AKTUELLT          

I senaste numret av SIF-tidningen 11/-00, har TCO utvecklingsaktiebolag AB - jo, ni läser rätt: TCO har ett strikt affärsdrivande företag som har ett alldeles eget vinstintresse av att utveckla bolagets lönsamhet - en liten annons på sid. 11:

"TYCK TILL OM DIN MOBILTELEFON"

Dessvärre har inte undertecknad någon mobiltelefon och får därför finna sig att bli mycket av en s.k. tyckare när jag trots det i sinom tid kommer att avleverera några synpunkter, dock inte på: http://www.cint.se/indexlink.asp?static=cint2/html/paverka.htm

som TCO föreslår. Dels tycker jag illa om att bli registrerad av TCO, vilket är ett villkor för att få "komma med och tycka till" på den här riggade hemsidan. Utan fram för allt, därför att saken förtjänar ett bredare informationsvärde än att enbart nå TCO:s hemliga utredningsgrupp. Åsikterna riskerar ju att hamna i ett svart hål, och där så att säga upplösas i ett intet. Jag kontaktade i maj TCO:s utredningsgrupp. Projektledaren heter Jan Rudling. Jag frågade vilka forskare på EMF som gruppen har anlitat och fick svaret att det är "hemligt". Är det hemligt för mig som TCO-medlem? undrade jag. Ja, sa Rudling. Forskarna har själva begärt det som en förutsättning för sitt deltagande i utredningsgruppen om "framtidens mobiltelefoner".

Jag blev alldeles matt. Om det hade varit maffian i Ryssland som hade resonerat så, eller någon grupp som Riksbanken hade tillsatt som diskuterade känslig materia om bankens ränteplaner, ja då hade jag nog förstått det hela.   MEN VAD KAN DET FINNAS FÖR MOTIV FÖR EN FACKFÖRENINGSRÖRELSE ATT HEMLIGHÅLLA DE EXPERTER SOM FÖRMODLIGEN KOMMER ATT FÅ ETT STORT GENOMSLAG PÅ TCO: s KOMMANDE KRAVMÄRKNING AV MOBILTELEFONER?

Kan någon annan förstå det?

 
TCO:s hemliga experter

Hursom helst. I gruppen, det har jag i vart fall GRÄVT fram, ingår Kjell Fransson, f.d. utvecklingschef på TCO, som är docent och alltmer har framtonat som "expert" också på elektromagnetiska fält. Fransson "lånade" med sig en del av SIF:s och Bruno Hagis material som han tog med sig till TCO och presenterade det som eget för ett antal år sedan. Fransson är också den som förtalade och intigrerade så att TCO:s ordförande Inger Olsson gav Gunnar Boive, dåvarande chef för TCO utveckling, och drivkraft i TCO-märkningen av bildskärmar, sparken.

Jag sprang på Kjell Fransson utanför arbetsförmedlingen i Trollhättan. Han talade då om att han "numera har gått i pension men driver en egen firma inriktad på IT och kommunikation". Nå. den här "firman" tycks både framgångsrik och välmående och opererar nu i hjärtat av TCO:s utvecklingsavdelning som så att säga i någon mening alltså är dubbelbolagiserad.

Du som är TCO-medlem: TYCK TILL OM DIN FACKFÖRENING. Men gör det offentligt, undvik det svarta hålet som Fransson m.fl. anvisar: du riskerar eljest att dragas in i det samma! (Skicka i stället en elektronisk kopia till TCO:s centrala kansli!)

Jan Åberg

 

 

(Startsverige.nu - Bannerbyte)
(Startsverige.nu - Bannerbyte)
 

Fler artiklar om strålning / el

På vems uppdrag?

Tystad forskning?

Skarp kritik mot RALF

Inga strålande insikter hos regering och miljödepartement

Biologiska effekter av radio- och mikrovågor.

Rådet för arbetslivsforskning svarar på kritik om den "kundanpassning" som inte gagnar medborgarna utan i alla stycken först företräder mobil branschen.

Kommentarer till överklagade bygglov för mobiltelefonmaster

Kunskapsläget beträffande känslighet för mobiltelefonsändare

OLIKA SLAGS MOBILTELEFONFORSKNING

Övergrepp inom sjukvården - elöverkänslig patient illa behandlad

Forskare varnar för Mobiltelefoner

Mobiltelefoner och hälsorisker

Mobiltelefonstationer - hälsorisker

Förbud mot mobiltelefon. I Tyskland

Härliga tider! Strålande tider!

"MASTEN MÅSTE TAS BORT"

Bestrålning


Åter till förstasidan
Välkommen och tyck till i gästboken
© http://www.kvicksilver.org/