AKTUELLT 2002-04-28

OFFENTLIGT NÄMNDMÖTE OM 3G I TROLLHÄTTAN

Samhällsbyggnadsnämnden i Trollhättan höll den 25 april det första av tre informationsmöten om ansökningarna från telekomoperatörerna om att sätta upp 37 nya basstationer för 3G mobiltelefoni. Beslutet är unikt eftersom mötet formellt var ett protokollfört sammanträde, men med inbjudan till allmänheten att delta, och ställa frågor och debattera. Förutom samhällsbyggnadsnämnden och miljönämnden i kommunen deltog en av telekomoperatörerna och Statens Strålskyddsinstitut /Gert Anger, fysiker.

Den förhyrda lokalen i Folkets Hus för 50 personer räckte inte till; mötet fick i stället flyttas till den största lokalen i Folkets hus för att kunna inrymma tillströmningen av personer dit ett par hundra personer anlände.

Samhällsbyggnadsnämndens ordförande, PG Modigh, presenterade de ansökningar som har inkommit, och redogjorde varför man hade öppnat mötet för allmänheten: -Väldigt många människor har hört av sig till oss eftersom de är oroade över en utbyggnad av 3G. Genom detta möte - där teknikerna och SSI får ge sin syn, och då var och en kan ställa frågor och diskutera - och ytterligare ett - som ska handla om de medicinska aspekterna (där Olle Johansson från KI föreläser och svarar på frågor) - så kan vi skaffa oss en helhetsbild av vad 3G innebär. Modigh påpekade också att riksdagsbeslutet om utbyggnad av 3G fattades innan diskussionerna om hälsopåverkan först hade diskuterats - vilket är en felaktig beslutsordning.

(I lokaltidningen samma dag hade en av stadens ledande miljöpartister fått en debattartikel införd. Där kunde man läsa att miljöpartiet är "först" med att ta upp frågorna om mobiltelefonins hälsoeffekter. Men det är inte sant lokalt, och knappast heller på central nivå. Riksdagsmän ur så gott som alla partierna motionerar och diskuterar den här frågan. Att partipolitisera den här frågan på detta sätt kan därför bli skadligt för saken.)

 
FOLKBILDNING SKER NERIFRÅN - OCH UPPÅT

Efter telekomoperatören och SSI:s inledningsanföranden vidtog frågor och diskussion. Jag blev faktiskt häpen. Begreppet "folkbildning" fick den här kvällen en ny betydelse för mig. Telekomoperatören fick en lektion av en mötesdeltagare i begreppet mänskliga rättigheter, när en kvinna frågade om den 99% täckningen som de skulle verkställa innebar att hon - i strid med kommunens fastlagda mål att alla kommuninnevånare ska må bra - nu skulle tvingas att lämna hus och hem för en osäker framtid någonstans i ... ??? Telekomoperatören - som klagat över att mobiltelefonin riskerade att "diskrimineras" i förhållande till annan strålning, som till exempel den från tevemaster, kortvågsradio etc - hade inget svar alls på den frågan, utan hänvisade i stället till det "uppdrag" som Riksdag och regering har givit operatörerna att ytterligare bestråla 99% av befolkningen. Den elöverkänsliga kvinnan ställde en fråga om mänskliga rättigheter som inte ska få finnas därför att TEKNIKEN inte får kränkas...

Sedan kom turen till SSI:s representant, Gert Anger. Detta var säkerligen den första gången som han har konfronterats med så många helt "vanliga" människor på en gång. Anförandet blev därför överambitiöst, med många diabilder och kommentarer till dem. Hans pedagogiska uppgift var inte helt lätt. I ett reportage i TV4 intervjuades under dagen telekombolagets chef om risker med 3G-utbyggnaden: -Vi anser att strålningen är helt ofarlig, sa chefen, eftersom vi följer normerna och de riktlinjer som SSI har angivit. Det var också slående under hela mötet, hur telekomrepresentanten och SSI turades om att sekondera varandra, precis som om de hade samma roll. Men Gert Anger från SSI och telekomrepresentanten sa nästan exakt samma sak (bortsett från att SSI inte har ansökt om några egna master).

