AKTUELLT           bra eller dåligt?       nyttigt eller farligt?

Vacciner

Vacciner skall ju vara till för att vi inte skall bli sjuka, men en närmare granskning av vad som finns i vacciner och hur de kan påverka, gör att man måste fråga sig om de inte i stället har skapat ohälsa?

I Sverige togs kvicksilver som konserveringsmedel bort ur spädbarns-vacciner under första delen av 90 talet. Strax sjönk plötslig spädbarnsdödligheten kraftigt!

I USA har denna debatt kommit i gång först på senare år, och är långt mer skrämmande än här. Nyfödda barn kan där få tre vaccinations sprutor under sina första fyra levnadsdagar, där mängden kvicksilver skulle ses som riskabelt hög även för en vuxen individ.

Det finns forskare som tillskriver vaccinationsprogrammen dussintals av kroniska immunologiska och neurologiska sjukdomar. Alan Philps skriver att det kan handla om mer än tusen dödsfall varje år!

Tillverkarna är medvetna
Vi har tidigare här skrivit om vilka vacciner som fortfarande innehåller kvicksilver, vilket föranlett Svenska leverantörer att påpeka att nu har man minsann tagit bort kvicksilvret. Fast vid en närmare undersökning visade det sig att dessa kvicksilver fria vacciner ännu inte fanns för leverans! Du skall leta efter ordet "tiomersal" som är ett annat ord för kvicksilver, vilket inte ens all sjukvårdspersonal kan!

Även hundar och andra djur

Nedan kan du läsa två mail från hg-listan där vi ser att inte bara människor utan även husdjuren utsätts, ibland för skyhöga doser!

Date: Mon, 04 Sep 2000 22:56:31 +0200
To: (Enligt sändlista )
From: Per Dalen
Subject:
Kvicksilver i djurvacciner

Det finns en livlig diskussion om biverkningar av vaccinationer också bland ägare till sällskapsdjur. Den har inte varit fokuserad särskilt på kvicksilver, men torde följa efter när debatten om humanvacciner nu har tagit den vändningen.

Jag har tittat efter i veterinär-FASS 1998, som jag har hemma, och dessutom jämfört med den helt aktuella upplaga som finns på nätet (http://www.linfo.se/FASSVET/default.asp).

Det visar sig att de vacciner som innehåller tiomersal i regel innehåller 100 mikrogram per dos, alltså dubbelt mot standarddosen i humanvacciner. Hundvalpar och kattungar som kan väga bara några hekto får också en sådan dos.

Här kommer först de vacciner med Hg-innehåll som fanns på marknaden 1998. Om inte annat angives är dosen tiomersal 100 mikrogram (natriumtimerfonat är en annan Hg-förening):

Hundar:
Parvovirus: Dohyvac Parvo Live vet., Dohyvac Parvo vet., Primodog vet. (tiomersal max. [!] 100 mikrogram) Valpsjuka+hepatit+parvovirus: Dohyvac DA2 Parvo Live vet.

Katter:
Kattleukos: Leucogen vet.

Hästar:
Influensa: Duvaxyn vet., Nobi-Equenza vet., Prevacun vet. (natriumtimerfonat 20 mikrogram) Virusabort: Pneumabort-K vet. (tiomersal, dos ej angiven!) Stelkramp: Tetanusvaccin vet. (natriumtimerfonat 50 mikrogram) Influensa+stelkramp: Duvaxyn Plus vet. (tiomersal 150 mikrogram), Nobi-Equenza T vet., Prevacun T vet. (natriumtimerfonat 20 mikrogram)

Gemensamt för flera arter:
Rabiesvaccin: Rabisin vet.

När man går till nätupplagan är det mest påfallande att alla Dohyvac-preparaten (tillverkare Pharmacia & Upjohn Animal Health) har utgått, inklusive den Hg-fria varianten Dohyvac DA2 vet. mot valpsjuka+hepatit.

Det har tillkommit ett kvicksilverfritt rabiesvaccin, Nobivac Rabies vet.

Mot hästinfluensa finns nu ytterligare kvicksilverfria alternativ, Equip F vet. och Equip FT vet., det senare också mot stelkramp.

Trots att det naturligtvis saknas vetenskapliga bevis för att våra sällskapsdjur kan bli sjuka av kvicksilver i vacciner pågår en utveckling som framtvingats av kommersiella hänsyn och som lär fortsätta. Alternativet vore att hamna i en lika destruktiv, förnekande position som odontologin redan för länge sedan försatt sig i.

Per Dalén

Date: Tue, 05 Sep 2000 15:15:09 +0200
To: (Enligt sändlista )
From: Per Dalen
Subject:
Kvicksilver i människovacciner m m

I TF-bladet nr 1/2000 finns en lista över läkemedel med kvicksilver i, som Läkemedelsverket hade lämnat ut, och som bör ha varit aktuell vid slutet av 1999. I årets FASS, som måste ha tryckts i mars, saknas dock en hel rad av vaccinerna i listan, säkerligen för att fabrikanterna avregistrerat dem. I den här frågan handlar man snabbt!

