildskärmar, annan datautrustning
Mobiltelefoner och andra trådlösa telefoner
Basstationer för mobiltelefoni
Vanliga telefoner
TV, klockradio, andra radioapparater
Hörselslingor
Lysrör, lågenergilampor
Kopieringsmaskiner, telefax
Bilar, bussar, tåg
Spisar, mikrovågsugnar, symaskiner, dammsugare
Signalledningar för brandlarm, inbrottslarm och kabel-TV
Kraftledningar, nedgrävda elkablar, gatlyktor
Elledningar inomhus
Vatten- och fjärrvärmerör med "vagabonderande strömmar"
Annan elektrisk, särskilt elektronisk, utrustning

Läs mer >> Elöverkänsligas Riksförbund

 

(Startsverige.nu - Bannerbyte)
(Startsverige.nu - Bannerbyte)
 

Tyck till

  Namn:
  e-mail:

Åter till förstasidan
Välkommen och tyck till i gästboken
© http://www.kvicksilver.org/