 
SSI: s PROGRAMVERK HAKADE UPP SIG NÄR PUBLIKEN PROBLEMATISERADE

Flera gånger under sitt anförande (som gick ut på att elektricitet har vi alltid haft, och detta är bara en ny variant av det) sa Gert Anger att det inom forskningen visserligen finns olika åsikter, men att "forskningen" (som nu plötslig blev EN!) inte har funnit några hälsorisker med 3G, och de som anser sig ha gjort det, de forskningsresultaten har inte kunnat verifieras. SSI har i sina rekommendationer en säkerhetsmarginal på 50 gånger, innan värmeskador inträffar. Effekter på människor under värmeskadegränsen vet man än så länge inget om, och de länder (Italien, Scwiez., Australien etc) som har mycket lägre gränsvärden för strålning (hundratusentals gånger lägre än i Sverige, t.ex Australien) har "höftat" de bestämmelserna.
Med citat från Socialstyrelsen, försäkrade Gert Anger att strålningen från mobiltelefoni är helt ofarlig. (-Samma Socialstyrelse som har låtit elsanera sina lokaler! inflikade en rapp åhörare i publiken.)

Termen "folkbildning" fick även här en ny betydelse. Gert Anger fick en obarmhärtig skur av frågor och värderingar efter sitt anförande: -Det var för teknisk, svårt att förstå; var finns människan? - Jag har en känsla av att du är ute för att "lugna" oss här om konsekvenser som du själv inte känner till något vidare om! - Vill du skriva under en mycket kort text, utifrån vad som sägs i produktsäkerhetslagen och produktansvarslagen om att 3G inte skadar? (-NEJ, svarade både telekomrepresentanten, det finns inget som är ofarligt!). - Varför ska inte Sverige, på samma sätt som England bestämma en särskilt stor försiktighet vid utplacering av master intill daghem och skolor? ( -Engelsmännen ligger högt på andra ställen i samhället, och bedriver med detta "kompensationstänkande", genmälde Anger.)

Och så där gick det till. De många frågorna från publiken var både djupsinniga och initierade, och representanten för SSI bör ha fått en rejäl hemläxa om komplikationerna med 3G. Tragiskt var det förstås, att se den djupa och allvarliga klyfta som här uppenbarades mellan det statliga tillsynsorganet SSI och medborgarna i Trollhättan. Större kan det knappast bli, och även om vi har sett tillsynsmyndigheter i offentligt blåsväder förr så är nog den här den allvarligaste. (Statliga tjänstemän har ett tjänstemannaansvar att ge korrekta upplysningar, det är en av de viktigaste uppgifterna.)

 
FYSIKPROFESSOR KJELL HANSSON-MILDS KALKYLER PÅ KVA

En uppgift från SSI väckte extra stor uppmärksamhet. Gert Anger refererade fysikprofessor Kjell Hansson-Mild som vid ett seminarium nyligen vid Kungliga Vetenskapsakademin skulle ha redovisat en beräkning av den strålning som en basstation avger jämfört med mobiltelefonens: - De beräkningar som Mild gjorde visar att 8 timmars exponering från en mobiltelefonmast motsvarar en dos på 8 sekunder från en mobiltelefon! Och att strålningen från master därför måste anses som ofarlig.

En elöverkänslig kvinna replikerade snabbt: - Ett par minuters tal i mobiltelefon ger mig medvetslöshet. Sitter jag i bilen och försöker att tala i mobilen så blir jag medvetslös på ännu kortare tid.

