AKTUELL debatt     2003-04-08

  Michael Moore vann nyligen en "Oskar" för en dokumentärfilm. När han försökte avsluta sitt tal genom att rasande utropa "Shame on You Mr Bush", så blev det panik bland Hollywood-glittret, och hans tal avbröts av orkestern. Liknar paniken vid Titanics undergång på något sätt…
PATRIOTISM   I

VETENSKAPERNA

 
I februari i år deklarerade den vetenskapliga tidskriften Science och några andra kollegor i branschen, att man nu beslutat att granska sina artiklar på ett nytt, och mer kritiskt sätt än tidigare. Men inte bara från de vanliga kraven på god forskning och pedagogisk klarhet, utan nu också utifrån en omtanke som sträcker sig långt utanför den enskilde vetenskapsmannens arbete, nämligen NATIONENS INTRESSE. Bakgrunden var förstås vad som hände i USA 11/9 på Manhattan, och en viss roll spelade också paniken inför en del brev med vitt pulver i (bakpulver visade nästan alla analyserna, ett innehöll Antrax, mjältbrandsbakterier - avsänt av en försvarsanställd amerikan!). Det som sedan inträffade måste man nog gå tillbaka till senator Joseph Mcchartys dagar på 50-talet för att finna en motsvarighet till. USA:s berömda medborgerliga fri- och rättigheter avskaffades, inte genom lagändring utan genom politiska beslut. Människor med arabiskt utseende, amerikanska medborgare eller ej, kunde, och kan, när som helst utsättas för "särskild kontroll" utan misstankar om något brottsligt; utseendet i sig är s.a.s. misstänkt.

Eftersom bombningarna i Afghanistan inte träffade någon Bin Laden, och bara någon enstaka al- Quaida-medlem haffades, blev Buschs administration - som hade lovat att jaga terroristerna över hela jordklotet - frustrerade. Men kanske skulle saken kunna "avfokuseras" om kampen (mot "ondskan" och dess "axelmakter") inriktades på - staten IRAK. Om det skriver nu den berömde statsvetaren Arthur Schlesingar:

"Det finns grova misstankar om att vi krigar mot Irak därför att det är det enda krig vi kan vinna. Vi kan inte vinna ett krig mot al-Quaida, eftersom al-Quaida dyker fram ur skuggorna och slår till och sedan försvinner in i skuggorna igen. Vi kan inte vinna ett krig mot Nordkorea för det landet har kärnvapen … …(och) skillnaderna i behandlingen mellan dessa två länder är en kraftig uppmaning till andra skurkstater att skaffa sig kärnvapen." (GP 2/4-03 )

 
Bunny, Get Your Gun!

Det var i den atmosfären som Science och de ledande vetenskapliga tidskrifterna beslöt att med patriotism inträda med vetenskapen på regeringens sida mot "ondskans makter" genom att i fortsättningen nagelfara alla vetenskapliga artiklar och bedriva en självcensur för att rensa dem från fakta om till exempel innehållet i dödliga nervgaser, gifter, explosiva ämnen och liknande.

Om den sekretessbelagda forskningsindustrin i USA som sedan utvecklingen av den första atombomben i Los Alamo på 40-talet, och därefter oavbrutet har utvecklat en aldrig sinande ström av massförstörelsevapen, ja det kommenterade förstås inte Science något om; det är skillnad på en massförstörelse i det GODAS tjänst och den i hos ONDSKANS. Skjutvapen, som många vanliga amerikaner har, är enligt den vapenlobby som (tillsammans med kompanjonerna inom oljeindustrin) förde GW Bush till makten ett nödvändigt gott, i ett ont samhälle. Bortsett från att amerikanska medborgare skjuts ihjäl varje dag, året runt i USA i det här våldsfixerade samhället, och trots att någon galning ibland mejar ner en hel klass på en skolgård, så tjänar vapnen det goda, och det trygga, civila samhället. Därför så kommer förstås Science m.fl. att släppa igenom vetenskapliga arbeten som redovisar lasersikten, kikarsikten och precisionsammunition - det är ju bara patriotiskt!

Men de andra massförstörelsemedlen - kemikalier, bakterier etc - de ska Science tvätta bort ur sina publikationer. Bin Laden och andra galningar blir knappast imponerade av det: via Internet och i redan publicerat amerikanskt och internationellt material finns redan det mesta att läsa i ämnet - än så länge har heller inga andra än de amerikanska tidskrifterna börjat att tvätta i manuskripten.

