AKTUELLT
 

Misslyckad
amalgam- och kvicksilveravveckling.

Under perioden 1995-1999 har årligen använts nära 1 ton kvicksilver till nya amalgamfyllningar, trots ett riksdagsbeslut 1994 om en avveckling och ett eventuellt förbud. Det kan inte betecknas som något annat än ett stort misslyckande för regeringen och dess myndigheter.

  
Sanningen

Om riskerna med amalgam har lett till att en tysk tillverkare fått lägga ner sin amalgam- tillverkning.

Det är anmärkningsvärt hur man lyckats negligera den tyska dokumentationen om biverkningar i Sverige.

LÄS MER

Enligt den officiella statistiken användes 960 kg kvicksilver 1995 till amalgamfyllningar, vilket 1997 hade ökat till 980 kg. En ännu ej officiell uppgift anger att det 1999 använts 975 kg. Därmed har kvicksilveranvändningen inom tandvården de senaste fem åren legat på en oförändrad nivå.

Beslut om förbud nödvändigt

På regeringens förslag beslutade riksdagen 1994 att användningen av amalgam inom tandvården bör upphöra så snart som möjligt, dock senast till år 1997 samt om en avveckling av kvicksilveranvändningen inte kommer till stånd bör förbud övervägas. Den situationen har alltså nu inträffat att ett förbudsbeslut är det enda alternativet.

Vad gör regeringen NU??

 

 

(Startsverige.nu - Bannerbyte)
(Startsverige.nu - Bannerbyte)
 

 

 


Åter till förstasidan
Välkommen och tyck till i gästboken
© http://www.kvicksilver.org/