Om Gert Anger har återgivet Kjell Hansson-Mild rätt så beror på att professorn har försökt sig på en lika vågad som populistisk bild inför ingenjörerna vid KVA:s seminarium. För det första är jämförelsen ointelligent, eftersom en mast och en mobil ingår i samma system, även om det i och för sig är rätt att mobilen strålar mer än den mast som den tar emot strålar ifrån. För det andra så exponeras man inte 8 timmar från en mobiltelefonmast, utan 24 timmar om dygnet, dag efter dag, år efter år, det kan ta 20 år för cancer att uppkomma och under de där 20 åren kan inte ens Hansson-Mild påstå att den sammantagna stråldosen är "liten". (Trots att Hansson-Mild endast är fysiker så vet han det mycket väl, och han vet också att vi exponeras i ett ännu högre magnetfält på de sladdlösa kontor som vi dagligen vistas i, och han vet också att vi samtidigt exponeras för en mängd andra strålkällor - ändå serverar han dessa ofarlighetsargument åt industrin). Och för det tredje, så kan människor faktiskt välja att tala i mobiltelefon eller inte. Det finns verkligen galningar som talar i mobilen i timtals varje dag - det är de som också har drabbats av Yuppie-sjukan. Ännu inte födda barn i mammans mage, småbarn etc. VÄLJER INTE någonting alls när de 24 timmar om dygnet exponeras för 3G master, som ju sänder med en frekvens som närmar sig radarfrekvensen. (Som man vet har orsakat många hälsoproblem inom försvaret ända sedan 40-talet...)

Sedan ansåg Gert Anger från SSI (han är fysiker, och borde inte ha någon särskild uppfattning om medicin, även om hans Generaldirektör sägs vara "medicinare") att strålningen från 3G "inte kan skada DNA" molekyler. Men den här gången avstod han från att referera till Kjell Hansson-Mild, som ju tidigare flera gånger om anser sig ha bevisat att arvsmassan hos lokförare skadas till följd av de elektromagnetiska fälten som tågloken alstrar. SSI:s sätt att informera allmänheten är alltså bestämt av den förutfattade meningen att allt som talar för ofarlighet ska anföras, på det att det som talar emot inte ska anföras.

 
SUMMAN AV STRÅLKÄLLOR AVGÖRANDE

Avslutningsvis fick SSI en skur av frågor av den SAMMANLAGDA strålningen i samhället: från master som betjänar taxi, kortvågsamatörer, Brandkåren, SOS alarm, radio, teve, vanliga mobiltelefoner etcetera, detta apropå vad som hade sagts om att inte 3G skulle diskrimineras (ifrågasättas) till förmån för de redan existerande strålkällorna. - Varför addera ytterligare en strålkälla (en risk) till alla de andra som redan finns? sa någon i publiken. ( Telekomoperatörerna har här en samkörd linje. I Sjöbo för någon vecka sedan sa Vodafones representant till publiken på ett möte om 3G när kritik framkom: TEVE strålar också - vill ni förbjuda teve med?)

Gert Anger från SSI refererade till några lokala undersökningar som har gjorts i Göteborg och i Stockholm. Den sammantagna strålningen var inte oroande. På en fråga från en medicintekniker vid sjukhuset i Trollhättan om regelbundna och systematiska mätningar både INFÖR ytterligare uppsättning av master och efteråt görs, svarade Gert Anger NEJ; det är telekomoperatörernas ansvar att garantera att deras apparat håller den specificerade nivån.

Slutsatsen blir därför: det finns ingen systematisk överblick över den sammantagna strålningen; representanterna från Trollhättans kommuns Miljökontor medgav också att de inte har gjort några sådana mätningar. Gert Anger medgav att myndigheten heller inte hade några sådana resurser. Et cetera.

De flesta frågorna kvarstår alltså, och skärptes till och med. Min gissning är att det kommande informationsmötet, tisdagen den 7 maj kl. 19.00 i Trollhättan, där Olle Johansson från KI kommer att delta, kommer att bli ännu mer välbesökt. Också detta är ett officiellt samhällsbyggnadsnämnd och miljönämndsmöte. Stort, tycker jag, när politikerna på detta sätt möter folket!

 
Jan Åberg

 

 


Ad delivered by Hi-exchange
Vad tycker du?

  Namn:
  e-mail:

Åter till förstasidan
Välkommen och tyck till i gästboken
© http://www.kvicksilver.org/