 
Välavlönad självcensur

Science och kollegorna ingår förstås bara mentalt i försvarsindustrin, och rapporterar om grundforskning och tillämpad forskning, oftast utan någon som helst anknytning till försvarsindustrin lika lite som svenska vetenskapstidskrifter utanför FOI:s område har någon egentlig direkt tillämpning för krig eller terrorism; de forskartjänsterna är oftast skyddsklassade och forskningsmaterialet hemligstämplat. Kan då inte vanliga forskningsresultat vara farliga i händerna på galningar? Ett banalt svar måste bli ja, på samma sätt som papper och penna, eller Internet kan göra det. Men oftast inte på ett direkt sätt. En galen professor på Karolinska Institutet i Solna använde ju nål och tråd och sydde ihop ögonen på levande katter, för att efter en tid kontrollera hur synen påverkats av det påtvingade mörkret dygnet runt. Det hade han gärna censurerat från allmänheten…

Men om anknytningen till Busch och Pentagons försvarsindustri inte är särskilt direkt, varför tog då de här tidskrifterna självmant på sig den patriotiska uniformen, för att tvätta bort artiklar, fotografier och uppgifter SOM SKULLE KUNNA ge vägledning åt terrorister och skurkstater för att utveckla förstörelsevapen? Kan det vara så enkelt, att en stor del av de civila forskningsanslagen kommer från någon av den amerikanska statens militära industrier?

Jo, en gest är det (att tusentals hyllmeter med redan publicerat forskningsmaterial ska efterhandscensureras tror väl ingen?). Inte ens den kristna högern i Vita Huset tror väl detta. Förvarsminister Rumsfeld är nöjd med den patriotiska gesten som de vetenskapliga tidskrifterna intar. Vetenskapsmännens rationalism mot ONDSKAN ger landet handlingskraft i Irak, och sedan vidare i hela mellanöstern, ty sådan är ju planen. Sedan finns en konsekvens till. Självcensuren blir en patriotisk akt redan författarna till vetenskapliga artiklar bör tänka på, så att de noga tänker sig för och tvättar sina manus så att de levereras till redaktionerna i ett oklanderligt, patriotiskt, skick. Vetenskapsmännen måste börja tänka sig för… Men visst, gränsfall kan ändå uppstå, som i fallet med vissa slags skjutvapen. Men då kan ju forskarna lösa ett möjligt dilemma genom att helt enkelt fråga de patriotiska kollegorna inom massförstörelseforskningen vid försvarsindustrin..

 
Självcensuren utvidgas

Science och kollegorna rättade alltså in sig i ledet i god tid innan Busch och Blair gav sig på jakt till Irak för att där med våld utplåna alla massförstörelsevapen (och därmed förhindra ett FN-beslut att göra det på fredlig väg...). Efter någon vecka togs amerikanska krigsfångar i öknen utanför Bagdad. De filmades och visades i teve över hela världen. Men inte i USA: de amerikanska tevekanalerna hade beslutat att bedriva självcensur om det här, samma kanaler som om och om igen vevat sekvenserna om till fötter och händer kedjade fångar på Guantanamobasen (från Pakistan och Afghanistan). Varför? Den amerikanske försvarsministern Donald Rumsfeld sa att det var brott mot internationella kringsfångekonventioner att visa sådana bilder. Att det egentligen var ett rent krav på "patriotism" bevisar förstås Guantanamoexemplet (som var mycket patriotiskt), men det behövde inte sägas och patriotismen och de väl valda orden i media i USA är nu, precis som i de vetenskapliga tidskrifterna, en nödvändig hållning.

Den legendariske krigsreportern Peter Arnett som har bevakat såväl Vietnamkriget som kriget mot Kuwait för tio år sen sparkades från sin tjänst vid det amerikanska tevebolaget NBC, när han på krigets andra vecka i USA:s andra krig mot Irak till irakisk teve uttalade att han ansåg att USA:s krigsplanering nu var mindre lyckad (en kritik som en hord av högre militärer i USA uttalat offentligt den senaste tiden). Det var dock inte patriotiskt att säga det i irakisk teve, och en skakad Arnett tvingades fly USA till England, där tidningen Independent, som motsatt sig Englands deltagande i kriget, tog emot den här stjärnreportern med öppna armar. Tevereportrarna i USA kommer dock att tänka sig för många gånger innan de ställer upp i såna här intervjuer. Och kanske kommer det hela att sluta som det var ett tag efter 11/9, då uppträdde nyhetsankarna iförda en liten amerikansk flagga på vänstra rockslaget!

Såväl före som efter USA:s oprovocerade anfall på Irak har människor över hela världen protesterat mot kriget. Demonstrationerna är de mest omfattande under hela efterkrigstiden. Protesterna bärs främst upp av unga människor, de flesta har aldrig demonstrerat förr, påfallande ofta har de ingen bestämd partipolitisk adress. Det är inget ordinarie "Gatans parlament" som har rört på sig. Detta har skapat en stor oro för Mr Blaire och Mr Busch. Tevekanalen MTV släppte nyss en musikvideo av Madonna, en stor händelse för många ungdomar, efter vad jag förstår. Titeln är: "American Life". Madonna gillar inte USA:s krig i Irak, och för att demonstrera krigets vansinne marscherar hon sjungande i krigsuniform - och kastar en handgranat mot en GW Bushkopia. Den brittiska övervakningsmyndigheten ITC ingrep då, och "föreslog" att MTV censurerar hela videon. MTV, som skulle ha visat videon i hela Europa beslutade sen att stoppa hela visningen!

