AKTUELL satir
 

2001 ÅRS PRIS FÖR SYNSK FORSKNING

Institutet För Tillitsbrist (IFT)har beslutat att utdela det nyinrättade, och i fortsättningen årligen återkommande priset i SYNSK FORSKNING, till Dr Med Vet Ulf Bergqvist. Priset kommer att utdelas vid en ceremoni på galgbacken i Linköping 1 maj.

 
Juryns motivering:

Ulf Bergqvist har genom sina epokgörande insatser i tvärvetenskaplig forskning upptäckt att synskärpan hos bildskärmsanvändare står i ett direkt proportionellt förhållande till stressen på arbetsplatserna. Genom att tillämpa en elegant forskningsdesign, baserad på deduktiva och induktiva metoder, momentanstudier av ögats adaption såväl som hela personers placering och rörelse i rummet, har Ulf Bergqvist - i samarbete med sociologer som gjorde sociogram och fysiologer som mätte stresshormoner - kommit fram till vetenskapliga slutsatser av epokgörande betydelse för svenskt näringsliv.
 
Diffusion

I Teve 2 "Rapport" den 22 april 2001 framträdde Ulf Bergqvist och berättade om fynden från "en ännu inte publicerad undersökning": folk som tittar länge på bildskärm blir närsynta.

-Men det var inte så farligt, sa Bergqvist, det blir inte suddigt eller så. Lite astigmatiskt bara. Det är absolut inte någon fara att vistas framför bildskärmarna!

-En viktig mekanism bakom förändringarna i synen är stressen, slog Bergqvist fast. -Vi måste få ner tempot på jobbet för att kunna jobba med (syn-)skärpa avrundade han.

Teveinslaget var intressant. Och eftersom det just är Bergqvist som uttalar sig så utgår jag från att han gör det för att just blockera ett viktigt problem, och forskningspengar. Gunni Nordström har 12 oerhört intressanta referenser (ss 158-162) som man kan ha i bakhuvudet, när man funderar på varför "industriell" forskare som Bergqvist uttalar sig på ett nytt område. Han behövs uppenbarligen av några orsaker för att blockera även detta i Sverige nästan outforskade område. (Knave sade för övrigt till en ögonläkare som jag känner, Sköld Peter Matthis, redan för 10 år sedan att området bildskärmar-ögon var "utforskat", vilket Matthis visste var en ren lögn. Men det sa alltså Bergqvists beskyddare, ögonläkaren Bengt Knave).

Konspirationsteori? YOU BET ON IT!

Janne Åberg
 
Ulf Bergqvist huvudfynd - närsynthet invid bildskärmar - har i många år förbryllat forskningsvärlden och oroat skyddsorganisationerna på företagen. Farhågorna om att den strålningskanon - katodstråleröret - som bildskärmsanvändarna bombarderas av skulle orsaka synbesvär kan nu genom Bergqvist undersökning definitivt avfärdas. Vi citerar ur den kommande rapporten:

-Om man ser litet dimmigt efter en arbetsdag så kan det antingen betyda att man har ett spänt förhållande till sin chef ("tension-eyes"), eller att man har sorterat allt för många papper i fel ordning under dagen ("split-vision). Men också ett äktenskap i *olag* kan innebära att denna dimsyn uppstår i samma ögonblick man möter makan i dörröppningen på kvällen ("eyseolation"). Förutom detta kan också stressade rökare när som helst drabbas ("smoke-in-eye").

Ulf Bergqvists vetenskapliga undersökningar ger vid handen att vi lever i ett postindustriellt samhälle med många psykosociala belastningar som kan göra tillvaron diffus för åtskilliga av samhällsmedborgarna och hans forskargärning vill vi därför nu belöna med år 2001 pris för bäst meriterade SYNSK FORSKNING.

Ulf Bergqvist får priset i hård konkurrens med några andra nominerade som vi också vill ge ett hedersutnämnande:

Bengt Arnetz: datorrelaterade stresshormoner hos bildskärmsanvändare;

Lena Hillert: psykopatologiska reaktioner vid användning av modern elektronik;

Elisabeth Birke: självförsvarsmekanismer vid nedläggning av statlig myndighet.

 
INSTITUTET FÖR TILLITSBRIST

Jean Gamäng
Director

* Beslutet att dela ut priset på Galgbacken i Linköping har givetvis ingenting med s.k. humor att göra. Tvärtom! Vi ser allvarligt på den synska forskningen.

 


(Startsverige.nu - Bannerbyte)
(Startsverige.nu - Bannerbyte)
 

artiklar om strålning / el

Elkänslighet, oro och psykologiskt betingat?

Inga strålande insikter hos regering och miljödepartement

Biologiska effekter av radio- och mikrovågor.

Rådet för arbetslivsforskning svarar på kritik om den "kundanpassning" som inte gagnar medborgarna utan i alla stycken först företräder mobil branschen.

Kommentarer till överklagade bygglov för mobiltelefonmaster

Kunskapsläget beträffande känslighet för mobiltelefonsändare

OLIKA SLAGS MOBILTELEFONFORSKNING

Övergrepp inom sjukvården - elöverkänslig patient illa behandlad

Forskare varnar för Mobiltelefoner

Mobiltelefoner och hälsorisker

Mobiltelefonstationer - hälsorisker

Förbud mot mobiltelefon. I Tyskland

Härliga tider! Strålande tider!

"MASTEN MÅSTE TAS BORT"

Bestrålning


Åter till förstasidan
Välkommen och tyck till i gästboken
© http://www.kvicksilver.org/