AKTUELLT 2002-12-08 (25/9)

 

 
"Greenwashing"

 
Tidskriften Medikament har i nummer 6/2002 en högintressant artikel som beskriver fenomenet "greenwashing", dvs industriella och liknande intressens ansträngningar att ge en ifrågasatt produkt ett bättre rykte ur miljö- och hälsosynpunkt. Att sådana ansträngningar görs är knappast förvånande om man tänker på exempel som tobaksindustrin och tillverkare av bekämpningsmedel och andra toxiska kemikalier med stor spridning i miljön.

I Sverige har vi hittills haft ganska vaga begrepp om hur omfattande den apparat är som kan sättas i gång för ändamålet. Först och främst finns ju många PR-företag med världsomspännande verksamhet. De är beredda att åta sig uppdrag som ur allmänintressets synpunkt kan vara tämligen betänkliga. Om uppgiften är stor och besvärlig är en förutsättning givetvis att uppdragsgivaren har tillräckliga ekonomiska resurser.

Att tobaksindustrin haft möjlighet att i PR-syfte köpa sig tjänster av välmeriterade läkare och forskare har i princip varit känt länge. I debatten har tobaksindustrin ofta behandlats som ett ondskefullt undantag, vilket får sägas vara en felsyn. En rad andra branscher och intresseorganisationer har visat sig arbeta enligt i stort sett samma mönster när det gäller att hantera kritik mot ekonomiskt viktiga produkter. Den uthålligt grävande journalistik som är en förutsättning för att sådant skall kunna avslöjas finns i dag framför allt i USA.

Den aktuella artikeln författad av Bo Walhjalt är på flera sätt en introduktion till ett område som hittills blivit förvånande litet uppmärksammat i Sverige. Det mest oroande med den "greenwashing" som nu bedrivs i internationell skala är kanske de påtagliga konsekvenserna för vetenskapens integritet. PR-byråerna och deras uppdragsgivare vill i första hand rekrytera ledande forskare och lyckas alltför ofta med detta.

Artikeln kan hämtas i PDF-format från
http://www.medikament.nu/PDF-filer/6-02/Greenwashing.pdf.

I samma nummer finns också en artikel av Lennart Hardell och Kjell Hansson Mild, två svenska forskare som intresserar sig för tumörrisker vid användning av mobiltelefoner. Den berörda industrin oroas självklart av sådana aktiviteter, och man kan utan större svårighet se hur maskineriet för greenwashing arbetar för högtryck. Ett inslag i detta är att Hardell och Hansson Mild sedan en längre tid utsätts för obehagliga personangrepp från vissa andra forskare i svenska media. Statens strålskyddsinstitut har beställt en rapport från två privatpraktiserande amerikanska epidemiologer som bedömer cancerriskerna från mobiltelefoner som närmast obefintliga, trots att betydligt längre observationstider behövs för en sådan slutsats. Rapporten kom ut i förra veckan och kommenteras redan nu på bred front i amerikanska nyhetsmedia.
(http://www.medikament.nu/PDF-filer/6-02/mobiltelefoner.pdf)

Tidskriften Medikament följer i nummer 7/2002 upp artiklarna från föregående nummer om "greenwashing".

Avsnittet om greenwashing innehåller ett flertal artiklar med stort nyhetsvärde, bland annat två av Bo Walhjalt. Här ser vi en form av grävande journalistik som hittills varit ovanlig i svenska media. Kanske kommer den svenska publiken och dess journalister snart att ha förlorat sin oskuld när det gäller synen på forskarvärlden.

Sektionen i sin helhet finns att ladda ned från
http://www.medikament.nu/PDF-filer/7-02/greenwash.pdf

Referenserna till Gräddfilen i referentsystemet kan hämtas på
http://www.medikament.nu/PDF-filer/7-02/graddfil_referenser.pdf

Referenserna till Greenwashingens anatomi och patologi - tre färska exempel kan hämtas på
http://www.medikament.nu/PDF-filer/7-02/walhjalt_green_ref.pdf
Här finns länk till det undertecknade konsultkontrakt konsulten säger att han aldrig skrivit på, mm...

Referenserna till Från Hormoslyr till mobiltelefoner (en bakgrundshistoria som är okänd för de flesta) kan hämtas på
http://www.medikament.nu/PDF-filer/7-02/hormoslyr_referenser.pdf

I Dagens Forskning 20/2002 finns ett genmäle till artiklarna i DF 18-19/2002 av Hans-Olof Adami jämte svar från ansvarige utgivaren.
http://www.dagensforskning.se/Article.asp?article_Id=1406
 
Nummer 8 av tidskriften Medikament har just kommit. Bo Walhjalt, som haft artiklar på temat greenwashing i de närmast föregående numren, rundar nu av med ytterligare två:

"Smutskastningens metodik: Med anonymiteten som vapen"
http://www.medikament.nu/PDF-filer/8-02/bo_walhjalt.pdf

"Rökridån kring tobakspengar på KI ­ Magnus Ingelman-Sundberg, Philip Morris och Cancerfonden"
http://www.medikament.nu/PDF-filer/8-02/Tobakspengar.pdf

Det är fullkomligt häpnadsväckande saker som avslöjas i den första artikeln, där en generaldirektör och en svensk forskare som profilerat sig i media visar sig vara inblandade i en förtalskampanj med anonyma brev. Till detta används också material som lämnats ut under förutsättning att det inte skulle spridas. Uppläggningen tyder på en även för akademiska förhållanden ovanlig hänsynslöshet, och de ekonomiska intressena i bakgrunden går inte att ta miste på. Nästa artikel handlar om en annan svensk professor som förekommit flitigt i media, och som visar sig ha spelat dubbelt, så att han fått forskningspengar från både Philip Morris och Cancerfonden till två varandra överlappande projekt utan att Cancerfonden eller professorns arbetsgivare Karolinska institutet vetat hur det ligger till.

Temat greenwashing med vissa förgreningar har alltså varit aktuellt i tre på varandra följande nummer av Medikament. Dessutom finns material i Dagens Forskning som mer eller mindre direkt anknyter till ämnet. Här följer länkar till det tidigare publicerade materialet.

http://www.medikament.nu/PDF-filer/6-02/Greenwashing.pdf
http://www.medikament.nu/PDF-filer/7-02/greenwash.pdf
http://www.medikament.nu/PDF-filer/7-02/graddfil_referenser.pdf
http://www.medikament.nu/PDF-filer/7-02/walhjalt_green_ref.pdf

http://www.medikament.nu/PDF-filer/6-02/mobiltelefoner.pdf
http://www.medikament.nu/PDF-filer/7-02/hormoslyr_referenser.pdf

"Rylander har villigt erbjudit sina tjänster"
http://www.dagensforskning.se/Article.asp?article_Id=1233
http://www.dagensforskning.se/Article.asp?article_Id=1406


Vi får uppenbarligen räkna med att dessa företeelser som tidigare mest varit kända från den amerikanska PR-branschen nu har fått ordentligt fotfäste även här hemma.

Per Dalen  

Ovanstående är ett sammandrag från "postningar" på Hg-listan

 

(Startsverige.nu - Bannerbyte)
(Startsverige.nu - Bannerbyte)
 

Tyck till

  Namn:
  e-mail:

Åter till förstasidan
Välkommen och tyck till i gästboken
© http://www.kvicksilver.org/