De som försvunnit är följande: Agrippal, Fluvax, Mutagrip, Pedvaxhib, Primavax, Triacelluvax, Tritanrix-HB och Vaxigrip junior. I det sistnämnda fallet (influensavaccin) finns Vaxigrip kvar med anvisningar för dosering till små barn, så det rör sig nog bara om en liten sortimentsjustering.

Ett influensavaccin med Hg har tillkommit! Det är Fluvirin, som Statens bakteriologiska laboratorium levererar. I deklarationen står: "Spårmängder av tiomersal ((Hg) max 5 mikrog)".

Alla FASS-upplagorna finns att läsa på nätet, så man kan alltid orientera sig om kvicksilverläget. Gå till http://www.fass.nu/forms/ffassw.htm. Vid sökning i dag förefaller alla Hg-haltiga vacciner i den tryckta upplagan finnas kvar.

Det finns alltså nu kvicksilverfritt rabiesvaccin för djur (Nobivac Rabies vet.) i Sverige. Jordbruksverket har en lista över alla godkända rabiesvacciner som är mycket lång (http://www.sjv.se/hundochkatt/godkanda_vacciner_sv.htm), men det torde röra sig om sådana som EU godkänt, vilket inte innebär att de är registrerade i Sverige. Det kostar en hel del att ha ett läkemedel registrerat. Hundar skall också vaccineras mot leptospiros för att få införas till Sverige (även efter aldrig så kort besök i Danmark eller Finland). Sådant vaccin finns inte i FASS, så jag saknar just nu uppgift om eventuellt kvicksilverinnehåll. Den som är särskilt intresserad kan höra av sig, jag tänker undersöka saken.

En nyttig rapport om olika egenskaper hos tiomersal och timerfonat kan hämtas via http://searchpdf.adobe.com/proxies/1/57/78/90.html eller direkt från http://www.eudra.org/vetdocs/PDFs/MRL/014096en.pdf. Det är EMEA, ett EU-organ av något slag, som står för den. Bland annat kan man lära sig den kemiska sammansättningen av de båda ämnena, och att hälften av deras molekylvikter består av Hg. När det gäller mutagenicitet och carcinogenicitet är data inte speciellt klargörande, frågetecken kvarstår alltså. Dokumentet går ut på riskbedömning för mänskliga konsumenter av kött från vaccinerade djur, och mynnar ut i lugnande besked.

Per Dalén

(Startsverige.nu - Bannerbyte)
(Startsverige.nu - Bannerbyte)
 

På torsdag 26/10 kl 20 tar TV4s Kalla fakta upp frågan om barnvacciner. Så här skriver de på hemsidan:

Den enda sanningen


Vaccinationer av barn är en av stöttepelarna i den moderna sjukvården. Utvecklingen går snabbt; de allra flesta svenska barn vaccineras idag med 20 vaccindoser innan barnet fyllt 2 år. Och i Sverige finns bara en sanning - vacciner är ofarliga. Trots det kan kvällens Kalla Fakta visa att allt fler föräldrar är övertygade om att vacciner gett deras barn men för livet.

Sofie vaccinerades när hon var fem månader gammal. Efteråt uppstod kramper vilket skulle visa sig vara början till en svår epilepsi. Det blev också inledningen till en tröstlös kamp mot myndigheterna för Sofies mor. De vill inte se något samband mellan vaccinationerna och Sofies sjukdom.
- Jag gjorde som jag blev tillsagd. Hade jag varit starkare hade jag stått emot fortsatta vaccinationer. Nu lägger jag väldigt mycket skuld på mig själv, säger mamma Sonja Lnenickova.

Medan det är tyst i Sverige är debatten desto livligare i USA. I den amerikanska kongressen tas frågan på största allvar.
- Vi måste samla in så mycket vetenskapliga fakta i hela världen som möjligt och sedan försöka komma fram till en slutsats. Kanske måste vi bli mer försiktiga med att ge så många olika vaccin till våra barn, säger Dan Burton, kommittéordförande i kongressen.

Reportrar: Joachim Dyfvenmark och Sven Bergman
-----------------------------------------------------

Det skall bli intressant att ta del av. När Reportrarna behandlade samma tema tog de inte alls upp kvicksilverfrågan. Eftersom programmakarna på TV4 har hittat Dan Burton finns det inte en chans att de inte förstått att *kvicksilvret* i barnvaccinerna är den riktigt heta frågan i USA. Se http://www.house.gov/reform/hearings/healthcare/00.06.15/index.htm http://www.house.gov/reform/hearings/healthcare/00.07.18/

I tisdags den 17 uppträdde dr Annika Linde från Smittskyddsinstitutet i morgon-tv som expert på vacciner och gav lugnande besked om influensavacciner utan att ens snudda vid ordet kvicksilver. Det finns ett konsumentupplysningsintresse att diskutera faktum att svenskar i dag kan välja *ett* kvicksilverfritt influensavaccin, Begrivac. Jag skrev till henne samma dag om detta, men har ännu inte fått något svar.

Per Dalén

Hos "Kloka Gubben" kan du läsa mer om riskerna med vaccinationer

Vaccinationsskador

Ska jag / mitt barn/ vaccineras?


Åter till förstasidan
Välkommen och tyck till i gästboken
© http://www.kvicksilver.org/