AKTUELLT 2003-03-25

 

 
Kraftig sänkning av gränsvärdet i Paris

En kraftig sänkning av gränsvärdet för mobiltelesändare är resultatet av den slutliga överenskommelsen i Paris.

Överenskommelsen kräver också en omedelbar kartläggning av alla installationer och 600 strålningsmätningar på folkrika platser och offentliga inrättningar.

Den principöverenskommelse som tecknades den 14 februari om begränsning av allmänhetens exponering från strålning från basstationer har nu efter en dryg månads detaljdiskussioner lett till ett slutdokument som undertecknades av Paris borgmästare den 20 mars.

Överenskommelsen är ett resultat av förhandlingar mellan stadshuset, tre operatörer och ANFR, den instans som tilldelar radiofrekvenser. Deklarationen (une charte de bonne conduite) innebär att man vidtar försiktighetsåtgärder pga av det rådande osäkra forskningsläget kring risker med radiofrekvent strålning och har tre huvudsyften: Garantera en minimal strålningsexponering för parisarna, garantera en öppen information om dessa strålningsvärden och att man värnar stadslandskapet.

Tidigare gränsvärde låg som för övriga Frankrike på 41 V/m för GSM 900 och 58 V/m för GSM 1800. Det nya gränsvärdet för Paris stad ligger på 2 V/m räknat som ett medelvärde över 24 timmar och täcker såväl GSM som de nya UMTS mobiltelesändarna. 2 V/m motsvarar ca 0,01 W/m2 och kan jämföras mot svenska riktvärdet 10 W/m2 räknat över en 6 minuters period.

Parisöverenskommelsen skall gälla med omedelbar verkan. En kartläggning av samtliga installationer skall ske innan 30 april. Till dess skall också strålningsmätningar göras på 300 folkrika platser och kring 300 offentliga inrättningar som daghem, äldreboende, sjukhus etc. En särskild samrådskommission inrättas med Paris borgmästare eller hans representant som ordförande. De får ett eget sekretariat under miljökontoret.

Samrådskommissionen skall träffas en gång i månaden, och det blir dit som operatörerna skall skicka sina ansökningar om samtliga nya installationer oavsett om det gäller vägg- eller takmonterade antenner (ej bygglovspliktiga i Sverige) eller mastbyggnationer med tillhörande utrustning. Varje ansökan skall åtföljas av ritningar, tekniska data och fotomontage.

Uppföljning skall ske varje år och finansieras av operatörerna. Mätningarna skall omfatta 300 privata fastigheter, 150 allmänna platser som kommissionen bestämmer och max 150 mätningar begärda av allmänheten. Resultaten skall göras tillgängliga på franska motsvarigheten till Post- och telestyrelsens hemsida. Redan 1998 gjorde Land Salzburg (delstat i Österrike) en liknande frivillig överenskommelse, den sk "Salzburg milliwatt", som innebar ett riktvärde för mobiltelesändare på 0,001 W/m2 mätt utanför närmast belägna hus. Att nu Paris efter starka folkliga påtryckningar sänker sitt gränsvärde kommer att stärka den växande svenska opinion, som stöder sig på forskarrapporter visande allvarliga hälsoeffekter redan vid en tiotusendel av svenska riktvärdet.

Statens Strålskyddsinstituts envisa inställning att endast beakta termiska effekter (värmeeffekter) på vävnad har med parisöverenskommelsen fått en tydlig motsägelse.

Göte Bohman
Miljöpartiet, Hudiksvall

 

Hela överenskommelsen kan läsas på:
http://www.paris.fr/FR/actualites/antennesrelais/default.htm

 

(Startsverige.nu - Bannerbyte)
(Startsverige.nu - Bannerbyte)
 


Åter till förstasidan
Välkommen och tyck till i gästboken
© http://www.kvicksilver.org/