 
Högkonjunktur för mörkmännen och forskare i gråzoner

Vad medför den här "patriotismen" i sin förlängning, om den rullar vidare inom vetenskaperna? De som vill tala klartext får det svårt, om inte det klara utgår från en självklar patriotisk utgångspunkt. Några som däremot kan se fram emot lysande utsikter är de uppdragsforskare som har opererat i gråzonerna, de som - på uppdrag av den miljöförstörande industrin - forskat fram att skadliga ämnen inte är alls så skadliga som man har befarat, ja faktiskt "inte vetenskapligt bevisat farligt". De här människorna har ju i decennier ägnat sin forskning från att rensa ut olämpliga begrepp om massförstörelse av miljön. Hur många forskare har inte levt gott och högt på att rensa bort skadliga forskningsfynd från asbest, flygbränsle, tobak med mera genom tiderna, Nutida sådana, med anknytning till USA, finns också i Sverige, Hans-Olov Adami som är en s.k. science-pusher i riktning mot det industriellt lämpliga, som t.e.x. Hormoslyr eller växtgiftet Agent Orange som USA avlövade Vietnam med, trots att det än i dag skördar canceroffer. För denna patriotism (även om jag mest misstänker att han tänker på pengarna, och det goda konferenslivet) backas han nu upp som IARC: s (Internationella Cancerforskningsinstitutet) nye ordförande. Det är DEN sortens människor som gynnas av Donald Rumsfeld och Buschadministrationens COVER UP.

Jag ser framför mig, hur Hans-Olov Adami och en svensk-amerikansk forskningsgrupp efter ett fruktansvärt krig i Irak till slut kommer dit och undersöker tiotusentals människor som har kontaminerats av utarmat uran som de amerikanska missilerna innehåller. På sitt högra rockuppslag har han en liten diskret amerikansk flagga. Och jag hör deras välbetalda slutsatser: - No sir! Forskningen har inte kunnat påvisa några skadliga effekter från uran i de här låga doserna. Mängden av utmärglade människor mår som de gör på grund av att de inte fick mat under den grymme diktatorn Saddam Hussein!

Mörkmannaetik

Hur kan vetenskapen värja sig mot manipulation och anpassning till Makten och starka ekonomiska särintressen? Einstein sa redan på 40-talet är det inte är lätt: akademierna är befolkade av en skog av klätterväxter som sysslar med vetenskap utifrån rent personliga intressen, rensades de ut skulle det bli rätt tomt på de flesta universiteten, menade han. Och bättre har det ju inte blivit sedan dess. Det finns många förslag till en principiell hållning, en sådan är följande. Forskningen ska:

  • Göra gott och inte skada
  • Vara rättvis
  • Vara självständig
Problemet är bara, att mörkmännen och manipulatörerna inom forskning ändå kan göra en egen tolkning. Krigssyndikatet inom forskningsvärlden skulle nog säga:

-Om vi genom att skada några (jfr USA:s preventionskrig! Plågsamma djurförsök etc) kan vi rädda andra bör vi göra det. Livet är en nyttokalkyl.

-Rättvisa:- En sjukvårdskö som består av 70 procent av patienter över 70 år och 30 procent under 70 måste bedömas i förhållande till antalet förväntade levnadsår som de har kvar. Det är därför rättvist att de som är under 70 prioriteras för akutvård. Förhållandet mellan fattiga och rika länder handlar inte om orättvisa, utan främst om olika utvecklingsgrad. (Var och en sin egen lyckas smed osv.)

-Självständighet: - Experterna ska inte i onödan oroa allmänhet och försökspersoner med en mängd information och detaljer - som de ändå inte förstår utan riskerar att missförstå - forskningssamfundet är en elit utsänd av sin profession för göra en kunskapsmaximering. Man ska akta sig för populism. Självständigheten gäller också mot staten. Man ska akta sig för socialism. Uppdragsforskning för industrin går an; den hand som föder en biter inte, så länge som man håller sig till de uppgjorda forskningskontrakten, tvärtom!

Forskningsetik kan alltså vara komplicerad. Jag skulle då hellre åberopa Helsingforsdeklarationen (finns numera på svenska: www.wma/net )och deklarationen om de mänskliga rättigheterna. I de fallen står det ju i vart fall ganska klart om VEM man ska göra gott för och inte skada och vara rättvis mot. För de amerikanska krigsförbrytarna i Washington (såval som för Saddam) gäller Nurnbergkodexen: www.aches-mc.org/nurm.htm

De skamliga självcensurerande vetenskapstidskrifterna i USA tar jag för givet att deras kollegorna världen runt kommer att bojkotta, tills de har frigjort sig från Hr Bushs navel!

 
Jan Åberg
jan.aaberg @ telia.com

Litteratur: Noam Chomsky: "I propagandans tjänst" (Ordfront 2002) oumbärlig för förståelse av Makten och lögnens anatomi
Michael Moore: " Korkade vita män" (Ordfront 2003) Moore är USA:s Hasse&Tage i en person. Hans bok är rolig, informativ och upprörande allihopa på en och samma gång.

 

(Startsverige.nu - Bannerbyte)
(Startsverige.nu - Bannerbyte)
Tyck till

  Namn:
  e-mail:

Åter till förstasidan
Välkommen och tyck till i gästboken
© http://www.kvicksilver.org/